Odpowiedzialność Społeczna w Polsce

Henkel wspólnie z obecnymi i emerytowanymi pracownikami niesie pomoc ludziom na całym świecie. Firma Henkel sponsoruje projekty MIT (Make an Impact on Tomorrow) o globalnym zasięgu, dostarcza pomoc w nagłych wypadkach wsparcie potrzebującym niosą zarówno korporacja jak i poszczególne marki.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w projekty społeczne.

Świat Młodych Badaczy

Świat Młodych Badaczy – informacje o projekcie

Świat Młodych Badaczy to autorski projekt edukacyjny firmy Henkel, kierowany do uczniów klas 2-4 szkół podstawowych. Jego celem jest rozbudzenie w dzieciach zainteresowania światem nauki, które może zostać w nich na całe życie i zaprocentować podczas wyborów związanym z dalszą edukacją i życiem zawodowym.

W ramach projektu uczniowie mają możliwość wykonywać proste eksperymenty naukowe pod okiem wykwalifikowanych edukatorów z organizacji Nauka Jest Fajna!, partnera edukacyjnego projektu. Warsztaty przeprowadzone są w dwóch zakresach tematycznych. Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć przygotowali specjaliści w zakresie edukacji i rozwoju.

Henkel rozpoczął realizację projektu Świat Młodych Badaczy w 2011 roku Niemczech pod nazwą Forscherwelt. Obecnie inicjatywa realizowana jest także w Rosji, Argentynie, Turcji, Irlandii i we Włoszech, w efekcie czego łącznie już niemal 10 tysięcy dzieci uczestniczyło w ponad 33 tysiącach warsztatów.

Polska edycja projektu Świat Młodych Badaczy rozpoczęła się w 2016 roku. Do marca 2019 roku w projekcie wzięło już udział blisko 3000 uczniów szkół podstawowych. Warsztaty zrealizowano w Warszawie, Raciborzu, Wrzącej, Pile, Stąporkowie i w powiecie koneckim oraz w Dzierżoniowie i okolicach.

Projekt został objęty patronatem medialnym magazynów Kumpel, Victor Junior, bydgoskiego Radia PIK oraz platformy be.navigator.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie www.henkel-swiatmlodychbadaczy.pl

W drodze do pracy – informacje o programie

W drodze do pracy to społeczny projekt aktywizacji zawodowej kobiet pozostających dłuższy czas – przez minimum rok – bez pracy. Realizowany jest cyklicznie, od 2013 roku przez firmę Henkel we współpracy z warszawską Fundacją Miejsce Kobiet.

Jak pokazują badania, kobiety są grupą, którą charakteryzuje niższy poziom aktywności zawodowej i dłuższe przerwy w pracy, najczęściej związane z koniecznością opieki nad członkami rodziny – dziećmi lub seniorami. Ich powrót do zawodowej aktywności jest trudny, gdyż utraciwszy kontakt ze środowiskiem zawodowym, nie potrafią realnie ocenić swoich szans, nie mają rozeznania w aktualnej sytuacji na rynku zatrudnienia ani skutecznej strategii poszukiwania pracy.

Projekt „W drodze do pracy” służy wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy poprzez wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego, co w efekcie ma im pomóc w powrocie do pracy. Oferuje kobietom, pozostającym bez pracy od co najmniej roku, udział w 10- tygodniowym kursie, przygotowanym i przeprowadzonym przez ekspertów – pracowników i współpracowników Fundacji Miejsce Kobiet. Elementami kursu są m.in. trening z psychologiem, program aktywizacji zawodowej „Spadochron”, ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości, a także – jeśli zaistnieje taka potrzeba – konkretne szkolenia zawodowe, np. kurs księgowości czy florystyczny. W każdej edycji jednorazowo bierze udział 20 kobiet.

W ramach zajęć odbywają się także wspólne warsztaty z menedżerkami firmy Henkel, dzięki którym uczestniczki kursu mają okazję zetknąć się z realiami pracy i pracownikami międzynarodowej organizacji, aby poprzez uzyskane od nich wsparcie wzmocnić poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości.

Do 2017 r. udział w programie wzięło 140 kobiet, z których już ponad połowa znalazła ponownie swoje miejsce na rynku pracy.

Wśród uczestniczek projektu, które wróciły do życia zawodowego, są kobiety, które pozostawały bez pracy rok lub dwa lata, ale i takie, które były bezrobotne nawet kilkanaście lat. Spektrum zawodów i miejsc pracy, w których odnalazły się uczestniczki „W drodze do pracy” jest bardzo szerokie. Niektóre pracują w swoim zawodzie, inne w zupełnie nowym, co w dużej mierze umożliwiły im odbyte w ramach projektu kursy zawodowe. Panie pracują w małych i dużych firmach, prowadzą własną działalność artystyczną czy spółdzielnię socjalną. Także przekrój specjalizacji jest szeroki – niektóre osoby zajmują się księgowością, inne spedycją, PR-em czy prowadzeniem kawiarni.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie Fundacji Miejsce Kobiet: www.miejscekobiet.pl.

Shaping Futures

Program Shaping Futures to międzynarodowa inicjatywa należącej do firmy Henkel marki Schwarzkopf Professional. Celem programu jest stworzenie młodym ludziom szans na lepszą przyszłość poprzez naukę zawodu fryzjera. W 2014 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce odbyła się jego pierwsza polska edycja. Dwutygodniowe warsztaty z podstaw technik fryzjerskich dla 14 uczestniczek poprowadzili wolontariusze – styliści oraz klienci Schwarzkopf Professional. Dwie absolwentki kursu otrzymały dodatkowo stypendium umożliwiające dalszą naukę zawodu. 

Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju

Henkel Polska w ramach światowej inicjatywy firmy realizuje program edukacji proekologicznej skierowany do uczniów szkół podstawowych.

W ramach programu pracownicy firmy prowadzą w szkołach zajęcia, które przybliżają dzieciom ideę zrównoważonego rozwoju, kształtują w nich proekologiczne postawy i zachowania. Ambasadorem Zrównoważonego Rozwoju może zostać każdy pracownik firmy, który weźmie udział w szkoleniu i pozytywnie przejdzie test końcowy.

EKO Odkrywcy

Eko Odkrywcy to konkurs dla uczniów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie całego kraju, organizowany przez henklowską markę Persil i drogerie Rossman przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do odkrywania tajemnic otaczającego świata i uwrażliwianie ich na kwestie związane z ochroną środowiska. Uczestnicy konkursu pod okiem nauczycieli mają za zadanie przygotować autorski projekt o charakterze badawczym, który zainspiruje inne dzieci i młodzież do poznawania zjawisk przyrodniczych i kwestii związanych z ekologią.

Więcej informacji o projekcie na www.ekoodkrywcy.pl.