CYFRYZACJA

Nowe modele biznesowe i modele współpracy, tworzenie unikalnych doświadczeń klientów oraz inteligentne wykorzystanie danych i technologii: dzięki cyfryzacji kształtujemy rynki przyszłości.

gettyimages-1185878319-170667a

PROWADZENIE DZISIEJSZYCH RYNKÓW
KSZTAŁTOWANIE RYNKÓW
JUTRA

Cyfryzacja jest decydującym elementem naszych strategicznych ram celowego wzrostu, a tym samym kluczem do przyszłości Henkla. Dzięki cyfryzacji tworzymy wartość dodaną dla klientów i konsumentów. Opracowujemy nowe modele biznesowe dla przemysłu i rozszerzamy kompleksową integrację danych w firmie. Osiągamy to dzięki silnej koncentracji na biznesie cyfrowym oraz naszej cyfrowej organizacji i Henkel dx, który prowadzi nas do transformacji cyfrowej i innowacyjnych modeli biznesowych , opartych na technologii.

MODELE OPERACYJNEOPARTE NA TECHNOLOGII


Digital Business

Od sztucznej inteligencji po rzeczywistość rozszerzoną i druk 3D: korzystamy z technologii cyfrowych i wykorzystujemy naszą wiedzę, aby przyspieszyć transformację w kierunku Przemysłu 4.0. Optymalizujemy naszą działalność - tworzymy trwałą wartość dodaną dla konsumentów, klientów i partnerów z różnych branż.

INNOWACJEDZIĘKI WSPÓŁPRACY


Open Innovation & Ventures

W Henklu stawiamy na otwartą innowacyjność i przedsiębiorczość. Wyszukujemy i inwestujemy w start-upy na całym świecie, współpracując z nimi przy realizacji projektów transformacji cyfrowej. Są one cennym źródłem innowacyjnych technologii i rozwiązań dla naszych jednostek biznesowych.

TRANSFORMACJACYFROWA


Digital Transformation

Dzięki działowi Henkel dx przyspieszamy naszą transformację cyfrową. Wykorzystując technologie cyfrowe i dane, tworzymy dodatkową wartość dodaną dla naszych klientów i konsumentów oraz zwiększamy efektywność naszych procesów.