KULTURA KORPORACYJNA

Corporate Culture Visual

Nasz Cel definiuje to, co łączy nas wszystkich w Henklu: Pioneers at heart for the good of generations. Jesteśmy zróżnicowanym zespołem około 48 000 pracowników na całym świecie. Każdego dnia chcemy go wzbogacać i ulepszać dzięki naszym produktom, usługom i rozwiązaniom. Innowacyjność, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój są zakorzenione w naszej długiej historii i są równocześnie naszą przyszłością. W naszych codziennych decyzjach i działaniach kierujemy się wspólnymi wartościami i zbiorem zasad Leadership Commitments (Zobowiązania Przywódcze).

Nasz cel

Wszystko zaczęło się od marzeń. Ponad 145 lat temu Fritz Henkel, przedsiębiorca a w sercu odważny pionier, zrewolucjonizował codzienne życie ludzi. Jego działaniom przyświecała troska: o pracowników, społeczeństwo i środowisko. Tym samym możemy powiedzieć, że na pierwszym miejscu postawił zrównoważony rozwój, choć koncept ten jeszcze wówczas przecież nie istniał.

Do dziś Henkel kojarzony jest z tymi samymi wartościami. Są spoiwem naszej zróżnicowanej społeczności liczącej około 48 000 pracowników, którym ufają klienci i konsumenci. Wspólnie oraz dzięki naszym produktom, usługom i rozwiązaniom wzbogacamy i ulepszamy życie miliardów ludzi każdego dnia. A chcielibyśmy, by było ich jeszcze więcej.

Będziemy wykorzystywać naszego pionierskiego ducha, wiedzę i zasoby, aby kształtować z rozmysłem przyszłość dla dobra następnych pokoleń. Dzięki naszym innowacjom i technologii korzyści odnoszą nasi klienci i konsumenci, sukces jest udziałem naszych zespołów, a świat zmienia się na lepsze.

Henkel Purpose - Thumbnail

Nasze wartości

Nasze wartości kierują naszymi działaniami, decyzjami i postępowaniem. Codziennie w obliczu szybko zmieniających się uwarunkowań podejmujemy wiele decyzji. Równocześnie stawiamy na różnorodność. Pochodzimy z różnych kręgów kulturowych i mamy odmienne doświadczenia, działamy na rynkach i w sektorach przemysłu, które bardzo się między sobą różnią. Dlatego nasze wspólne wartości – które podzielają, rozumieją i urzeczywistniają wszyscy pracownicy Henkla – są tak ważne dla sukcesu firmy w przyszłości.

Nasz Kodeks Postępowania

Kierujemy się uczciwością i wysokimi standardami etycznymi w działalności, w każdym kraju i we wszystkich jednostkach biznesowych. Naszą postawę określa cel - Pioneers at heart for the good of generations.

Zgodność z przepisami jest podstawą naszego myślenia i praktyk biznesowych. Nasz Kodeks Postępowania jest wyznacznikiem dla naszych działań i zachowań.


Our Code of Conduct

Our Code of Conduct