Międzynarodowe Centrum Innowacyjnych Technologii Budowlanych Ceresit w Stąporkowie

Międzynarodowe Centrum Innowacyjnych Technologii Budowlanych Ceresit w Stąporkowie (International Innovation Center for Construction Chemicals Ceresit – IICCC), które rozpoczęło działalność w połowie 2014 roku, jest jednym z kluczowych światowych ośrodków badawczo-rozwojowych Henkla w dziedzinie technologii i materiałów budowlanych. Jego działalność skupia się na tworzeniu nowych rozwiązań i produktów dostosowanych do specyfiki rynków Europy, Bliskiego Wschodu i Azji.

Centrum to 600 m2 powierzchni laboratoriów i 30 stanowisk badaw¬czych. W tym otoczeniu najwyższej klasy specjaliści tworzą innowacyjne technologie budowlane przyszłości z myślą o tym, aby pozwalały efektywnie wykorzystywać zasoby i surowce naturalne i były bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Centrum wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, taki jak np. ksenotest, urządzenie, które umożliwia przeprowadzenie symulacji starzeniowej tynków i farb pod wpływem promieni UV, wody czy temperatury.

Najważniejsze obszary badawcze Centrum to: tworzenie materiałów budowlanych o wysokiej efektywności energetycznej, rozwój klejów w technologii eco-Hybrid i elewacji zabezpieczonych przy użyciu „eco-biocides”.

W pierwszym z tych obszarów chodzi o energo– i materiałooszczędne budownictwo. W uproszczeniu chodzi o to, aby systemy ociepleniowe przyszłości umożliwiały zachowanie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń przy jeszcze mniejszym nakładzie energii na grzanie i chłodzenie. Równocześnie chodzi o to, aby ich skuteczność nie zależała już od grubości warstwy ociepleniowej styropianu lub waty mineralnej. Pozwoli to z jednej strony ograniczać koszty ogrzewania zimą i chłodzenia latem, a z drugiej zmniejszyć zużycie materiałów.

Kolejnym wyzwaniem jest rozwinięcie nowej technologii eco-Hybrid, która znajdzie zastosowanie na przykład przy produkcji klejów do płytek i okładzin oraz klejów do systemów ociepleń. To unikalne rozwiązanie ma pozwolić na tworzenie produktów budowlanych na bazie cementu i gipsu równocześnie, co jest rozwiązaniem przyjaznym środowisku naturalnemu. Zwiększanie udziału gipsu kosztem cementu w formułach klejów oznacza zużywanie mniejszej ilości energii cieplnej w procesie produkcji a przez to ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Dzięki specyficznym własnościom gipsu, jego udział w recepturach wyrobów przekłada się na wzrost ich jakości oraz na zdecydowaną poprawę parametrów roboczych klejów.

W stąporkowskim Centrum prowadzone będą także badania nad produktami elewacyjnymi zabezpieczonymi przez użycie nowoczesnych biocydów na bazie substancji pochodzenia naturalnego, o możliwie najniższym wpływie na środowisko naturalne i człowieka.

Dzięki nowej siedzibie, wysoce specjalistycznemu, unikatowemu sprzętowi i bliskiej współpracy z najlepszymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą zespół Międzynarodowego Centrum Innowacyjnych Technologii Budowlanych będzie w stanie eksplorować zupełnie nowe, wręcz pionierskie kierunki badawcze.