Wpływ Transformacji

Żyjemy w czasach transformacji i zmian dla planety i ludzi. Teraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest nasze działanie.

Globalna zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś ludzkość, wymagającym pilnych i ambitnych działań. Kluczowe znaczenie ma również ochrona i regeneracja systemów podtrzymujących życie, takich jak lasy, woda i różnorodność biologiczna, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jednocześnie obserwujemy wzrost ubóstwa i nierówności społecznych na świecie, częściowo z powodu pandemii COVID-19. Firmy takie jak Henkel odgrywają ważną rolę w stawianiu czoła tym wyzwaniom i wprowadzaniu zmian.

Skończyć z ubóstwem, zapewnić dobrobyt i chronić planetę

Tworzenie zrównoważonych rozwiązań jutra wymaga aktywnych, wspólnych działań już dzisiaj. Duch współpracy przyświeca 17 celom zrównoważonego rozwoju (SDGs - Sustainable Development Goals), wypracowanym i ogłoszonym na forum ONZ we wrześniu 2015 r. Te cele wskazują, jak rządy, społeczności i firmy mogą połączyć siły, aby wspólnie działać na rzecz eliminacji ubóstwa, zapewnienia dobrobytu i ochrony zasobów naszej planety. Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs) wyraźnie wskazują obszary, na których należy się skoncentrować, aby stopniowo wdrażać w życie założenia zrównoważonego rozwoju.

YouTube Thumbnail Sustainability Manifesto Video 2023 (Thumbnail)

Manifest Zrównoważonego Rozwoju Henkla

Żyjemy i pracujemy w szybko zmieniających się czasach. Nasza misja, polegająca na stawianiu czoła wyzwaniom środowiskowym, społecznym i politycznym, nigdy nie była bardziej jasna.

Musimy dokonać transformacji dla dobra pokoleń.

Henkel chce być liderem zrównoważonego rozwoju. Jako firma o długiej tradycji promowania zrównoważonego rozwoju, posiadająca szeroką ofertę produktową i obecna na wielu różnych rynkach, możemy mieć wkład w realizację niemal wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Aktywnie wspieramy ich realizację, a równocześnie stale monitorujemy nasze cele i inicjatywy w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, aby zagwarantować, że pozostają w zgodzie z priorytetami wytyczonymi ONZ-owską inicjatywę.

Jaka jest rola globalnych przedsiębiorstw?

Firmy mają wiele możliwości, aby przyczyniać się do wspólnego dobrobytu. Wypłacają pensje swoim pracownikom i płacą podatki, wspierając rozwój gospodarczy i społeczny jako pracodawcy, nabywcy i inwestorzy. Mogą także przyspieszać procesy transformacji na drodze ku bardziej zrównoważonej gospodarce, rozwijając innowacyjne technologie i produkty. Wyobraź sobie, ile zasobów można by zaoszczędzić, gdyby tylko każdy produkt w każdym gospodarstwie domowym zużywał mniej energii czy wody. Albo też, o ile zmniejszyłby się poziom emisji CO2, gdyby samochody były lżejsze i spalały mniej paliwa. Rozwiązania, które pomagają oszczędzać surowce, mogą pomóc zachować równowagę pomiędzy gospodarczymi, ekologicznymi i społecznymi potrzebami ludzkości a dobrem i przyszłością planety - tym samym otwierając drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Współpraca w łańcuchu wartości

Działając w partnerstwie z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, firmy mają także możliwość wspierania lokalnych producentów i dostawców z całego świata. Przykładem jest Solidaridad, międzynarodowa organizacja ds. rozwoju, która we współpracy z firmami wspiera właścicieli małych plantacji, wytwarzających olej palmowy. Dzięki temu rolnicy mogą zwiększać wydajność upraw i są w stanie spełniać coraz wyższe standardy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Taka pomoc daje także gwarancję stabilności zatrudnienia i poprawia jakość życia pracowników plantacji i ich rodzin.