Zrównoważony Rozwój

Zgodnie z naszymi wartościami korporacyjnymi jesteśmy zaangażowani w przywództwo w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jako lider zrównoważonego rozwoju chcemy być pionierem nowych zrównoważonych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i równocześnie w sposób odpowiedzialny zarządzać naszym biznesem i zwiększać sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa.

gettyimages-1131376747

Wpływ transformacji dla dobra pokoleń

Nasza strategia

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest inspirowana naszym celem: Pioneers at heart for the good of generations. Dzięki naszemu pionierskiemu duchowi, wiedzy, produktom i technologiom chcemy każdego dnia wzbogacać i poprawiać jakość życia miliardów ludzi oraz kształtować stabilną przyszłość dla następnych pokoleń. 

Zrównoważony rozwój jest zatem centralnym elementem naszej wizji przyszłości. Chcemy aktywnie wspierać transformację w kierunku zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa, pomagać w ochronie i regeneracji przyrody, przyczyniać się do rozwoju silnych społeczności i wzmacniać zaufanie naszych interesariuszy.

Dzięki Ramowym Założeniom Zrównoważonego Rozwoju 2030+ opracowaliśmy nowe długoterminowe cele w trzech obszarach: Regeneracja Planety, Rozwój Społeczności i Zaufany Partner, które pozwolą nam osiągnąć dalszy postęp.

Sylvie Nicol

   

Patrząc w przyszłość, jesteśmy dobrze przygotowani: zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w naszej strategii biznesowej i żywy w naszym celu. Dzięki tym fundamentom nasza zrównoważona transformacja trwa!

Manifest Zrównoważonego Rozwoju Henkla

Żyjemy i pracujemy w ciągle zmieniających się czasach. Nasza misja, polegająca na stawianiu czoła wyzwaniom środowiskowym, społecznym i politycznym, nigdy nie była bardziej oczywista.

Musimy dokonać transformacji dla dobra pokoleń.

Regeneracja planety

Jesteśmy w trakcie podróży w kierunku ekologicznej transformacji naszego modelu biznesowego. Aby zrealizować te cele, zamierzamy przekształcić nasze procesy, produkty i wykorzystanie surowców w kierunku efektywnych zasobów i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Koncentrujemy się na środkach łagodzących zmiany klimatyczne, gospodarce o obiegu zamkniętym, ochronie przyrody i różnorodności biologicznej.

Rozwój społeczności

Pomagamy tworzyć ludziom szanse na lepsze życie. Naszą społeczną odpowiedzialnością jest promowanie równości, wzmacnianie różnorodności i poszanowanie praw człowieka. Oferujemy naszym pracownikom możliwość edukacji oraz atrakcyjne i zdrowe środowisko pracy. Działamy na rzecz postępu społecznego i dostępu do edukacji na całym świecie oraz zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Zaufany partner

Opieramy się na naszej kulturze korporacyjnej opartej na wartościach oraz wiedzy naukowej i technologicznej, aby osiągać wyniki przy jednoczesnym zachowaniu integralności. Dostarczamy naszym klientom i konsumentom bezpieczne i najlepsze w swojej klasie produkty i rozwiązania technologiczne. Włączamy zrównoważony rozwój do naszej oferty i działalności gospodarczej, a także w przejrzysty sposób informujemy o tym naszych interesariuszy.

Nasze osiągnięcia 2021

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na realizacji naszych celów poprzez konkretne działania i projekty w celu osiągnięcia postępu. Poniżej przedstawiamy wybrane osiągnięcia roku 2021:

Niezależne rankingi i indeksy

Nasze stanowiska

W Henklu angażujemy się w dialog z tymi, którzy tak jak my szanują różnorodność poglądów i konstruktywną wymianę idei. To właśnie skłoniło nas do wzięcia aktywnego udziału w ważnych debatach społeczno-politycznych, poprzez bliższe przyjrzenie się wybranym aktualnym zagadnieniom. (W jęz. angielskim).

Współpraca i partnerstwa

Zaangażowanie Korporacyjne