ZAUFANY PARTNER

Dwóch biznesmenów stoi w zakładzie produkcyjnym i patrzy na dokument

Czerpiemy z naszej kultury korporacyjnej zorientowanej na wartości oraz wiedzy naukowej i technologicznej, aby wzmocnić wydajność przy jednoczesnym zachowaniu naszej integralności. Dostarczamy naszym klientom i konsumentom bezpieczne i najlepsze w swojej klasie produkty i technologie. Włączamy zrównoważony rozwój do naszych procesów biznesowych i portfolio oraz zapewniamy przejrzyste raporty naszym akcjonariuszom.

Wydajność

Wydajność zapewnia najlepsze w swojej klasie parametry produktów i bezpieczeństwo.

Dostosowanie naszej strategii zrównoważonego rozwoju znajduje również odzwierciedlenie w strategiach naszych działów – Consumer Brands i Adhesive Products, które dostowują marki do zrównoważonego rozwoju zgodnie z wyzwaniami stawianymi przed nimi.

Razem z naszymi produktami i technologiami pragniemy wspierać transformację gospodarczą, środowiskową i społeczną. Oferujemy klientom i konsumentom niezawodną, najlepszą w swojej klasie jakość i bezpieczeństwo produktów.

Dążymy do tego, aby każdy nowy produkt przyczyniał się do zrównoważonego rozwoju. Zamierzamy również zapewnić naszym klientom i konsumentom plan zrównoważonego rozwoju naszych produktów do 2025 roku. Naszym celem jest mierzenie zrównoważonej transformacji zarówno w odniesieniu do naszego portfolio produktów, jak i firmy. Naszym celem na 2030 r. dla  jest potrojenie wartości, jaką tworzymy w odniesieniu do śladu środowiskowego wywieranego przez nasze działania, produkty i usługi (w porównaniu z rokiem bazowym 2010).

Dowiedz się więcej o tym, jak nasze działy wspierają zrównoważony rozwój.

Transparentność

Włączanie zrównoważonego rozwoju do zarządzania biznesowego poprzez przejrzyste raportowanie, jawne informacje i zaangażowanie.

Transparentność jest niezbędna do oceny działań i wyników zrównoważonego rozwoju. Partnerzy biznesowi,  konsumenci i inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani produktami i rozwiązaniami zorientowanymi na zrównoważony rozwój i zwracają coraz większą uwagę na zrozumienie wpływu naszych działań w całym łańcuchu wartości. Międzynarodowe zmiany w zakresie zrównoważonego finansowania i prawodawstwa jeszcze bardziej wzmacniają dążenie do większej przejrzystości.

Jednocześnie kluczowe znaczenie ma możliwość oceny i zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz mierzenia postępów w realizacji naszych celów. Wprowadzamy rozwiązania cyfrowe, korzystamy ze współpracy między działami oraz partnerstw zewnętrznych. Buduje to zaufanie do naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Naszą ambicją jest dalsza integracja zrównoważonego rozwoju z zarządzaniem biznesowym, procesami, przy jednoczesnej jawności informacji i zaangażowania.

Oceny niezależnych ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju zapewniają transparentność naszych wyników.

100% przejrzystości i identyfikowalności oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych do 2025 r.

Istnieje potrzeba dalszej optymalizacji przejrzystości i identyfikowalności produktów pochodnych na bazie oleju z ziaren palmowych.

Zewnętrzne oceny zrównoważonego rozwoju

Oceny niezależnych ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju zwiększjąa przejrzystość i dostarczają ważnych informacji na temat wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

Współpraca

Skalowanie wpływu na zrównoważony rozwój z naszymi partnerami, prowadzące do odpowiedzialnych praktyk biznesowych w naszym łańcuchu dostaw.

Zrównoważony rozwój wymaga zaangażowania w działania, a także współpracy z partnerami. Powiązanie różnych perspektyw jest podstawą do uwzględnienia złożonego i globalnie powiązanego kontekstu zrównoważonego rozwoju. W ten sposób można skutecznie łączyć specjalistyczną wiedzę i zasoby do pobudzenia transfrmacji.

Stosujemy odpowiedzialne podejście do zaopatrzenia, aby wszechstronnie spojrzeć na kwestie zrównoważonego rozwoju w naszych łańcuchach dostaw, w tym na współpracę z dostawcami. Równie ważna jest współpraca z klientami i partnerami detalicznymi w celu promowania zrównoważonej i oszczędzającej zasoby konsumpcji.

Jesteśmy zaangażowani w dialog z naszymi akcjonariuszami. Angażujemy się w międzynarodowe inicjatywy wraz z przedstawicielami branży, a także uczestniczymy w dyskusjach politycznych i społecznych. Kontakty te pomagają nam dokonywać bardziej kompleksowej oceny wpływu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz opracowywać wspólne rozwiązania systemowe.

100% odpowiedzialnego pozyskiwania surowców

Odpowiedzialnie wdrażamy zrównoważony rozwój w naszych łańcuchach dostaw z korzyścią dla ludzi i planety. Prowadzimy współpracujemy z naszymi dostawcami w celu promowania zrównoważonych praktyk i poszanowania praw człowieka. Naszą misją jest wywieranie wpływu i wprowadzanie zmian w całym naszym łańcuchu wartości oraz tworzenie zrównoważonej wartości dla naszych klientów.

Naszą ambicją jest zobowiązanie się do 100-procentowego odpowiedzialnego zaopatrzenia we współpracy z naszymi partnerami. Wspólna odpowiedzialność, jaką ponosimy jako globalna organizacja zakupowa, staramy się podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące zaopatrzenia na całym świecie, we wszystkich regionach, jednostkach biznesowych i grupach materiałowych.

Jesteśmy przekonani, że możemy wprowadzić zrównoważone praktyki zaopatrzenia tylko wtedy, gdy każda osoba podejmująca decyzje w globalnych łańcuchach dostaw będzie działać w duchu zrównoważonego rozwoju. Wymaga to przyjęcia odpowiedzialności i właściwej postawy oraz rozwijania umiejętności i wiedzy.