STRATEGIA

Two people sitting on a red sofa and working together on a laptop

Strategia zrównoważonego rozwoju jest częścią strategii „Ukierunkowanego wzrostu” (Purposeful Growth), globalnej strategii rozwoju firmy. Jesteśmy zaangażowani w transformację poprzez tworzenie wartości dla naszych interesariuszy, rozwój naszej działalności i zrównoważone działanie z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Zmiana dla dobra pokoleń

W Henklu postrzegamy zrównoważony rozwój jako nieustające wyzwanie – prowadząc działalność widzimy, że wiedza naukowa przynosi kolejne tematy, które powinniśmy zgłębić. Globalna zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś ludzkość i które wymagają pilnych i ambitnych działań. Kluczowe znaczenie ma również dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń ochrona i regeneracja naturalnych systemów, takich jak: lasy, woda i różnorodność biologiczna. Jednocześnie obserwujemy na świecie wzrost ubóstwa i nierówności społecznych, co z kolei zagraża prawom człowieka i podstawom współżycia społecznego. Jesteśmy świadomi, że firmy takie jak Henkel odgrywają ważną rolę w mierzeniu się z tymi wyzwaniami i wprowadzaniu koniecznych zmian.

Odpowiedzialność za ludzi, planetę i społeczeństwo

W Henklu wszystkich nas łączy jeden korporacyjny cel: Pioneers at heart for the good of generations  W duchu przedsiębiorczości, wykorzystując całą naszą wiedzę, nasze produkty i technologie, chcemy każdego dnia czynić lepszym życie ludzi, a równocześnie zadbać o dobrą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Zrównoważone praktyki biznesowe od dziesięcioleci stanowią integralną część kultury korporacyjnej naszej firmy, a także są centralnym elementem naszej wizji przyszłości. Wraz z innowacjami i cyfryzacją, zrównoważony rozwój stanowi podstawę naszej strategii korporacyjnej, Purposeful Growth.

Będziemy opierać się na naszych mocnych stronach: innowacyjności obszarów biznesowych i wiedzy naszych pracowników. Razem z partnerami chcemy tworzyć zmiany.  

W 2022 r. opublikowaliśmy nasz nowy Ambitny Plan Zrównoważonego Rozwoju 2030+, w którym łączymy cel "Wpływu Transformacyji dla dobra pokoleń”. Cel obejmuje trzy wymiary ESG w naszej wizji zrównoważonego rozwoju:


Nasz Ambitny Plan Zrównoważonego Rozwoju 2030+

Nasz Ambitny Plan Zrównoważonego Rozwoju 2030+ określają długoterminowe cele w trzech obszarach: Regeneracja PlanetyRozwój Społeczności i Zaufany Partner.Kluczowe czynniki zmiany

Zdajemy sobie sprawę, że możemy osiągnąć cele transformacji tylko poprzez systemowe myślenie i współpracę z naszymi partnerami w całym łańcuchu wartości i poza nim. Dlatego też zdefiniowaliśmy trzy główne obszary, które pomogą nam osiągnąć postęp:

  • Produkty i technologie są sercem wszystkiego co robimy. Tworzymy wartość dla naszych klientów i konsumentów, nieustannie wprowadzając innowacje. Pragniemy oferować lepszą wydajność przy zmniejszonym śladzie ekologicznym.
  • Ludzie są centralnym punktem naszej działalności i naszych aktywności związanych ze zrównoważonym rozwojem. Nasi pracownicy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju poprzez swoje zaangażowanie. Nasi dostawcy, akcjonariusze, klienci i konsumenci oraz nasi sąsiedzi odgrywają ważną rolę we wspólnym wprowadzaniu zmian.
  • Partnerstwo ma decydujące znaczenie dla wdrażania zrównoważonego postępu. Dzielimy się wiedzą i rozwijamy rozwiązania systemowe, współpracując z naszymi partnerami w całym łańcuchu wartości, a także z ekspertami, uniwersytetami, społeczeństwem obywatelskim i innymi firmami.