Strategia

Strategia zrównoważonego rozwoju jest częścią strategii „Ukierunkowanego wzrostu” (Purposeful Growth), globalnej strategii rozwoju firmy.  Wykorzystując nasze dotychczasowe doświadczenia jako jednego z liderów zrównoważonego rozwoju, zobowiązujemy się do tworzenia większej wartości dla naszych interesariuszy oraz prowadzenia naszej działalności w sposób odpowiedzialny i skuteczny.

Zmiana dla dobra pokoleń

W firmie Henkel postrzegamy zrównoważony rozwój jako nieustający trud – realizujemy aktualne zadania a wiedza naukowa podsuwa coraz nowe problemy, które powinniśmy zgłębić. Globalna zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś ludzkość i które wymagają pilnych i ambitnych działań. Kluczowe znaczenie ma również ochrona i regeneracja naturalnych systemów, takich jak lasy, woda i różnorodność biologiczna, dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jednocześnie obserwujemy na świecie wzrost ubóstwa i nierówności społecznych. Jesteśmy świadomi, że firmy takie jak Henkel odgrywają ważną rolę w mierzeniu się z tymi wyzwaniami i wprowadzaniu koniecznych zmian.

Odpowiedzialność za ludzi, planetę i społeczeństwo

W Henklu wszystkich nas łączy jeden korporacyjny cel: Pioneers at heart for the good of generations (Pionierzy w sercu dla dobra pokoleń). W duchu przedsiębiorczości, wykorzystując całą naszą wiedzę, nasze produkty i technologie, chcemy każdego dnia czynić bogatszym i lepszym życie miliardów ludzi, a równocześnie zadbać o dobrą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Zrównoważone praktyki biznesowe od dziesięcioleci stanowią integralną część kultury korporacyjnej naszej firmy, a także są centralnym elementem naszej wizji przyszłości. Co więcej nasz korporacyjny cel determinuje naszą strategię zrównoważonego rozwoju. Będziemy aktywnie wspierać transformację w kierunku zrównoważonej gospodarki, pomagać w ochronie i regeneracji środowiska naturalnego, przyczyniać się do tworzenia silnych społeczności, a z naszymi interesariuszami budować relacje oparte na zaufaniu.

W oparciu o poprzednią strategię, w 2021 roku opracowaliśmy nowy Ambitny Plan Zrównoważonego Rozwoju 2030+, który skupia się na trzech kluczowych obszarach:

Nasz Ambitny Plan Zrównoważonego Rozwoju 2030+

Nasza nowa strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na realizacji planu poprzez konkretne działania i projekty. Naszym celem jest osiąganie postępu w 3 obszarach: Regeneracja Planety, Rozwój Społeczności i Zaufany Partner.

Kluczowe cele 2030+

Kluczowe czynniki zmiany

Określiliśmy także, w jaki sposób chcemy osiągnąć postęp w całym naszym łańcuchu wartości, definiując trzy kluczowe czynniki zmiany:

  • Produkty i technologie są sercem wszystkiego, co robimy. Tworzymy większą wartość dla naszych klientów i konsumentów, nieustannie wprowadzając innowacje, aby oferować lepszą wydajność przy zmniejszonym śladzie ekologicznym.
  • Ludzie są centralnym punktem naszej działalności i naszych aktywności związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dotyczy to naszych pracowników, którzy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju - poprzez swoją wiedzę w codziennej pracy i w życiu prywatnym. Dotyczy to także osób związanych z naszym łańcuchem dostaw, naszych klientów i konsumentów, naszych udziałowców i społeczności, w których działamy.
  • Partnerstwo odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu wartości i poza nim. Pomagamy naszym klientom i konsumentom zmniejszać ich ślad ekologiczny i odpowiedzialnie korzystać z zasobów naturalnych. Współpracujemy z naszymi dostawcami, aby promować zrównoważone praktyki i poszanowanie praw człowieka, a także współpracujemy z partnerami, aby dzielić się wiedzą i wspólnie wprowadzać systemowe rozwiązania.

Lista najważniejszych zagadnień

Aby stworzyć listę zagadnień dla nas kluczowych z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności i sprawozdawczości, nieustannie śledzimy i analizujemy przy użyciu właściwych narzędzi pojawiające się nowe wyzwania i nowe możliwości, jakie niesie zrównoważony rozwój. Oceniamy znaczenie poszczególnych tematów dla firmy, środowiska, społeczeństwa i naszych interesariuszy. W efekcie określiliśmy trzy kluczowe obszary: Regeneracja Planety, Rozwój Społeczności i Zaufany Partner, a ramach każdego z tych obszarów trzy kluczowe tematy. I właśnie na tych dziewięciu obszarach tematycznych skupimy się, wspierając w naszej działalności i wzdłuż naszego łańcucha wartości realizację idei zrównoważonego rozwoju.