Strategia

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest bezpośrednim odzwierciedleniem zaangażowania naszej firmy w "Purposeful Growth". Dążymy do tworzenia większej wartości dla naszych interesariuszy, rozwijania naszej działalności w sposób odpowiedzialny i z sukcesem oraz budowania naszej wiodącej roli w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Transformacyjny wpływ dla dobra pokoleń

W firmie Henkel postrzegamy zrównoważony rozwój jako ciągłe dążenie do osiągania postępu w aktualnych kwestiach i ciągłego poznawania nowych zagadnień w oparciu o wiedzę naukową. Globalna zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś ludzkość, wymagającym pilnych i ambitnych działań. Kluczowe znaczenie ma również ochrona i regeneracja systemów ważnych dla życia, takich jak lasy, woda i różnorodność biologiczna, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jednocześnie obserwujemy wzrost ubóstwa i nierówności społecznych na świecie. Jesteśmy świadomi, że firmy takie jak Henkel odgrywają ważną rolę w stawianiu czoła tym wyzwaniom i wprowadzaniu zmian transformacyjnych.

Odpowiedzialność za ludzi, planetę i społeczeństwo

Cel naszej firmy definiuje wspólną płaszczyznę, która łączy nas wszystkich w Henklu: Pioneers at heart for the good of generations. Dzięki naszemu pionierskiemu duchowi, naszej wiedzy, naszym produktom i technologiom, chcemy wzbogacać i poprawiać jakość życia miliardów ludzi każdego dnia oraz kształtować przyszłość dla następnych pokoleń. Zrównoważone praktyki biznesowe są integralną częścią kultury naszej firmy od dziesięcioleci, a także stanowią centralny element naszej wizji przyszłości. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest inspirowana naszym celem. Będziemy aktywnie wspierać transformację w kierunku zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa, pomagać w ochronie i regeneracji środowiska naturalnego, przyczyniać się do rozwoju silnych społeczności oraz wzmacniać zaufanie naszych interesariuszy.

Opierając się na naszej poprzedniej strategii, w 2021 r. opracowaliśmy Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+, obejmujące trzy wymiary:

Program Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+

Nasza nowa strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na wdrażaniu naszych celów poprzez konkretne działania i projekty w celu osiągnięcia praktycznego postępu. Dzięki Programowi Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030+ opracowaliśmy nowe długoterminowe cele w trzech wymiarach: Regeneracja Planety, Rozwój Społecznosci i Zaufany Partner, które pozwolą nam osiągnąć dalszy postęp.

Kluczowe cele 2030+

Nasze kluczowe dźwignie zmian

Określiliśmy także, w jaki sposób chcemy osiągnąć postęp w całym naszym łańcuchu wartości, definiując trzy kluczowe dźwignie zmian:

  • Produkty i technologie są sercem wszystkiego, co robimy. Tworzymy większą wartość dla naszych klientów i konsumentów, nieustannie wprowadzając innowacje, aby oferować lepszą wydajność przy zmniejszonym śladzie ekologicznym.
  • Ludzie są centralnym punktem naszej działalności i naszych aktywności związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dotyczy to naszych pracowników, którzy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju - poprzez swoją wiedzę w codziennej pracy i w życiu prywatnym. Dotyczy to także osób związanych z naszym łańcuchem dostaw, naszych klientów i konsumentów, naszych udziałowców i społeczności, w których działamy.
  • Partnerstwo odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu wartości i poza nim. Pomagamy naszym klientom i konsumentom zmniejszać ich ślad ekologiczny i odpowiedzialnie korzystać z zasobów naturalnych. Współpracujemy z naszymi dostawcami, aby promować zrównoważone praktyki i poszanowanie praw człowieka, a także współpracujemy z partnerami, aby dzielić się wiedzą i wspólnie wprowadzać systemowe rozwiązania.

Identyfikacja istotnych tematów

Aby określić i skategoryzować tematy istotne dla naszej działalności biznesowej i sprawozdawczości, angażujemy się w ciągły proces rejestrowania i oceny wyzwań i możliwości zrównoważonego rozwoju przy użyciu różnych narzędzi. Oceniamy znaczenie tych tematów dla firmy, środowiska i społeczeństwa, a także dla naszych interesariuszy. Wyniki tego procesu można podzielić na trzy wymiary: Regeneracja Planety, Rozwój społeczności i Zaufany partner. We wskazanych dziewięciu obszarach tematycznych chcemy, poprzez naszą działalność biznesową, stymulować zrównoważony rozwój na całym świecie i w całym łańcuchu wartości.