Partnerzy i dostawcy

Intensywna współpraca z partnerami i dostawcami decyduje o przewadze konkurencyjnej Henkla.

Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i promowanie zrównoważonego rozwoju to dwie integralne części naszej strategii. W obu z nich nasi partnerzy i dostawcy odgrywają kluczową rolę. W poszukiwaniu nowych pomysłów i sposobów efektywnego ich wykorzystania sięgamy po zewnętrzne partnerstwa strategiczne, które pozwalają nam docierać do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców.

Henkel współpracuje obecnie z dostawcami i partnerami biznesowymi ze 130 krajów. Ponad 70% naszych zakupów dokonujemy w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Stopniowo otwieramy się także na rynki krajów, które nie są członkami OECD. Bez względu jednak na to, skąd pochodzi nasz dostawca lub partner biznesowy, oczekujemy, że będzie postępować w zgodzie z etyką i wartościami naszej firmy. Nasze oczekiwania w stosunku do dostawców są dokładnie takie same w każdym kraju. Przykładowo od wszystkich dostawców oczekujemy spełniania takich samych standardów zrównoważonego rozwoju. 

Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i promowanie zrównoważonego rozwoju to dwie integralne części naszej strategii. W obu z nich nasi partnerzy i dostawcy odgrywają kluczową rolę. W poszukiwaniu nowych pomysłów i sposobów efektywnego ich wykorzystania sięgamy po zewnętrzne partnerstwa strategiczne, które pozwalają nam docierać do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców.

Henkel współpracuje obecnie z dostawcami i partnerami biznesowymi ze 130 krajów. Ponad 70% naszych zakupów dokonujemy w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Stopniowo otwieramy się także na rynki krajów, które nie są członkami OECD. Bez względu jednak na to, skąd pochodzi nasz dostawca lub partner biznesowy, oczekujemy, że będzie postępować w zgodzie z etyką i wartościami naszej firmy. Nasze oczekiwania w stosunku do dostawców są dokładnie takie same w każdym kraju. Przykładowo od wszystkich dostawców oczekujemy spełniania takich samych standardów zrównoważonego rozwoju. 

Partnerzy

Poszukując innowacyjnych rozwiązań Henkel angażuje się w liczne działania o charakterze strategicznego partnerstwa. Dzięki temu zapewniamy sobie możliwość szybszego rozwoju i wzrostu.

“Otwarta innowacja” to ważna część naszej strategii badań i rozwoju. W pełni wykorzystujemy naszą globalną sieć centrów badawczych, niemniej ważną rolę w rozwoju nowych, innowacyjnych produktów odgrywa szeroka współpraca z partnerami zewnętrznymi, takimi jak uniwersytety, instytuty badawcze, dostawcy i klienci. Istotne jest zwłaszcza zaangażowanie naszych klientów, którzy nie tylko nas inspirują swoimi pomysłami, ale także nadają tempa naszym badaniom i projektom rozwojowym. 

Dostawcy

Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami – utrzymując wysokie standardy jakości, wydajności, odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Nasz dział Global Purchasing (Zakupów) zapewnia wysoką jakość i finansową efektywność dostaw, dzięki czemu możemy wytwarzać produkty najwyższej jakości. Do długotrwałej współpracy wybieramy tych dostawców, którzy odznaczają się największą innowacyjnością w kwestiach optymalizacji kosztów produkcji i procesów logistycznych.