Moja biblioteka

Zrównoważonego Rozwoju

Dążenie do bycia liderem zrównoważonego rozwoju jest głęboko zakorzenione w wartościach firmy Henkel. W zamian za to chcemy oferować więcej korzyści – naszym klientom i konsumentom, społecznościom, w których działamy oraz naszej firmie – jednocześnie ograniczając nasz wpływ na środowisko.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030: Osiągać więcej za mniej

 • Aby utrzymać wiodącą pozycję również w przyszłości, opracowaliśmy długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju i wyznaczyliśmy sobie jasny i jednocześnie ambitny cel: do roku 2030 zamierzamy potroić efektywność wszystkich procesów i produktów firmy Henkel. Ten numeryczny cel nazywamy Faktorem 3.
 • W 2016 roku Henkel przyjął trzy kluczowe czynniki na nadchodzące lata: wzmocnić fundamenty firmy, zwiększyć zaangażowanie pracowników oraz wywierać wpływ.

Cele pośrednie 2016-2020

 • Do 2020 roku firma dąży do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla wytwarzanego przez zakłady produkcyjne, a także zużycie wody i ilość odpadków o 30% na tonę w porównaniu do 2010 roku. Szacuje się, że bezpieczeństwo pracy zostanie poprawione o 40%, a sprzedaż wzrośnie o 22% na tonę produktu.
 • Osiągnięcie powyższych celów skutkowałoby całkowitą poprawą wydajności do 2020 roku o 75% w porównaniu z 2010.

Zrównoważone cele do roku 2020 i status realizacji celów w 2016

Kluczowe obszary odpowiedzialności

W Henklu zdefiniowaliśmy sześć najważniejszych obszarów naszej odpowiedzialności. To na nich koncentrujemy się, dążąc do realizacji strategii
zrównoważonego rozwoju.

Trzy z nich opisują w jaki sposób chcemy osiągnąć więcej korzyści dla klientów, konsumentów, akcjonariuszy oraz społeczności, w których działamy:

 • Postęp społeczny
 • Skuteczność działania
 • Zdrowie i bezpieczeństwo

Pozostałe obszary pokazują jak chcemy ograniczać swój własny środowiskowy ślad:

 • Energia i klimat
 • Surowce i odpady
 • Woda i ścieki

Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju: mieć swój wkład

Chcemy szerzej promować nasze rozumienie zrównoważonego rozwoju w społecznościach. Stąd w 2012 roku narodził się pomysł na program ambasadorów zrównoważonego rozwoju.

 • Uczymy naszych pracowników, jak mówić – na przykład do kolegów z pracy, klientów czy dostawców – o zrównoważonym rozwoju. Dzięki temu stają się Ambasadorami Zrównoważonego Rozwoju. Zachęcamy ich także do odwiedzania szkół i popularyzowania wśród dzieci środowiskowo odpowiedzialnych zachowań.
 • Ambasadorami Zrównoważonego Rozwoju zostało już ponad 25 tysięcy pracowników Henkla w 79 krajach. Do końca 2016 dotarli oni ze swoimi działaniami edukacyjnymi do ponad 84 tysięcy dzieci w 47 krajach.
 • Do 2020 roku chcemy objąć programem edukacyjnym 200 tysięcy dzieci. Do końca 2017 roku chcemy przeszkolić wszystkich z 50 tysięcy naszych pracowników w roli Ambasadorów.

Obrazy

Henkel oferuje wiele szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, m.in. kursy BHP.

Henkel oferuje wiele szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, m.in. kursy BHP.

Przedstawiciele firm Henkel i MonoSol przy pracy nad innowacyjną folią - rozpuszczalną w wodzie i biodegradowalną – wykorzystywaną następnie przy kapsułkach piorących i do zmywarek.

W ocenie swoich dostawców Henkel zwraca uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju i ryzyka.

Henkel oferuje szyte na miarę rozwiązania dla branży motoryzacyjnej, wspierające zrównoważony transport.

W ocenie swoich dostawców Henkel zwraca uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju i ryzyka.

Dialog z ekspertami z różnych dziedzin jest ważny w procesie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

W 2012 r. firma Henkel we współpracy z trenerami dm-drogerie markt informowała konsumentów sieci dm, jak mogą chronić środowisko na codzień.

Płyn do prania Persil Duo-Caps to przykład zrównoważonej innowacji.

Somat 10 zapewnia pełną moc zmywania nawet w krótkich cyklach i niskiej temperaturze.

Dzięki swojej pudrowej formule got2b Powder’ful wywiera o 90% mniejszy wpływ na środowisko.

Dzięki “inteligentnym formułom” istniejących produktów możemy poprawiać ich skuteczność działania przy mniejszym zużyciu surowców.

Największa na świecie fabryka klejów w Chinach wyznacza nowe standardy zrównoważonego rozwoju na rynkach wschodzących.

Henkel zwiększył efektywność wykorzystania surowców w zakładzie produkcyjnym w kolumbijskiej Bogocie dzięki programowi “Total Productive Management Plus”.

Film (w jęz. angielskim)

Odsłony:

10.06.15

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030

Celem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Henkla jest osiągać więcej za mniej

468746

Informacje prasowe

Pobierz

Więcej informacji