Zrównoważony rozwój

Jako lider zrównoważonego rozwoju chcemy być pionierem nowych zrównoważonych rozwiązań a równocześnie zarządzać naszym biznesem w sposób odpowiedzialny i dbać o sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa. Takie ambitne podejście charakteryzuje wszystkie nasze działania – wzdłuż całego łańcucha wartości.

Strategia

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Potroić wytwarzaną wartość w relacji do wielkości śladu środowiskowego naszych biznesowych operacji – oto nasz cel na 2030 r.

Odpowiedzialność Społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Zaangażowanie społeczne – obywatelstwo korporacyjne – jest od zawsze integralną częścią odpowiedzialności naszej firmy. 

Dążenie do bycia liderem zrównoważonego rozwoju jest głęboko zakorzenione w wartościach firmy Henkel. Zachowanie równowagi pomiędzy sukcesem ekonomicznym, ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną od wielu dekad stanowi fundament naszej kultury korporacyjnej. Takie podejście cechuje wszystkie obszary naszej działalności, a około 53 000 pracowników Henkla na całym świecie mocno zaangażowało się w realizację zasad zrównoważonego rozwoju, kierując się nimi w codziennej pracy.

Strategia zrównoważonego rozwoju: osiągać więcej za mniej
Aby utrzymać wiodącą pozycję również w przyszłości, opracowaliśmy długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju i wyznaczyliśmy sobie jasny i jednocześnie ambitny cel: do roku 2030 zamierzamy potroić efektywność wszystkich procesów i produktów firmy Henkel. 

Powyższy cel odnosi się do jednego z głównych wyzwań przyszłości: uniezależnienia wzrostu gospodarczego od zwiększania zużycia surowców naturalnych. W zamian za to chcemy oferować więcej korzyści – naszym klientom i konsumentom, społecznościom, w których działamy oraz naszej firmie – jednocześnie ograniczając nasz wpływ na środowisko. Osiągać więcej za mniej – ta właśnie idea leży u podstaw naszej strategii zrównoważonego rozwoju i kieruje wszystkimi naszymi działaniami.

Ratingi, rankingi i indeksy

Londyn: 2016 to szesnasty rok z rzędu obecności Henkla w indeksie etycznych firm FTSE4Good, zainicjowanym w 2001 roku przez Financial Times i londyńską giełdę.

Monachium: Henkel utrzymuje się wysoko w kolejnych zestawieniach Oekom Research. Z oceną B, Henkel jest liderem w sektorze dóbr konsumenckich. Od 1993 roku Oekom Research aktywnie wspiera kreowanie rynku zrównoważonych inwestycji.

Hamburg: W 2016 roku Henkel ponownie został uwzględniony na liście Global Challenges Index, która obejmuje zaledwie 50 firm z całego świata, nominowanych przez Börse Hannover oraz niemiecką agencję ratingową Oekom Research. Henkel znajduje się w zestawieniu Global Challenges Index od 2007 r.