Mężczyzna z książką oparty o drzewo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zgodnie z naszymi wartościami korporacyjnymi jesteśmy zaangażowani w przywództwo w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jako lider zrównoważonego rozwoju chcemy być pionierem nowych zrównoważonych rozwiązań i równocześnie w sposób odpowiedzialny zarządzać naszym biznesem i zwiększać sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa.

Nasza strategia

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju wynika z naszeg celu: Pioneers at heart for the good of generations. W duchu przedsiębiorczości, wykorzystując całą naszą wiedzę, nasze produkty i technologie, chcemy każdego dnia czynić lepszym życie miliardów ludzi, a równocześnie zadbać o dobrą przyszłość dla kolejnych pokoleń.

Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem naszej wizji przyszłości. Będziemy aktywnie wspierać transformację w kierunku zrównoważonej gospodarki, pomagać w ochronie i regeneracji środowiska naturalnego, przyczyniać się do tworzenia silnych społeczności, a z naszymi interesariuszami budować relacje oparte na zaufaniu.

Nasz Ambitny Plan Zrównoważonego Rozwoju 2030+ określają długoterminowe cele w trzech obszarach: Regeneracja Planety, Rozwój Społeczności i Zaufany Partner. Łączą się one z „Wpływem Transformacji dla dobra pokoleń”.

WPŁYW TRANSFORMACYJNY DLA DOBRA POKOLEŃ
Sylvie Nicol

   

Patrząc w przyszłość, jesteśmy dobrze przygotowani: zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w naszej strategii biznesowej i obecny w naszym celu. Dzięki tym fundamentom nasza zrównoważona transformacja trwa!

maxresdefault

Nasze osiągnięcia w 2022 roku

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na realizacji celów poprzez konkretne działania i projekty w celu osiągnięcia postępu. Poniżej przedstawiamy wybrane osiągnięcia roku 2022:

Niezależne rankingi i indeksy

Współpraca i partnerstwa