Henkel is actively engaged in projects and partnerships that support smallholder palm oil farmers worldwide in driving sustainable practices.

Zrównoważony rozwój

Jako lider zrównoważonego rozwoju chcemy być pionierem nowych zrównoważonych rozwiązań a równocześnie zarządzać naszym biznesem w sposób odpowiedzialny i dbać o sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa. Takie ambitne podejście charakteryzuje wszystkie nasze działania – wzdłuż całego łańcucha wartości.

Strategia

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

"Faktor 3": Potroić wytwarzaną wartość w relacji do wielkości śladu środowiskowego naszych biznesowych operacji – oto nasz cel na 2030 r.

Odpowiedzialność Społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Zaangażowanie społeczne – obywatelstwo korporacyjne – jest od zawsze integralną częścią odpowiedzialności naszej firmy. 

Dążenie do bycia liderem zrównoważonego rozwoju jest głęboko zakorzenione w wartościach firmy Henkel. Zachowanie równowagi pomiędzy sukcesem ekonomicznym, ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną od wielu dekad stanowi fundament naszej kultury korporacyjnej. Takie podejście cechuje wszystkie obszary naszej działalności, a ponad 53 000 pracowników Henkla na całym świecie mocno zaangażowało się w realizację zasad zrównoważonego rozwoju, kierując się nimi w codziennej pracy.

Strategia zrównoważonego rozwoju: osiągać więcej za mniej
Aby utrzymać wiodącą pozycję również w przyszłości, opracowaliśmy długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju i wyznaczyliśmy sobie jasny i jednocześnie ambitny cel: do roku 2030 zamierzamy potroić efektywność wszystkich procesów i produktów firmy Henkel (“Faktor 3”). 

Powyższy cel odnosi się do jednego z głównych wyzwań przyszłości: uniezależnienia wzrostu gospodarczego od zwiększania zużycia surowców naturalnych. W zamian za to chcemy oferować więcej korzyści – naszym klientom i konsumentom, społecznościom, w których działamy oraz naszej firmie – jednocześnie ograniczając nasz wpływ na środowisko. Osiągać więcej za mniej – ta właśnie idea leży u podstaw naszej strategii zrównoważonego rozwoju i kieruje wszystkimi naszymi działaniami.

Zrównoważony rozwój – Aktualności

Więcej komunikatów prasowych