Zrównoważony rozwój

Jako lider zrównoważonego rozwoju chcemy być pionierem nowych zrównoważonych rozwiązań a równocześnie zarządzać naszym biznesem w sposób odpowiedzialny i dbać o sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa. Takie ambitne podejście charakteryzuje wszystkie nasze działania – wzdłuż całego łańcucha wartości.

Zrównoważony rozwój w Polsce

Zrównoważony rozwój w Polsce

Henkel wspólnie z obecnymi i emerytowanymi pracownikami niesie pomoc ludziom na całym świecie. Firma Henkel sponsoruje projekty MIT (Make an Impact on Tomorrow) o globalnym zasięgu, dostarcza pomoc w nagłych wypadkach wsparcie potrzebującym niosą zarówno korporacja jak i poszczególne marki.

Strategia

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Tworzenie wartości dodatkowej poprzez działania biznesowe przy jednoczesnym zmniejszeniu naszego śladu środowiskowego – to nasz cel na 2030 rok.

Odpowiedzialność Społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zaangażowanie społeczne – obywatelstwo korporacyjne – jest od zawsze integralną częścią odpowiedzialności naszej firmy.

Od ponad 140 lat Henkel w sposób wizjonerski stara się wspierać środowisko i rozwój społeczny. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są nakłady na rozwijanie zrównoważonych innowacji – nasze produkty i technologie wykorzystywane są każdego dnia w milionach domów i przedsiębiorstw na całym świecie. Kryteria środowiskowe i społeczne to stałe punkty odniesienia w naszych procesach tworzenia nowych innowacji, a stąd zasadą jest, że każdy nasz nowy produkt czy formuła, którą wprowadzamy na rynek, musi przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju.

Wyznaczyliśmy sobie także ambitne cele w naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Towarzyszy temu wspólne rozumienie kierunku naszych dążeń w gronie wszystkich pracowników firmy, gdyż zrównoważony rozwój stał się ważnym tematem i kontekstem w ich codziennej pracy. Mamy również przekonanie, że postępy we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju wspierają dalszy rozwój naszego biznesu – gdyż oba te obszary są współzależne. We współpracy z naszymi partnerami promujemy koncepcję zrównoważonego rozwoju wzdłuż całego łańcucha wartości.

Nasze podejście do idei zrównoważonego rozwoju


Nasze zobowiązanie

Kluczowe dane

Współpraca i partnerstwa

Niezależne rankingi i indeksy

  

Siódmy Listek CSR Polityki dla Henkel Polska

W 2020 r. Henkel Polska po raz kolejny otrzymał Biały Listek CSR POLITYKI w zestawieniu największych firm w Polsce, które prowadzą działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

 "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019"

W ostatnim raporcie FOB pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019" zostało uwzględnionych aż 25 dobrych praktyk firmy Henkel Polska, z czego 5 praktyk było nowych a 20 długoletnich.

Henkel wyróżniony platyną przez EcoVadis

Henkel uczestniczy w inicjatywie “Together for Sustainability”, dlatego nasze praktyki zarządzania zrównoważonym rozwojem były przedmiotem oceny międzynarodowej agencji ratingowej EcoVadis.

Lider w branży według ISS ESG

Henkel utrzymał status Prime nadany przez  ISS ESG (dawniej Oekom Research). Rating B oznacza, że Henkel osiągnął najlepsze wyniki w sektorze dóbr konsumpcyjnych.

W indeksie FTSE4Good od 2001 roku

20. rok z rzędu Henkel notowany jest w indeksie etycznych firm FTSE4Good, zainicjowanym w 2001 roku przez Financial Times i londyńską giełdę.

Indeksy zrównoważonego rozwoju Euronext Vigeo Eiris

Henkel ponownie znalazł się na liście indeksów zrównoważonego rozwoju Euronext Vigeo Eiris - Europe 120 i Eurozone 120. Zostały one wyemitowane przez transatlantycką giełdę papierów wartościowych NYSE Euronext oraz agencję ratingową Vigeo Eiris i obejmują 120 firm najwyżej notowanych w danym indeksie.

Wysoka pozycja ratingowa w Sustainalytics

Rating zrównoważonego rozwoju publikowany przez Sustainalytics uznaje Henkla za światowego lidera w kategorii "Household & Personal Products". Analiza porównawcza opiera się o ESG, ocenia wyniki środowiskowe, społeczne i w zakresie zarządzania.