Zrównoważony rozwój w Polsce

Chcemy być liderem zrównoważonego rozwoju – to jedna z naszych pięciu korporacyjnych wartości. Chcemy prowadzić wszystkie nasze operacje biznesowe w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dbając równocześnie o dalszy rozwój firmy i jej ekonomiczny sukces.

Współtworzenie gospodarki obiegu zamkniętego

Projektowanie inteligentnych opakowań, wzrost wykorzystania materiałów z recyklingu, współpraca z partnerami wzdłuż całego łańcucha wartości – to nasz wkład w tworzenie gospodarki obiegu zamkniętego.

Aktywnie wspieramy realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, a nasza strategia zrównoważonego rozwoju do 2030 zakłada stałe zmniejszanie wpływu działań firmy na środowisko. Jednym z najważniejszych dla nas tematów były kwestie plastiku i opakowań, krytyczne dla rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

Postawiliśmy sobie ambitne cele: 

  • do 2025 roku 100% opakowań naszych produktów ma być w pełni zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania.
  • w 2025 roku w europejskich opakowaniach naszych produktów udział plastiku pochodzącego z recyklingu wyniesie 35%

Te zobowiązania wypełniamy także w Polsce – oto przykłady naszych zrównoważonych opakowań:

  • butelki i nakrętki kosmetyków z serii Nature Box, które wprowadziliśmy na rynek w 2018, wykonane są w 25% z materiałów pochodzących z recyklingu 
  • butelki kleju wielofunkcyjnego Pattex Made-at-Home są w 100% wykonane z toworzyw sztucznych pochodzących z recklingu. Opakowania środka do prania w kapsułkach Persil Discs 4w1 w 20% składają się z materiałów pochodzących z recyklingu, a w 95% są zdatne do recyklingu
  • produkty marek PUR, CLIN, SILAN oraz BREF z serii Pro Nature oferowane są w butelkach PET w 100 proc. wykonanych z przetworzonego plastiku

Wspieranie recyklingu tworzyw sztucznych, wykorzystywanie zużytego plastiku oraz stosowanie inteligentnych opakowań pozwala nam znacząco zmniejszać ślad środowiskowy naszych działań.

Odpowiedzialny pracodawca

Równe szanse rozwoju zawodowego, szacunek dla różnorodności poglądów i postaw, ale także pochodzenia czy religii, nieustanna edukacja i podnoszenie kompetencji – to fundamenty naszej kultury organizacyjnej. 

W Henklu wiemy, że za sukcesem firmy stoją ludzie i to oni są źródłem naszej przewagi konkurencyjnej. Dlatego doceniamy naszych pracowników, stawiamy przed nimi wyzwania i nagradzamy wyniki. Henkel w Polsce to zespół 870 ambitnych i pełnych pasji pracowników, którzy współtworzą kulturę organizacji. U jej podstaw tkwi poczucie odpowiedzialności, uczciwość, szacunek dla innych i działanie zespołowe.

Nasze wyróżnienia

Pobierz więcej