RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Raport Zrównoważonego Rozwoju Henkla obejmuje najważniejsze aspekty ekologiczne i społeczne w roku obrotowym 2022. Treść raportu odzwierciedla istotne dla Henkla wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. W 1992 roku opublikowaliśmy nasz pierwszy Raport Środowiskowy, który konsekwentnie rozwijaliśmy i dopracowywaliśmy do postaci dzisiejszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju. Jest on publikowany corocznie od ponad 30 lat. Wraz z naszym Raportem Rocznym stanowi on zintegrowaną koncepcję sprawozdawczości korporacyjnej.

Raporty Zrównoważonego Rozwoju