Opis firmy

Henkel prowadzi działalność na całym świecie, w oparciu o dobrze zrównoważone i zróżnicowane portfolio. Przedsiębiorstwo zajmuje wiodące pozycje  w trzech sektorach biznesu, zarówno na rynkach konsumenckich jak i przemysłowych, co zawdzięcza silnym markom, innowacjom i technologiom.  Założona w 1876 roku firma, ma za sobą historię ponad 140 lat sukcesów. Akcje uprzywilejowane Henkla notowane są na niemieckim indeksie giełdowym DAX. Siedziba główna znajdującej się na indeksie DAX-30 firmy mieści się w Düsseldorfie.Henkel zatrudnia więcej niż 52 tys. pracowników na całym świecie, z czego około 85 procent pracuje poza granicami Niemiec. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju, Henkel zajmuje wiodące pozycje w wielu międzynarodowych rankingach i ratingach.

W roku podatkowym 2019 firma odnotowała sprzedaż o wartości ponad 20 mld euro oraz zysk operacyjny około 3,2 mld euro (skorygowany o jednorazowe zyski i opłaty oraz koszty restrukturyzacyjne).

Henkel Polska

W Polsce firma Henkel działa od 1990 roku i jest obecna we wszystkich trzech sektorach biznesowych: środków piorących i czystości, kosmetyków (rynkowych i profesjonalnych dla salonów fryzjerskich) oraz klejów konsumenckich, budowlanych i dla przemysłu.

Firma posiada w Polsce 6 centrów produkcyjnych:

  • zakład produkcyjny proszków i płynów do prania i półproduktów do produkcji detergentów w Raciborzu (woj. śląskie)
  • zakład produkcji materiałów chemii budowlanej marki Ceresit w Stąporkowie (woj. świętokrzyskie)
  • zakład produkcji materiałów chemii budowlanej marki Ceresit we Wrzącej (woj. wielkopolskie)
  • zakład produkcji materiałów chemii budowlanej marki Ceresit w Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie)
  • Centrum Impregnacji Próżniowej w Bielsku-Białej (woj. śląskie)
  • Centrum Impregnacji Próżniowej w Tychach (woj. śląskie)

Siedziba główna firmy w Polsce znajduje się w Warszawie.
W Polsce, w Stąporkowie działa także jedno z centrów badań i rozwoju firmy. Międzynarodowe Centrum Innowacyjnych Technologii Budowlanych Ceresit zainaugurowało swoją działalność w 2014 roku. Centrum jest jednym z kluczowych światowych ośrodków badawczo-rozwojowych firmy w dziedzinie produktów dla przemysłu budowlanego, w którym najwyższej klasy specjaliści rozwijają innowacyjne, zrównoważone technologie i systemy budowlane, wprowadzane następnie na rynki w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

W Robakowie znajduje się Centrum Logistyki.

Firma Henkel Polska zatrudnia ponad 950 osób.

Trzy globalne obszary biznesowe

Dział Adhesive Technologies jest wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań w zakresie klejów, uszczelniaczy i powłok funkcjonalnych dla konsumentów, wykonawców i odbiorców przemysłowych. W 2019 sektor odnotował sprzedaż w wysokości 9,461 miliardów euro, co stanowiło 47% całkowitej sprzedażyfirmy.

Produkty Beauty Care (dział kosmetyków) są dostępne na całym świecie. BeautyCare to markowe produkty kosmetyczne do koloryzacji, stylizacji i pielęgnacji włosów, higieny osobistej, pielęgnacji ciała i higieny jamy ustnej oraz kosmetyki profesjonalne do salonów fryzjerskich. W 2019 r. wartość sprzedaży działu Beauty Care wyniosła 3,877 miliarda euro, co stanowiło 19% całkowitej sprzedażyfirmy.

Laundry& Home Care (dział środków piorących i czystości) zawsze odgrywał ważną rolę, tym bardziej że sukces firmy rozpoczął się od wprowadzenia na rynek produktu właśnie z tego sektora. Obszar środków piorących obejmuje nie tylko środki piorące, ale także płyny do zmiękczania tkanin, środki poprawiające efekty prania i inne produkty do pielęgnacjitkanin. Portfolio środków czystości obejmuje produkty do zmywania i zmywarek, środki czystości do łazienek i WC, a także środki do czyszczenia powierzchni, szkła i inne. W wybranych regionach oferujemy również odświeżacze powietrza i domowe środki owadobójcze. W 2019 r.wartość sprzedaży sektora Laundry& Home Care wyniosła 6,656 miliarda euro, co stanowiło 33% całkowitej sprzedażyfirmy.

Nasza kultura organizacyjna

"Tworzenie zrównoważonej wartości” jest wspólnym celem nas wszystkich w Henklu. Chcemy tworzyć wartość – dla naszych klientów i konsumentów, naszych zespołów i pracowników, dla naszych udziałowców, a także dla ogółu społeczeństwa i społeczności, w których działamy.

Kultura organizacyjna, cel, wizja, misja i wartości – to wszystko jednoczy nasz zróżnicowany zespół, wyznaczając ramy i wskazując kierunki działania. Obowiązujące na całym świecie wspólne zasady postępowania zostały ujęte w serię kodeksów. Są kierunkowskazem dla naszych pracowników we wszystkich działach biznesowych i kręgach kulturowych, w których działamy.

Strategia

W Henklu kształtujemy naszą przyszłość kierując się długoterminową strategią, która zakorzeniona jest w naszej wizji, misji i wartościach.

Przy jej pomocy i koncentrując nasze wysiłki na ukierunkowanym wzroście, odniesiemy sukces w latach 20-tych XXI wieku. W szczególności zapewnimy znaczący wzrost wartości dodanej dla klientów i konsumentów, dzięki czemu będziemy rozwijać się szybciej niż rynki, na których działamy, wzmocnimy naszą pozycję lidera zrównoważonego rozwoju oraz zapewnimy środowisko pracy, które pozwoli naszym pracownikom na wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty.

Główne założenia tej strategii to mocno konkurencyjne portfolio, przewaga konkurencyjna w obszarach innowacji, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, modele operacyjne odpowiadające na wyzwania przyszłości oraz kultura współpracy i zaangażowanie pracowników.

Więcej informacji na temat https://www.henkel.pl/firma/strategia

Informacje prasowe