Zarząd

Działalnością firmy Henkel, jako niemieckiej spółki akcyjnej, kieruje Zarząd. W skład Zarządu wchodzą wspólnicy (komplementariusze ponoszący osobistą odpowiedzialność za zobowiązania Spółki) oraz mianowani członkowie.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy współpracują ze sobą dla dobra Spółki. Zarząd konsultuje z Komitetem Akcjonariuszy strategiczne kierunki rozwoju Spółki oraz regularnie przedstawia Komitetowi Akcjonariuszy oraz Radzie Nadzorczej postępy w ich realizacji.

Zarząd Henkel Polska

Karolina Szmidt

Prezes Zarządu
Dyrektor Personalna
Henkel Polska sp. z o. o.Piotr Ciborowski

Dyrektor Zarządzający
Adhesive Technologies

Piotr Ciborowski

Dyrektor Zarządzający
Adhesive TechnologiesVeli Dinçel

Dyrektor Zarządzający
Laundry & Home Care

Veli Dinçel

Dyrektor Zarządzający
Laundry & Home Care

Martin Schittengruber - dyrektor zarządzający działu Beauty Care Henkel Polska

Kiril Marinov

Dyrektor Zarządzający
Beauty Care

Wiktoria Brauksiepe

Wiktoria Brauksiepe

Dyrektor Finansowa