Zarząd

Działalnością firmy Henkel, jako niemieckiej spółki akcyjnej, kieruje Zarząd. W skład Zarządu wchodzą wspólnicy (komplementariusze ponoszący osobistą odpowiedzialność za zobowiązania Spółki) oraz mianowani członkowie.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy współpracują ze sobą dla dobra Spółki. Zarząd konsultuje z Komitetem Akcjonariuszy strategiczne kierunki rozwoju Spółki oraz regularnie przedstawia Komitetowi Akcjonariuszy oraz Radzie Nadzorczej postępy w ich realizacji.

Zarząd Henkel Polska

Janusz Gołębiowski

Prezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
Henkel Polska sp. z o. o.

Karolina Szmidt

Dyrektor Personalna

Piotr Ciborowski

Dyrektor Zarządzający
Adhesive Technologies

Veli Dinçel

Dyrektor Zarządzający
Laundry & Home Care

Martin Schittengruber - dyrektor zarządzający działu Beauty Care Henkel Polska

Kiril Marinov

Dyrektor Zarządzający
Beauty Care