Zarząd

Działalnością firmy Henkel, jako niemieckiej spółki akcyjnej, kieruje Zarząd. W skład Zarządu wchodzą wspólnicy (komplementariusze ponoszący osobistą odpowiedzialność za zobowiązania Spółki) oraz mianowani członkowie.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy współpracują ze sobą dla dobra Spółki. Zarząd konsultuje z Komitetem Akcjonariuszy strategiczne kierunki rozwoju Spółki oraz regularnie przedstawia Komitetowi Akcjonariuszy oraz Radzie Nadzorczej postępy w ich realizacji.

Zarząd Henkel Polska