Innowacje dzięki współpracy

Wspólnie kształtujemy przyszłość: inwestujemy w firmy rozpoczynające działalność i stawiamy na innowacje w zakresie nowych pomysłów i partnerstwa. Współpracując z naszą stale rosnącą siecią, opracowujemy cyfrowe modele biznesowe i pionierskie rozwiązania technologiczne.

Otwartość jest kluczem do udanej innowacji. Inwestujemy w znacznie więcej niż tylko nasz wewnętrzny potencjał innowacyjny, aby ułatwić rozwój rokujących innowacji w naszych obszarach biznesowych. Stawiamy na otwartą współpracę i innowacje - współpracując z partnerami zewnętrznymi, zarówno firmami rozpoczynającymi działalność jaki innymi partnerami z naszego ekosystemu, aby wspólnie rozwijać i realizować pomysły, inspirować się wzajemnie i zapewniać sobie wzajemne wsparcie. Pomagają nam w tym nasze zespoły inkubatorów i centra innowacji, a także nasza wiedza z zakresu kapitału wysokiego ryzyka.

OTWARTE INNOWACJEINICJATYWY


Consumer

Poszukujemy możliwości aktywnej współpracy i partnerstwa z nowopowstałymi firmami z sektorów konsumenckiego i przemysłowego. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest współpraca na równych zasadach: chcemy połączyć to, co najlepsze z dwóch światów, aby stworzyć sytuację, w której obie strony odniosą korzyści. Oprócz konkretnych projektów Henkel otrzymuje ważny wkład, świeże pomysły i nowe źródła inspiracji. Z kolei start-upy mogą zyskać dostęp do rynków światowych, know-how w zakresie przedsiębiorczości oraz możliwość inwestowania. Aby przyspieszyć wprowadzanie innowacji cyfrowych, stworzyliśmy własne fabryki pomysłów. W procesie transformacji cyfrowej korzystamy także z centrów innowacji.

Love Nature

Love Nature GmbH dba o zrównoważone innowacje w branży Consumer Brands. Ta fabryka pomysłów jest miejscem, gdzie innowacyjne i przyjazne dla środowiska środki piorące i czyszczące są współtworzone z konsumentami, osobami odpowiedzialnymi za zrównoważony rozwój i ekspertami w tej dziedzinie. Ich wspólnym celem jest ciągły rozwój rynku i dostarczanie nowych bodźców do zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje. Na przykład, wszystkie produkty Love Nature są na bazie roślin, nadają się do wielokrotnego napełniania i posiadają znak ekologiczny UE.

CORPORATEVENTURING


Consumer

Masz dobry pomysł? W ramach naszych działań corporate venture capital inwestujemy w młode, szybko rozwijające się firmy na całym świecie, posiadające wiedzę z zakresu technologii cyfrowych lub technologicznych. Jeżeli pomysł odpowiada firmie Henkel, start-upy otrzymują inwestycję, dostęp do naszej sieci ekspertów i korzystają z naszego wieloletniego doświadczenia w głównych obszarach naszej działalności na świecie. Henkel posiada dwie jednostki venture capital, które pełnią rolę pośrednika między Henklem a zewnętrznymi innowatorami: Henkel Tech Ventures oraz Henkel dx Ventures.

Henkel Tech Ventures

Henkel Tech Ventures jest ramieniem Adhesive Technologies, które inwestuje przede wszystkim w firmy rozpoczynające działalność, oferujące rozwiązania z zakresu materiałoznawstwa lub innowacyjne cyfrowe modele biznesowe. Przykładowo, Henkel Tech Ventures zainwestował w firmy pracujące nad technologią czujników dla przemysłu wytwórczego oraz w sektor druku 3D. (w jęz. angielskim).

Henkel dx Ventures

Henkel dx Ventures jest korporacyjnym ramieniem venture capital zajmującym się dobrami konsumpcyjnymi firmy Henkel. Naszą misją jest łączenie kapitału opartego na wartości z naszym ustalonym ekosystemem, aby stworzyć następny. Współpracujemy ze start-upami w zakresie współinnowacji i inwestujemy w obiecujące przedsięwzięcia.