Innowacje dzięki współpracy

Wspólnie kształtujemy przyszłość: inwestujemy w firmy rozpoczynające działalność i stawiamy na innowacje w zakresie nowych pomysłów i partnerstwa. Współpracując z naszą stale rosnącą siecią, opracowujemy cyfrowe modele biznesowe i pionierskie rozwiązania technologiczne.

Otwartość jest kluczem do innowacji. Inwestujemy w znacznie więcej niż tylko w nasz wewnętrzny potencjał innowacyjny. Pragniemy ułatwiać rozwój rokujących innowacji w naszych obszarach biznesowych. Stawiamy na otwartą współpracę i innowacje z partnerami zewnętrznymi, zarówno firmami rozpoczynającymi działalność jaki innymi partnerami z naszego ekosystemu. Chcemy wspólnie rozwijać i realizować pomysły, inspirować i wspierać się wzajemnie. Pomagają nam w tym nasze zespoły inkubatorów oraz centra technologii i innowacji cyfrowych, a także nasza wiedza z zakresu kapitału wysokiego ryzyka.

OTWARTOŚĆNA INNOWACJE


Consumer

Poszukujemy możliwości aktywnej współpracy i partnerstwa z nowopowstałymi firmami z sektoru konsumenckiego i przemysłowego. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest współpraca na równych zasadach: chcemy połączyć to, co najlepsze, aby obie strony odniosły korzyści. Oprócz konkretnych projektów Henkel nakreśla nowe pomysły i źródła inspiracji. Z kolei start-upy mogą zyskać dostęp do rynków światowych, know-how w zakresie przedsiębiorczości oraz możliwość inwestowania. Aby przyspieszyć wprowadzanie innowacji cyfrowych, stworzyliśmy własne fabryki pomysłów. W procesie transformacji cyfrowej korzystamy także z centrów technologii i innowacji cyfrowych.

CORPORATE VENTURING


Consumer

Masz dobry pomysł? W ramach naszych działań corporate venture capital inwestujemy w nowe, szybko rozwijające się firmy na całym świecie, posiadające wiedzę z zakresu technologii cyfrowych. Jeżeli pomysł jest spójny ze strategią Henkla start-upy otrzymują dofinansowanie w inwestycję, dostęp do naszej sieci ekspertów i korzystają z naszego wieloletniego doświadczenia. Henkel posiada dwie jednostki venture capital, które pełnią rolę pośrednika między Henklem a zewnętrznymi innowatorami: Henkel Tech Ventures oraz Henkel dx Ventures.

Henkel Tech Ventures

Henkel dx Ventures jest korporacyjnym ramieniem venture capital zajmującym się dobrami konsumpcyjnymi. Naszą misją jest łączenie kapitału opartego na wartości z naszym ekosystemem, aby stworzyć kolejny ekosystem. Współpracujemy ze start-upami w zakresie współinnowacji i inwestujemy w obiecujące przedsięwzięcia.

Henkel dx Ventures

Henkel dx Ventures jest korporacyjnym ramieniem venture capital zajmującym się dobrami konsumpcyjnymi. Naszą misją jest łączenie kapitału opartego na wartości z naszym ekosystemem, aby stworzyć kolejny ekosystem. Współpracujemy ze start-upami w zakresie współinnowacji i inwestujemy w obiecujące przedsięwzięcia.