Świat Młodych Badaczy

Świat Młodych Badaczy to autorski projekt edukacyjny firmy Henkel kierowany do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest wzbudzenie w dzieciach ciekawości odnośnie mechanizmów, które rządzą naszą rzeczywistością, a przez to zaszczepienie w nich zainteresowania światem nauki, co może wpłynąć na wybory związane z dalszą edukacją i życiem zawodowym.

Jak zachęcić dzieci do świata badań naukowych? Kiedy są jeszcze małe! Zainteresowanie nauką trzeba zdobywać już od najmłodszych lat. Świat Młodych Badaczy rozbudza w dzieciach zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i nauką. Na czas zajęć stają się naukowcami, którzy są wprowadzani do świata badań poprzez zabawę. Patronką inicjatywy jest dr Simone Bagel-Trah, Przewodnicząca Rady Nadzorczej i Komitetu Akcjonariuszy w Henklu. Od rozpoczęcia projektu w 2011 roku blisko 32000 dzieci z całego świata uczestniczyło w Świecie Młodych Badaczy.

Koncept Świata Młodych Badaczy

Świat Młodych Badaczy to autorski projekt edukacyjny firmy Henkel kierowany do uczniów 2, 3 i 4 klas szkół podstawowych. Jego celem jest pobudzanie wśród najmłodszych ciekawości świata i mechanizmów jego funkcjonowania i skierowanie ich zainteresowania w kierunku świata nauki. Projekt realizowany jest w formie 90-minutowych interaktywnych, atrakcyjnych warsztatów. Dzieci – pod okiem wykwalifikowanych edukatorów – przeprowadzają proste eksperymenty badawcze. Są zachęcane do zadawania pytań, wysnuwania hipotez, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Taka forma zajęć uczy samodzielnego myślenia, kieruje zainteresowanie dzieci w kierunku przedmiotów ścisłych i ma szanse obudzić w dzieciach prawdziwą fascynację światem nauki.

Korzyści dla dzieci i nauczycieli

U podstaw tworzenia projektu Świat Młodych Badaczy leżała chęć zaszczepiania w dzieciach zainteresowania światem nauki i pobudzenia ciekawości świata, nauczenia ich samodzielnego myślenia, odwagi stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Charakter zajęć i sposób ich prowadzenia pomoże rozwinąć w uczniach kreatywność, cierpliwość i wytrwałość, systematyczność oraz umiejętność współpracy w grupie. Mamy nadzieję, że program będzie miał przełożenie na przyszłe wybory dotyczące dalszej edukacji. Chcielibyśmy, aby choć niektórzy z uczestników programu zainteresowali się naukami ścisłymi i kontynuowali kształcenie w tym kierunku.

W ramach Świata Młodych Badaczy dzieci dostają szansę przeprowadzenia swoich pierwszych eksperymentów naukowych. Zakres tematyczny zajęć skupia się wokół tematów klejów, środków czystości, kosmetyków oraz zrównoważonego rozwoju. Uczniowie pod okiem ekspertów dowiadują się jak przeprowadzane są prawdziwe badania. Koncept dydaktyczny został przygotowany przez prof. dr Katrin Sommer, profesor Nauk Chemicznych na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, w Niemczech.

Zdjęcia

Więcej informacji

Odsłony:

5 years Forscherwelt

Forscherwelt, or Researchers’ World, is an international education initiative set up by Henkel that aims to encourage children to explore the world of science and to make research fun.

1:47 Min.

677198