Świat Młodych Badaczy

Świat Młodych Badaczy to autorski projekt edukacyjny firmy Henkel kierowany do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest wzbudzenie w dzieciach ciekawości odnośnie mechanizmów, które rządzą naszą rzeczywistością, a przez to zaszczepienie w nich zainteresowania światem nauki, co może wpłynąć na wybory związane z dalszą edukacją i życiem zawodowym.

Jak zachęcić dzieci do świata badań naukowych? Kiedy są jeszcze małe! Zainteresowanie nauką trzeba zdobywać już od najmłodszych lat. Świat Młodych Badaczy rozbudza w dzieciach zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i nauką. Na czas zajęć stają się naukowcami, którzy są wprowadzani do świata badań poprzez zabawę. Patronką inicjatywy jest dr Simone Bagel-Trah, Przewodnicząca Rady Nadzorczej i Komitetu Akcjonariuszy w Henklu. Od rozpoczęcia projektu w 2011 roku blisko 105,000 dzieci z całego świata uczestniczyło w Świecie Młodych Badaczy.

2020-08-desktop-forscherwelt-infographic-template-1

Koncept Świata Młodych Badaczy

 • W 2011 roku Henkel stworzył w Düsseldorfie specjalne centrum "Forscherwelt", które jest dostosowane do potrzeb dzieci. W tym miejscu dzieci mogą wcielić się w rolę naukowca.
 • Od tego czasu ta inicjatywa edukacyjna nabrała charakteru globalnego. Projekty "Forscherwelt" są realizowane w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Afryce i Azji.
 • Świat Młodych Badaczy to autorski projekt edukacyjny firmy Henkel kierowany do uczniów 2, 3 i 4 klas szkół podstawowych.
 • Jego celem jest pobudzanie wśród najmłodszych ciekawości świata i mechanizmów jego funkcjonowania i skierowanie ich zainteresowania w kierunku świata nauki.
 • Projekt realizowany jest w formie 90-minutowych interaktywnych, atrakcyjnych warsztatów.
 • Dzieci – pod okiem wykwalifikowanych edukatorów – przeprowadzają proste eksperymenty badawcze. Są zachęcane do zadawania pytań, wysnuwania hipotez, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.
 • Taka forma zajęć uczy samodzielnego myślenia, kieruje zainteresowanie dzieci w kierunku przedmiotów ścisłych i ma szanse obudzić w dzieciach prawdziwą fascynację światem nauki.
 • Na całym świecie program "Forscherwelt" jest realizowany w szkołach w wybranych lokalizacjach, gdzie znajdują się zakłady Henkla pod hasłem "Zachowuj się jak naukowiec".
 • Od 2020 r. program dla klas został uzupełniony i rozszerzony o treści i formaty cyfrowe. Obejmują one filmy wideo, transmisje na żywo z praktycznych eksperymentów oraz formy hybrydowe.

Korzyści dla dzieci i nauczycieli

 • U podstaw tworzenia projektu Świat Młodych Badaczy leżała chęć zaszczepiania w dzieciach zainteresowania światem nauki i pobudzenia ciekawości świata, nauczenia ich samodzielnego myślenia, odwagi stawiania pytań i szukania odpowiedzi.
 • Koncept dydaktyczny został przygotowany przez prof. dr Katrin Sommer, profesor Nauk Chemicznych na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, w Niemczech.
 • Mamy nadzieję, że program będzie miał przełożenie na przyszłe wybory dotyczące dalszej edukacji.
 • Chcielibyśmy, aby choć niektórzy z uczestników programu zainteresowali się naukami ścisłymi i kontynuowali kształcenie w tym kierunku.
 • W ramach Świata Młodych Badaczy dzieci dostają szansę przeprowadzenia swoich pierwszych eksperymentów naukowych.
 • Zakres tematyczny zajęć skupia się wokół tematów klejów, środków czystości, kosmetyków oraz zrównoważonego rozwoju.
 • Uczniowie pod okiem ekspertów dowiadują się jak przeprowadzane są prawdziwe badania.

Zdjęcia

Informacje prasowe

Więcej komunikatów prasowych