17.04.2023

Henkel Polska po raz kolejny wyróżniony za działania w obszarze CSR w Polsce

7 dobrych praktyk Henkel Polska w Raporcie FOB

W 21. edycji prestiżowego raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki” wyróżnionych zostało 7 praktyk firmy Henkel Polska. Obok 6 praktyk realizowanych z sukcesami od wielu już lat, znalazła się w nim po raz pierwszy także nowa inicjatywa, która zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wyróżnione praktyki realizowane są w różnorodnych obszarach, takich jak zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej, ochrona środowiska czy wolontariat pracowniczy.  

Edukacja i działania lokalne

W kategorii Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej twórcy raportu docenili aż 3 projekty. Pierwszy to realizowany od wielu lat projekt edukacyjny Świat Młodych Badaczy, skierowany do uczniów klas 2-4 szkół podstawowych. W 2022 roku w interaktywnych warsztatach z zakresu nauk ścisłych, które pobudzają kreatywność oraz uczą dzieci zbierania informacji, analizy i interpretacji danych, uczestniczyło 2 040 uczniów z 40 szkół z okolic Raciborza, Stąporkowa i Dzierżoniowa, gdzie Henkel ma swoje fabryki. Dodatkowo, we współpracy z Fundacją Polki Mogą Wszystko, firma przeprowadziła kilkanaście warsztatów w języku ukraińskim dla dzieci ukraińskich uchodźców w Polsce. Projekt kontynuowany jest w tym roku a kolejna edycja ŚMB rozpoczęła się w marcu w Dzierżoniowie. Następne warsztaty odbędą się w Stąporkowie, Warszawie i Raciborzu.

Do tej samej kategorii zakwalifikowała się praktyka Wiem, że warto się uczyć – inicjatywa firmy Henkel i Fundacji Polki Mogą Wszystko, która daje szansę wyboru kierunku edukacji dzieciom z domów dziecka oraz podopiecznym rodzin zastępczych. Przyznawane w programie stypendia otrzymują dzieci z najlepszymi wynikami w nauce. Jego realizacja pomaga rozwiązywać problem nierówności w zakresie dostępu do edukacji, a otrzymana pomoc może zostać przeznaczona na dowolny edukacyjny cel, taki jak np. zakup niezbędnego sprzętu czy kursu językowego. W 2022 r. ze stypendiów o łącznej wartości 74 000 zł korzystało 28 dzieci, a od 2005 r. firma przekazała na ten cel 630 000 zł.

Kolejne wyróżnienie w tej samej kategorii zdobyła inicjatywa Pralni społecznie odpowiedzialnych Persil, które Henkel otworzył w Gdańsku i Wrocławiu we współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta i Fundacją Społecznie Bezpieczni. W pralniach swoje ubrania, koce, czy okrycia mogą uprać osoby w kryzysie bezdomności. Możliwość skorzystania z pralni i zachowania codziennej czystości wspiera osoby zagrożone społecznym wykluczeniem w ich staraniach o powrót do normalnego życia. Firma w ramach tego projektu przekazała profesjonalne pralnice i środki do prania także dwóm ośrodkom dla samotnych matek. W 2022 roku z pralni skorzystało ponad 5 000 osób i wyprano ponad 23 tony odzieży i okryć (w tym 7 ton odzieży uchodźców z Ukrainy). Praktyka ta została nagrodzona Srebrnym Spinaczem w 2021 roku w kategorii Kampania Społeczna.

W trosce o planetę

W kategorii Środowisko wyróżnienie uzyskała akcja edukacyjna Lekcja Nieśmiecenia realizowana z Fundacją Nasza Ziemia. To kampania, która ma na celu przekazanie uczniom szkół podstawowych praktycznej wiedzy z zakresu właściwej segregacji odpadów. W dotychczasowych dwóch edycjach kampanii wzięło udział 870 szkół, a 40 zespołów, które zwyciężyły w konkursie, wygrało dla swoich szkół systemy do praktycznej segregacji odpadów. Inicjatywa jest realizowana również w tym roku. 11 kwietnia ruszyła III edycja, a udział w programie szkoły mogą zgłaszać do 15 maja na stronie lekcjaniesmiecenia.pl.

Do tej samej kategorii zakwalifikowała się kampania #ReThinkFashion. Ma ona na celu edukację społeczeństwa w obszarze odpowiedzialnej konsumpcji mody. Inicjatywa od 2019 roku zachęca Polki i Polaków, by kupowali mniej ubrań, ale lepszej jakości i przykładali większą wagę do dbania o nie. W 2022 r. w ramach kampanii odbyły się m.in. trzy pokazy mody, zamykającym eventem był pokaz kolekcji „Bloom” Macieja Zienia. Działania marki Perwoll w br. dotarły z ideą slow fashion do niemalże 165 000 czytelników Vogue, Glamour, Plejady i odbiorców YouTube, którzy mogli dowiedzieć się, jak wspierać zrównoważony rozwój w świecie mody.

Środowisko pracy

W kategorii Praktyki z zakresu pracy zostały docenione 2 inicjatywy. Pierwszą z nich jest Program wolontariatu pracowniczego MIT, którego uczestnicy wspierają lokalne społeczności w rozwiązywaniu ich problemów. Program realizowany jest w Henklu na świecie oraz w Polsce już od ponad 20 lat, a w roku 2022 miał szczególny przebieg. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie ponad 200 pracowników Henkel Polska zaangażowało się w różnorodne działania na rzecz ponad 60 rodzin pracowników Henkel Ukraina poszukujących bezpieczeństwa w Polsce. Wolontariusze Henkla pomagali także innym uchodźcom z Ukrainy. Na wszystkie te działania poświęcali prywatny czas oraz, za zgodą firmy, także oficjalne godziny pracy. Budżet pomocowy, który  firma Henkel Polska wyasygnowała w 2022 na różnego rodzaju pomoc charytatywną dla Ukrainy i jej obywateli, sięgnął poziomu 3,7 miliona złotych. W tej kwocie zamykają się także środki przekazane wyspecjalizowanym organizacjom pomocowym w Polsce tj. Caritas i PCK.

Kolejna praktyka w tej kategorii to Safety First – inicjatywa, której celem jest przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa. Dla Henkla, który działa w branży chemicznej, jest to zagadnienie o najwyższym priorytecie. W inicjatywę tę wpisują się coroczne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych z pierwszej pomocy medycznej, realizowane co roku w zakładzie produkcji detergentów w Raciborzu. Wprowadzenie tej praktyki jest także odpowiedzią na potrzeby pracowników, którzy po pandemii stali się bardziej świadomi zagrożeń zdrowotnych i zaczęli doceniać umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W 2022 r. chęć udziału w tym szkoleniu zgłosiło 137 ze 164 pracowników. Uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności na wagę życia, co poprawi bezpieczeństwo zdrowotne nie tylko pracowników, ale także ich rodzin i członków lokalnej społeczności.

- Myślę, że co roku udowadniamy, że w Henklu społeczna odpowiedzialność niejedno ma imię, co znajduje odbicie w różnorodności praktyk, jakie realizujemy. Zrównoważony rozwój widać w naszych działaniach nie tylko na rzecz środowiska czy naszych pracowników, ale również na rzecz społeczności lokalnych. Angażowanie się w sprawy otoczenia, w którym działamy biznesowo jest nam niezwykle bliskie i naturalne. Chcemy przyczyniać się do wyrównywania szans, poprawienia dostępu do edukacji i ogólnej pomocy lokalnym społecznościom powiedziała Dorota Strosznajder, dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik zarządu ds. odpowiedzialności społecznej w firmie Henkel Polska.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy polski przegląd działań firm w zakresie CSR. Najnowsza, 21. edycja, opisuje 1 705 dobrych praktyk, zgłoszonych przez 272 organizacje. Dobre praktyki zostały standardowo pogrupowane w 7 obszarów opisanych przez normę ISO 26000: zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, prawa człowieka, zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne, a także ład organizacyjny.