06.12.2022

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - kilkaset projektów pracowników Henkel Polska

Wolontariat pracowniczy Henkel Polska – siła i skuteczność

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Henkel Polska podsumowuje efekty swojego programu wolontariatu pracowniczego MIT (Make an Impact on Tomorrow) i programu społecznego zaangażowania marek Social Partnerships. Ostatnie trudne lata udowodniły wielką siłę i moc sprawczą wolontariackiego zaangażowania pracowników polskiego oddziału firmy. Ich zapał i społecznikowskie pasje wspierane są finansowo i rzeczowo przez pracodawcę, a dzięki tej synergii udaje się osiągnąć niesamowite efekty:

  • 603 projekty zgłoszone przez pracowników na rzecz lokalnych społeczności w latach 2019 – 2022
  • 9,8 mln złotych darowizn finansowych i rzeczowych Henkla w latach 2019-2022
  • Program wsparcia dla rodzin pracowników Henkel Ukraina z udziałem ponad 200 polskich pracowników w 2022

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony corocznie 5 grudnia, ustanowiony został  w grudniu 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem obchodów tego dnia jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie i podziękowanie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz dążenie do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.

Wolontariat w Henklu – 25 lat zaangażowania

Make an Impact on Tomorrow (MIT) to globalny program wolontariatu pracowniczego w firmie Henkel, którego podstawowym celem od 1998 roku jest pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności. W polskim oddziale firmy program funkcjonuje od 2001 roku i z upływem czasu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Obszary wsparcia, w ramach których wolontariusze Henkla realizują projekty to edukacja, ochrona zdrowia, kultura, ekologia i kultura fizyczna. Firma pomaga pracownikom przy realizacji ich projektów społecznych oferując wsparcie finansowe, a także le udzielając im dodatkowego płatnego urlopu.

Drugim filarem korporacyjnej charytatywności w Henklu jest program Social Partnership – społecznego zaangażowania marek. W ramach tego programu wsparcie udzielane jest głównie w charakterze darowizn produktowych, również na wniosek poszczególnych pracowników.

W latach 2019-2022 zrealizowane zostały 603 społeczne projekty, zgłoszone przez pracowników, a łączna wartość darowizn finansowych i rzeczowych firmy i jej marek osiągnęła niebotyczną kwotę 9,8 miliona złotych.

2022 – wolontariat na pomoc Ukrainie

Rok 2022 to dla ruchu wolontariackiego w Henkel Polska rok szczególny. Od początku wojny w Ukrainie w różnorodne działania na rzecz rodzin pracowników Henkel Ukraina, poszukujących bezpieczeństwa w Polsce, zaangażowało się ponad 200 polskich pracowników firmy.  

Pomaganie rozpoczęło się od oddolnego ruchu. Pracownicy - wolontariusze utworzyli system współpracujących ze sobą wyspecjalizowanych zespołów, na który składały się: infolinia pierwszego kontaktu udzielająca najważniejszych informacji, zespół logistyczny, odbierający uchodźców z granicy i dowożący ich do miejsc tymczasowego  a potem stałego zakwaterowania, zespół zakwaterowania poszukujących mieszkań na dłużej. Powstał także zespół ekspertów, prawników i HR-owców, którzy zbierali i przekazywali uchodźcom aktualne informacje na temat pomocowych rozwiązań oferowanych przez polskie władze, oraz zespół tzw. „aniołów stróżów”, wolontariuszy przypisanych do konkretnych rodzin, którzy pomagali w rozwiązywaniu codziennych problemów, takich jak zapisywanie dzieci do szkół, pomoc medyczną w trudnych przypadkach, np. dializowanie czy prowadzenie zagrożonej ciąży, wyrabianie dokumentów i wiele innych.

Zaangażowani pracownicy zaopiekowali się ponad 60 rodzinami (łącznie ponad 200 osób). Poświęcali na to prywatne wieczory i weekendy, ale także za wiedzą i zgodą firmy oficjalne godziny pracy. Wolontariusze Henkla pomagali także innym uchodźcom z Ukrainy, skalę tego zaangażowania trudno jest oszacować, ale było ono ogromne.

Henkel murem za pracownikami

Wszystko to stało się możliwe, gdyż Henkel uruchomił konieczne wsparcie finansowe, przydając rozmachu, skali i skuteczności pracowniczej inicjatywie. Budżet pomocowy, który  firma Henkel Polska wyasygnowała w 2022 na różnego rodzaju pomoc charytatywną dla Ukrainy i jej obywateli, sięgnął poziomu 3,7 miliona złotych. W tej kwocie zamykają się także środki przekazane wyspecjalizowanym organizacjom pomocowym w Polsce takim jak Caritas czy PCK.

- Przez wszystkie lata funkcjonowania wolontariatu pracowniczego w Henklu udowadniamy, że wspieranie zaangażowania społecznego naszych pracowników to nie tylko deklaracje, ale konkretne decyzje, które pozwalają im działać i tworzyć lepszą teraźniejszość dla wielu osób i organizacji. Jestem bardzo dumna z tego, że w 2022 roku – roku szczególnej próby -  jako firma i jako ludzie zdaliśmy na „piątkę” ten egzamin z pomaganiapowiedziała Karolina Szmidt, Prezes Zarządu Henkel Polska oraz dyrektor działu HR w Polsce, na Bałtykach, w Kazachstanie i krajach Azji Środkowej.