Wpływ Transformacji

Żyjemy w czasach transformacji i zmian dla planety i ludzi. Teraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest nasze działanie.

Jaka jest rola globalnych przedsiębiorstw?

Firmy mają wiele możliwości, aby przyczyniać się do wspólnego dobrobytu. Wypłacają pensje swoim pracownikom i płacą podatki, wspierając rozwój gospodarczy i społeczny jako pracodawcy, nabywcy i inwestorzy. Mogą także przyspieszać procesy transformacji na drodze ku bardziej zrównoważonej gospodarce, rozwijając innowacyjne technologie i produkty. Wyobraź sobie, ile zasobów można by zaoszczędzić, gdyby tylko każdy produkt w każdym gospodarstwie domowym zużywał mniej energii czy wody. Albo też o ile zmniejszyłby się poziom emisji CO2, gdyby samochody były lżejsze i spalały mniej paliwa. Rozwiązania, które pomagają oszczędzać surowce, mogą pomóc zachować równowagę pomiędzy gospodarczymi, ekologicznymi i społecznymi potrzebami ludzkości a dobrem i przyszłością planety - tym samym otwierając drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Współpraca w łańcuchu wartości

Działając w partnerstwie z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, firmy mają także możliwość wspierania lokalnych producentów i dostawców z całego świata. Przykładem jest Solidaridad, międzynarodowa organizacja ds. rozwoju, która we współpracy z firmami wspiera właścicieli małych plantacji, wytwarzających olej palmowy. Dzięki temu rolnicy mogą zwiększać wydajność upraw i są w stanie spełniać coraz wyższe standardy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Taka pomoc daje także gwarancję stabilności zatrudnienia i poprawia jakość życia pracowników plantacji i ich rodzin.