Zaangażowanie społeczne w Polsce

Zaangażowanie społeczne stanowi integralną część naszej odpowiedzialności jako przedsiębiorstwa. To tradycja silnie zakorzeniona w wartościach firmy.

Partnerzy naszych projektów

  • Kongres Różnorodności

  • Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie

  • Shaping Futures

  • W drodze do pracy 

  • Świat Młodych Badaczy

  • “Wiem, że warto się uczyć”

  • Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju

  • Pralnie Społecznie Odpowiedzialne

  • Lekcja Nieśmiecenia

Kongres Różnorodności

Od 2014 r., wypełniając zobowiązanie sygnatariusza Karty Różnorodności, współorganizujemy cykliczne, doroczne wydarzenie Kongres Różnorodności. To ogólnopolskie miejsce spotkań ekspertów i praktyków ze świata firm, NGOs, nauki i mediów. Prezentowane są na nim różne spojrzenia na kwestie różnorodności oraz sposoby rozumienia i realizacji idei różnorodności w praktyce biznesowej i społecznej.


Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie

Spotkania to przestrzeń do rozmowy, inspiracji i cennej wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami, praktykami i osobami zainteresowanymi tematyką różnorodności i inkluzji. Są kameralną odsłoną znanego i cenionego w Polsce Kongresu Różnorodności, który Henkel organizuje we współpracy z BETTER.

Shaping Futures logo

W 2019 r. odbyła się 6. edycja projektu Shaping Futures

Shaping Futures

Shaping Futures to międzynarodowa inicjatywa naszej marki Schwarzkopf Professional. Jej celem jest zwiększanie szans młodych osób na rynku pracy i zapewnienie im lepszej przyszłości poprzez oferowanie im kształcenia w kierunku zawodu stylisty fryzur. Projekt realizujemy w Polsce nieprzerwanie od 2014 r. W 2019 r. podopieczni Fundacji TEB wzięli udział w intensywnym dwutygodniowym kursie, podczas którego poznawali i rozwijali różnorodne techniki fryzjerskie oraz – co zostało przez nich szczególnie docenione – umiejętności komunikacyjne i interpersonalne przydatne w codziennej pracy z klientami. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali możliwość odbycia stażu w jednym z partnerskich salonów fryzjerskich Schwarzkopf Professional w Polsce.

W drodze do pracy 

„W drodze do pracy” to społeczny projekt aktywizacji zawodowej kobiet z województwa mazowieckiego, pozostających bez pracy od minimum roku. Program realizujemy od 2013 r. we współpracy z Fundacją Miejsce Kobiet. Jego celem jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, wspieranie ich rozwoju osobistego i profesjonalnego – w efekcie ma pomóc im to na nowo znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Uczestniczki biorą udział w 3-miesięcznym kursie przygotowanym i przeprowadzonym przez ekspertów – pracowników i współpracowników Fundacji Miejsce Kobiet. Program kursu obejmuje m.in. trening psychologiczny, program aktywizacji zawodowej „Spadochron”, ćwiczenia z autoprezentacji i emisji głosu, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, a także zajęcia z zarządzania czasem i budowania profilu na społecznościowych portalach zawodowych. Kluczem do sukcesu programu jest niezwykle silne wsparcie psychologiczne ze strony trenerów oraz całej kobiecej grupy. Do końca 2021 r. odbyło się jedenaście odsłon programu, w których łącznie wzięło udział 220 kobiet. Blisko 75% podjęło na nowo pracę zawodową.

Świat Młodych Badaczy

Świat Młodych Badaczy to międzynarodowy projekt edukacyjny, który realizujemy w Polsce od 2016 r. Jego celem jest zaszczepianie w uczniach szkół podstawowych (klasy 2-4) zainteresowania nauką oraz przedmiotami ścisłymi. Podczas interaktywnych warsztatów dzieci pod okiem wykwalifikowanych edukatorów samodzielnie wykonują proste eksperymenty naukowe, są zachęcane do zadawania pytań i poszukiwania właściwych odpowiedzi. Warsztaty uczą dzieci samodzielnego myślenia, dokładności oraz pracy zespołowej. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymują broszurę edukacyjną z propozycjami kolejnych doświadczeń do przeprowadzenia w domu. Od początku trwania projektu w warsztatach wzięło udział ponad 5400 dzieci z kilkudziesięciu szkół z Dzierżoniowa, Stąporkowa, Raciborza, Warszawy i okolic. Ponadto w warsztatach wzięły udział dzieci ukraińskie z rodzin którymi opiekuje się po wybuchu wojny Henkel Polska.

“Wiem, że warto się uczyć”

To wspólna inicjatywa Henkla i Fundacji Polki Mogą Wszystko. W ramach programu „Wiem, że warto się uczyć” przyznawane są stypendia naukowe wychowankom domów dziecka oraz podopiecznym rodzin zastępczych. W dotychczasowych edycjach, wsparcie finansowe otrzymali uczniowie ów osiągających najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w innych dziedzinach. 
W latach 2019-2022 r. zostały przyznane 84 stypendia.

Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju

Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju to nasza globalna inicjatywa edukacyjna, której głównym zamierzeniem jest zwiększanie świadomości proekologicznej dzieci poprzez szkolenia prowadzone na zasadach wolontariatu pracowniczego przez pracowników firmy. Celem prelekcji, znanych w szkołach jako Akademia Przyjaciół Planety, jest uwrażliwienie dzieci na kwestie związane z troską o środowisko naturalne i wyczerpywanie się naturalnych zasobów Ziemi. W swoich interaktywnych prezentacjach edukatorzy koncentrują się przede wszystkim na pokazaniu uczniom przykładów proekologicznych zachowań, dzięki którym każdy z nas w prosty sposób może przyczyniać się do ograniczania zużycia wody czy energii. W Polsce projekt prowadzony jest od 2013 r., dotychczas wzięło w nim udział kilka tysięcy dzieci.

Pralnia Społecznie Odpowiedzialna

Persil wspiera osoby w kryzysie bezdomności oraz samotne matki i ich dzieci zagrożone przemocą oraz inne osoby potrzebujące m.in. uchodźców. Projekt Pralni Społecznie Odpowiedzialnych ma pomóc wyrównać szanse osobom dotkniętym kryzysem bezdomności. Jedną z największych barier dla osób bez dachu nad głową, które chcą wrócić do społeczeństwa, jest właśnie higiena. Marka w 2020 roku otworzyła pierwszą Pralnię Społecznie Odpowiedzialną w Gdańsku, kolejne pralnie powstały we Wrocławiu. 

Projekt jest realizowany razem z partnerami pozarządowymi: Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundacją Społecznie Bezpieczni i Stowarzyszeniem Pomocy „Akson”. Zakupiono cały niezbędny sprzęt potrzebny do wyposażenia pralni oraz przekazano zapas środków piorących. Pralnie są niezwykle potrzebne, wyprane rzeczy liczone są w tonach.

Press room

Lekcja Nieśmiecenia

„Lekcja Nieśmiecenia” to kampania edukacyjna, która wspiera szkoły w procesie edukacji ekologicznej, związanej z segregacją odpadów. Ma na celu przekazanie dzieciom praktycznej wiedzy z zakresu ekologii oraz wyrabianie w nich właściwych zachowań i nawyków. Akcję „Lekcja Nieśmiecenia” wspierają marki kosmetyczne z portfolio firmy takie jak: Syoss, Taft, Schauma, Gliss, Fa i Nature Box. To marki zaangażowane społecznie, które zrównoważony rozwój mają wpisany w swoje DNA. W pierwszej i drugiej edycji projektu wzięło udział ponad 500 szkół podstawowych.

Press Room

Zaagażowanie naszych marek

Pobierz więcej