Zaangażowanie społeczne w Polsce

Zaangażowanie społeczne stanowi integralną część naszej odpowiedzialności jako przedsiębiorstwa. To tradycja silnie zakorzeniona w wartościach firmy.

henkel-polski-kongres-roznorodnosci-uprzedzam-nie-mam-uprzedzen
  • Kongres Różnorodności
  • Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie
  • Shaping Futures
  • W drodze do pracy 
  • Rebelki
  • Świat Młodych Badaczy
  • “Wiem, że warto się uczyć”
  • Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju
  • EKO Odkrywcy
  • CSR Masters

Kongres Różnorodności

Od 2014 r., wypełniając zobowiązanie sygnatariusza Karty Różnorodności, współorganizujemy cykliczne, doroczne wydarzenie Kongres Różnorodności. To ogólnopolskie miejsce spotkań ekspertów i praktyków ze świata firm, NGOs, nauki i mediów. Prezentowane są na nim różne spojrzenia na kwestie różnorodności oraz sposoby rozumienia i realizacji idei różnorodności w praktyce biznesowej i społecznej.


Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie

Spotkania to przestrzeń do rozmowy, inspiracji i cennej wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami, praktykami i osobami zainteresowanymi tematyką różnorodności i inkluzji. Są kameralną odsłoną znanego i cenionego w Polsce Kongresu Różnorodności, który Henkel organizuje we współpracy z BETTER.

Shaping Futures logo

W 2019 r. odbyła się 6. edycja projektu Shaping Futures

Shaping Futures

Shaping Futures to międzynarodowa inicjatywa naszej marki Schwarzkopf Professional. Jej celem jest zwiększanie szans młodych osób na rynku pracy i zapewnienie im lepszej przyszłości poprzez oferowanie im kształcenia w kierunku zawodu stylisty fryzur. Projekt realizujemy w Polsce nieprzerwanie od 2014 r. W 2019 r. podopieczni Fundacji TEB wzięli udział w intensywnym dwutygodniowym kursie, podczas którego poznawali i rozwijali różnorodne techniki fryzjerskie oraz – co zostało przez nich szczególnie docenione – umiejętności komunikacyjne i interpersonalne przydatne w codziennej pracy z klientami. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali możliwość odbycia stażu w jednym z partnerskich salonów fryzjerskich Schwarzkopf Professional w Polsce.

W drodze do pracy 

„W drodze do pracy” to społeczny projekt aktywizacji zawodowej kobiet z województwa mazowieckiego, pozostających bez pracy od minimum roku. Program realizujemy od 2013 r. we współpracy z Fundacją Miejsce Kobiet. Jego celem jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, wspieranie ich rozwoju osobistego i profesjonalnego – w efekcie ma pomóc im to na nowo znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Uczestniczki biorą udział w 3-miesięcznym kursie przygotowanym i przeprowadzonym przez ekspertów – pracowników i współpracowników Fundacji Miejsce Kobiet. Program kursu obejmuje m.in. trening psychologiczny, program aktywizacji zawodowej „Spadochron”, ćwiczenia z autoprezentacji i emisji głosu, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, a także zajęcia z zarządzania czasem i budowania profilu na społecznościowych portalach zawodowych. Kluczem do sukcesu programu jest niezwykle silne wsparcie psychologiczne ze strony trenerów oraz całej kobiecej grupy. Do końca 2019 r. odbyło się dziewięć odsłon programu, w których łącznie wzięło udział 180 kobiet. Blisko 60% podjęło na nowo pracę zawodową.

Rebelki

Rebelki to projekt współprealizowany z platformą edukacyjną “Zwolnieni z Teorii”.

Celem programu Rebelki jest rozwijanie postaw liderskich wśród młodych, aktywnych społecznie dziewczyn, a przez to inicjowanie zmiany społecznej. Program skierowany jest do młodych liderek, które mają już za sobą pierwsze doświadczenia w realizacji inicjatyw społecznych. Uczestniczki programu tworzą 4 osobowe zespoły, w których wspólnie realizują projekty społeczne. W tym zadaniu wspierają je mentorki z Henkla. Dzięki oferowanym w ramach programu szkoleniom, mentoringowi oraz pracy zespołowej, młode liderki rozwijają kompetencje w obszarach przywództwa, pracy w zespole, zarządzania projektami i zwiększania ich skali.

Świat Młodych Badaczy

Świat Młodych Badaczy to międzynarodowy projekt edukacyjny, który realizujemy w Polsce od 2016 r. Jego celem jest zaszczepianie w uczniach szkół podstawowych (klasy 2-4) zainteresowania nauką oraz przedmiotami ścisłymi. Podczas interaktywnych warsztatów dzieci pod okiem wykwalifikowanych edukatorów samodzielnie wykonują proste eksperymenty naukowe, są zachęcane do zadawania pytań i poszukiwania właściwych odpowiedzi. Warsztaty uczą dzieci samodzielnego myślenia, dokładności oraz pracy zespołowej. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymują broszurę edukacyjną z propozycjami kolejnych doświadczeń do przeprowadzenia w domu. W ciągu dwóch pierwszych lat trwania projektu w warsztatach wzięło udział niemal 3000 dzieci z kilkudziesięciu szkół z Warszawy, Bydgoszczy, Raciborza i okolic, Piły oraz powiatu trzcianeckiego, Stąporkowa i powiatu koneckiego, Dzierżoniowa i okolic.

“Wiem, że warto się uczyć”

To wspólna inicjatywa Henkla i Fundacji Polki Mogą Wszystko. W ramach programu „Wiem, że warto się uczyć” przyznawane są stypendia naukowe wychowankom domów dziecka oraz podopiecznym rodzin zastępczych. Łącznie, we wszystkich dotychczasowych edycjach, wsparcie finansowe otrzymało 325 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w innych dziedzinach. 

W 2019 r. zostało przyznanych 27 stypendiów.

Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju

Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju to nasza globalna inicjatywa edukacyjna, której głównym zamierzeniem jest zwiększanie świadomości proekologicznej dzieci poprzez szkolenia prowadzone na zasadach wolontariatu pracowniczego przez pracowników firmy. Celem prelekcji, znanych w szkołach jako Akademia Przyjaciół Planety, jest uwrażliwienie dzieci na kwestie związane z troską o środowisko naturalne i wyczerpywanie się naturalnych zasobów Ziemi. W swoich interaktywnych prezentacjach edukatorzy koncentrują się przede wszystkim na pokazaniu uczniom przykładów proekologicznych zachowań, dzięki którym każdy z nas w prosty sposób może przyczyniać się do ograniczania zużycia wody czy energii. W Polsce projekt prowadzony jest od 2013 r. i do końca 2018 r. wzięło w nim udział już ponad 4100 dzieci.

EKO Odkrywcy

Eko Odkrywcy to konkurs dla uczniów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie całego kraju, organizowany przez henklowską markę Persil i drogerie Rossman przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do odkrywania tajemnic otaczającego świata i uwrażliwianie ich na kwestie związane z ochroną środowiska. Uczestnicy konkursu pod okiem nauczycieli mają za zadanie przygotować autorski projekt o charakterze badawczym, który zainspiruje inne dzieci i młodzież do poznawania zjawisk przyrodniczych i kwestii związanych z ekologią.

CSR Masters

CSR Masters – działaj z Henklem! to ogólnopolska inicjatywa firmy Henkel skierowana do studentów polskich uczelni wyższych.

W ramach tej inicjatywy studenci mogą zgłaszać projekty o tematyce prospołecznej, ekologicznej, edukacyjnej lub kulturalnej. Beneficjentem działań może być każdy, pod warunkiem, że będą to osoby zrzeszone w ramach instytucji, takich jak np. fundacje, szkoły czy domy kultury.

W ramach każdej edycji na rzecz  poszczególnych zwycięskich projektów i ich beneficjentów przyznawane są trzy granty w wysokości 5000 zł.

Partnerzy naszych projektów

Zaagażowanie naszych marek

Pobierz więcej

Publikacje

Teaser Sustainability Report 2018

Zrównoważony rozwój w Henkel Polska

Zrównoważony rozwój w Henkel Polska (4.35 MB)