17.08.2023

Rusza X edycja Programu Stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć”

Fundacja „Polki Mogą Wszystko” i Henkel Polska po raz kolejny razem na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych

Już po raz 15. Fundacja „Polki Mogą Wszystko” i Henkel Polska łączą siły, by skuteczniej wspierać wychowanków domów dziecka oraz podopiecznych rodzin zastępczych. W ramach programu „Wiem, że warto się uczyć” stypendia otrzymają uczniowie kończący 8 klasę szkoły podstawowej, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w nauce i w innych dziedzinach.

Program „Wiem, że warto się uczyć” powstał w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z domów dziecka oraz rodzin zastępczych. U wielu dzieci z tej grupy skomplikowana sytuacja rodzinna przekłada się nie tylko na słabsze wyniki w nauce, ale także na zaniedbywanie obowiązku szkolnego. Trudne doświadczenia potęgują w nich dodatkowo brak wiary we własne możliwości i niską samoocenę. 

Zmiana sytuacji dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych

Jak pokazują statystyki CBOS z 2019 roku, pomimo starań opiekunów szanse edukacyjne wychowanków domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych są zauważalnie niższe niż w przypadku dzieci, których nie dotknęła taka sytuacja życiowa. Niwelowanie różnic w zakresie dostępu do edukacji jest więc niezwykle ważne. Program „Wiem, że warto się uczyć” buduje w dzieciach świadomość, że ich osiągnięcia są zauważane i niosą ze sobą realną pomoc finansową w formie stypendiów.

- Sytuacja naszych podopiecznych jest często bardzo trudna, a ich możliwości rozwoju naukowego ograniczone. To wsparcie z zewnątrz i świadomość, że nie są sami, często jest istotnym motywatorem, który pozwala im rozwinąć skrzydła. Cieszymy się, że razem z firmą Henkel możemy od lat wyrównywać szanse edukacyjne naszych podopiecznych – powiedziała Joanna Kuzebska, Kierownik Fundacji „Polki Mogą Wszystko”.

Szansa na lepszą przyszłość

Młodzi ludzie zyskują możliwość doskonalenia swoich talentów i rozwijania się zgodnie ze swoimi umiejętnościami i marzeniami. Otrzymane środki w formie stypendiów uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na dofinansowanie zakupu potrzebnych sprzętów edukacyjnych i książek, czy też pokrycie kosztów udziału w różnych kursach. Wsparcie finansowe pozwala również na rozwijanie się w kierunkach pozanaukowych – stypendyści z ich pomocą opłacali m.in. renowację instrumentów muzycznych, treningi sportowe czy udział w wydarzeniach kulturalnych. Realizowanie pasji nie tylko wpływa korzystnie na dzieci, ale często stanowi też odskocznię, pomagającą uporać się z wyjątkowo trudną sytuacją rodzinną.

- Celem programu jest danie stypendystom szansy na lepszą przyszłość i docenienie ich trudu, dzięki któremu, pomimo ciężkiej sytuacji, uzyskali wyjątkowe wyniki w nauce. Podziwiamy ich wysiłek i chcemy ich wspierać, dlatego też od lat niezmiennie pomagamy Fundacji w realizowaniu jej misji. W tym celu finansujemy szyte na miarę stypendia, ułatwiające dzieciom rozwijanie się w ważnych dla nich obszarach – powiedziała Karolina Szmidt, prezes zarządu i dyrektor ds. personalnych w Henkel Polska.

Realna pomoc programu „Wiem, że warto się uczyć”

Program stypendialny „Wiem, że warto się uczyć” realizowany jest od 2005 roku w oparciu o rzetelne rozpoznanie potrzeb grup i młodzieży, której ma służyć. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów, którzy ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej i są wychowankami pieczy zastępczej. W tegorocznej edycji programu zostanie przyznanych 28 stypendiów. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony www w dniach od 16 sierpnia do 15 września.

Znaczenie programu „Wiem, że warto się uczyć” zostało docenione przez FOB. Inicjatywa znalazła się na liście 7 dobrych praktyk Henkel Polska uwzględnionych w  Raporcie FOB za zeszły rok. W 2022 r. ze stypendiów o łącznej wartości 74 000 zł korzystało 28 dzieci, a od 2005 r. firma przekazała na ten cel 630 000 zł.