25.02.2019  Düsseldorf / Niemcy

Henkel publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2018 r.

Henkel podejmuje kolejne działania w obszarze zrównoważonego rozwoju

  • Nacisk na efektywność korzystania z zasobów w skali globalnej
  • Działanie w sprawie ochrony klimatu
  • Zobowiązanie wdrażania założeń gospodarki obiegu zamkniętego i korzystanie z opakowań przyjaznych środowisku
  • Czołowe miejsca w międzynarodowych indeksach i rankingach

W ubiegłym roku firma Henkel podejmowała kolejne działania dążąc do realizacji założeń swojej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z najważniejszych tematów był plastik — firma stawia przed sobą ambitne cele w zakresie opakowań, tym samym wspierając gospodarkę obiegu zamkniętego.

„Zrównoważony rozwój od dawna jest jednym z priorytetów strategii firmy Henkel. Dziś po raz 28. informujemy o efektach naszych starań, zmierzających do  ograniczania zużycia zasobów. We współpracy z partnerami podjęliśmy i realizowaliśmy wiele projektów, inicjatyw i działań” — powiedziała Kathrin Menges, wiceprezes ds. zarządzania personelem i przewodnicząca Rady Zrównoważonego Rozwoju w firmie Henkel.

Tworzenie wartości
Strategia zrównoważonego rozwoju Henkla do 2030 zakłada stałe zmniejszanie wpływu działań firmy na środowisko przy równoczesnej realizacji wytyczonych celów biznesowych z korzyścią dla klientów, konsumentów i społeczności, w których firma działa. Henkel aktywnie wspiera realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zostały przyjęte przez ONZ w 2015 r.

W ubiegłym roku, realizując tymczasowe cele na rok 2020, firma osiągnęła następujące rezultaty (w odniesieniu do roku 2010):

  • Zużycie emisji CO2 (na tonę produktu) niższe o 25%
  • Ilość odpadów (na tonę produktu) niższa o 29%
  • Zużycie wody (na tonę produktu) niższe o 24%
  • Wzrost wartości sprzedaży netto (na tonę produktu) o 6%
  • Poprawa bezpieczeństwa (na milion przepracowanych godzin) o 17%

Dzięki działaniom podjętym w skali ogólnoświatowej firma Henkel zwiększyła swoją efektywność o 43% (w porównaniu do rezultatu z 2010 r.). Do 2020 r. Henkel zamierza zwiększyć efektywność korzystania z zasobów o 75%.

Działania na rzecz ochrony klimatu

W kontekście paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatu, Henkel chce przyczynić się do ograniczania efektów globalnego ocieplenia. Na początek firma zamierza zmniejszyć emisję dwutlenku węgla emitowanego w procesach produkcyjnych o 75% do 2030 r. Henkel chce także, aby do 2030 r., 100% energii elektrycznej zużywanej przez nią w procesie produkcji, pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie marki i technologie Henkla są projektowane w taki sposób, że mają umożliwiać ograniczanie emisji CO2 także w fazie ich wykorzystania przez klientów i konsumentów. W tym zakresie firma stawia sobie konkretny cel: 50 mln ton CO2 mniej do roku 2020.

Opakowania przyjazne środowisku i gospodarka obiegu zamkniętego

W zakresie rozwoju opakowań Henkel skupia się na ograniczaniu zużycia i ponownym wykorzystywaniu materiałów opakowaniowych, a także na zwiększaniu udziału materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań. W ramach nowej strategii dotyczącej opakowań firma postawiła sobie ambitny cel – do 2025 r. 100% opakowań jej produktów ma być w pełni zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. Na koniec 2018 r. udało się osiągnąć ten cel w przypadku ponad 80% opakowań. Co więcej, do 2025 r. plastikowe opakowania produktów Henkla, oferowane na rynku europejskim, mają być wytwarzane aż w 35% z plastikowych odpadów — na koniec 2018 r. wskaźnik ten osiągnął prawie 10%.

Henkel współpracuje ze swoimi partnerami łańcucha wartości, by przyspieszyć rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. Jednym z przykładów jest tu współpraca z przedsiębiorstwem społecznym Plastic Bank, które działa na rzecz ograniczenia zaśmiecenia oceanów odpadami plastikowymi, dając równocześnie osobom ubogim szansę na polepszenie warunków życia. W trzech centrach zbiórki odpadów plastikowych na Haiti, które zostały zbudowane w ramach współpracy z firmą Henkel, zebrano, posortowano i ponownie wykorzystano ok. 63 tony plastiku. Tzw. Social Plastic® został już użyty do produkcji 25 000 opakowań środków piorących i środków czystości firmy Henkel. W tym roku spółka także podejmuje kolejne inicjatywy w tym zakresie: Henkel został jednym z założycieli globalnej inicjatywy „Alliance to End Plastic Waste”, której celem jest zminimalizowanie ilości plastikowych odpadów, dostających się do środowiska naturalnego.

50 000 pracowników w roli Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju

„Zaangażowanie naszych pracowników na całym świecie jest kluczowym czynnikiem, sprzyjającym realizacji założeń zrównoważonego rozwoju” — powiedziała Kathrin Menges. „W ciągu ostatnich kilku lat blisko 50 000 naszych pracowników przeszło szkolenie na Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju. Ich zadaniem jest dzielenie się wiedzą w kontaktach z klientami i znajomymi, a także w trakcie licznych projektów realizowanych w społecznościach lokalnych, szkołach i na uczelniach wyższych”.

Potwierdzenie czołowej pozycji w indeksach i rankingach

W 2018 r. efekty działań prośrodowiskowych firmy Henkel zostały po raz kolejny potwierdzone przez niezależnych ekspertów, agencje ratingowe i rynki kapitałowe.  Już 18. rok z rzędu firma została doceniona w indeksie etycznym FTSE4Good, a także znalazła się na liście wielu innych indeksów (ECPI, Ethibel Sustainability, Euronext Vigeo Eiris, Global Challenges, MSCI ESG Leaders i SRI, a także STOXX Global ESG Leaders). Firma Henkel została również uznana za lidera w swoim sektorze w rankingach EcoVadis, Oekom Research i Sustainalytics. Także w 2018 r. Henkel jako pierwsza firma niemiecka zawarła umowę na tzw. zielony kredyt na kwotę do 1,5 mld EUR, którego warunki są powiązane z wynikami osiąganymi w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy.