• Polska
  • Kontakty
  • Dodaj do biblioteki
  • Udostępnij
Menu
Search

Odpowiedzialność społeczna

Zaangażowanie społeczne wynika z naszego poczucia odpowiedzialności i jest głęboko zakorzenione w wartościach naszej firmy.

Zaangażowanie społeczne – inaczej obywatelstwo korporacyjne – zawsze było integralnym elementem poczucia odpowiedzialności naszej firmy. Jest to tradycja sięgająca założyciela firmy Fritza Henkla, która została głęboko zakorzeniona w wartościach naszej firmy. Wspólnie z obecnymi i emerytowanymi pracownikami, klientami i konsumentami firma Henkel i fundacja Fritz Henkel Stiftung wspierają projekty społeczne na całym świecie. Pomagają realizować projekty społeczne, edukacyjne i naukowe, prozdrowotne i promujące aktywny tryb życia, kulturalne oraz z zakresu ochrony środowiska.

Nasze działania skupiają się wokół cztery filary opisanych poniżej.
Więcej informacji w języku angielskim na henkel.com

  • Wolontariat pracowniczy: Naszych obecnych i emerytowanych pracowników wspieramy w działaniach społecznych i wolontariacie poprzez inicjatywę „Make an Impact on Tomorrow”.
  • Partnerstwo społeczne: W ramach partnerstwa społecznego wspieramy inicjatywy społeczne i instytucje publiczne w lokacjach, w których obecny jest Henkel. 
  • Społecznie zaangażowane marek: Obok korporacyjnych działań społecznych Henkla, inicjatywy, wspierające społeczności i instytucje publiczne na całym świecie podejmują także nasze marki.
  • Pomoc w nagłych wypadkach: Wspierając usuwanie skutków katastrof naturalnych, Henkel działa szybko i adekwatnie do potrzeb, oferując pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna za pośrednictwem fundacji "Fritz Henkel Stiftung".

Zaangażowanie społeczne w Polsce

Henkel Polska aktywnie wspiera ideę wolontariatu pracowniczego. Światowy Program Wolontariatu Pracowniczego MIT (Make an Impact on Tomorrow), który ma na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności, prowadzony jest w Polsce od 1999.

Siłą napędową programu są pracownicy, którzy są dla firmy źródłem informacji o lokalnych potrzebach i źródłem inspiracji, jak firma może wesprzeć lokalne społeczności. Na nich więc, jako naturalnych ambasadorach firmy, spoczywa odpowiedzialność za koordynację działań w ramach pomocy udzielanej przez firmę.