ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bycie częścią firmy to także odpowiedź na "dostosowanie społeczeństwa do przyszłości". Nasze działania mają tworzyć szanse dla ludzi na lepsze życie poprzez edukację w celu zdobycia umiejętności i kompetencji potrzebnych do rozwijania innowacyjnych pomysłów, zrównoważonych zachowań i nowych rozwiązań cyfrowych, które pozwolą im sprostać przyszłym wyzwaniom i wykorzystać szanse. Wraz z naszymi pracownikami, emerytami, klientami, konsumentami, partnerami i organizacjami charytatywnymi wnosimy wkład w społeczeństwo na całym świecie, wykraczający poza naszą działalność biznesową. Pracujemy razem, aby aktywnie przyczyniać się do rozwoju społecznego i poprawy życia.

Głęboko zakorzenione w naszej kulturze korporacyjnej jest dążenie, aby wykraczać poza naszą podstawową codzienną działalność i podejmować dobrowolne zobowiązania społeczne. Staramy się być Pioneers at Heart for the Good of Generations.

Zaangażowanie Henkla opiera się na trzech filarach: wolontariacie naszych pracowników, partnerstwie z organizacjami charytatywnymi oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem klęsk żywiołowych i pandemii. Poznaj obszary naszego zaangażowania.

Zaangażowanie społeczne w Polsce

Henkel Polska aktywnie wspiera ideę wolontariatu pracowniczego. Światowy Program Wolontariatu Pracowniczego MIT (Make an Impact on Tomorrow), który ma na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności, prowadzony jest w Polsce od 1999.

Siłą napędową programu są pracownicy, którzy są dla firmy źródłem informacji o lokalnych potrzebach i źródłem inspiracji, jak firma może wesprzeć lokalne społeczności. Na nich więc, jako naturalnych ambasadorach firmy, spoczywa odpowiedzialność za koordynację działań w ramach pomocy udzielanej przez firmę.

Partnerstwo społeczne

Bierzemy odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Nawiązując partnerstwa społeczne w środowiskach, w których żyjemy i w których Henkel prowadzi działalność. Opieramy się na wyjątkowym charakterze i tradycji firmy rodzinnej. Wspieramy inicjatywy społeczne i instytucje publiczne.

girl holding sustainability teaching materials

Dobrowolne zaangażowanie pracowników

Wolontariat jest siłą napędową naszego zaangażowania społecznego. Kiedy jesteśmy aktywni na poziomie osobistym, może to mieć wpływ na całe nasze życie! To właśnie dlatego wspieramy naszych pracowników i emerytów w działaniach wolontariackich, które przyczyniają się do tworzenia lepszego świata.


The team teaches lessons on the basics of general hygiene – including how to brush your teeth properly.

Pomoc w nagłych wypadkach

Szybko i bez zbędnej biurokracji wspieramy ludzi, którzy znalaźli się w sytuacji zagrożenia z powodu kryzysów, konfliktów lub klęsk żywiołowych. Oferujemy natychmiastową pomoc we współpracy z Fritz Henkel Stiftung.

abstract-1867395