Odpowiedzialność społeczna

Zaangażowanie społeczne wynika z naszego poczucia odpowiedzialności i jest głęboko zakorzenione w wartościach naszej firmy.

Zaangażowanie społeczne – inaczej obywatelstwo korporacyjne – zawsze było integralnym elementem poczucia odpowiedzialności naszej firmy. Jest to tradycja sięgająca założyciela firmy Fritza Henkla, która została głęboko zakorzeniona w wartościach naszej firmy. Wspólnie z obecnymi i emerytowanymi pracownikami, klientami i konsumentami firma Henkel i fundacja Fritz Henkel Stiftung wspierają projekty społeczne na całym świecie. Pomagają realizować projekty społeczne, edukacyjne i naukowe, prozdrowotne i promujące aktywny tryb życia, kulturalne oraz z zakresu ochrony środowiska.

Więcej informacji w języku angielskim na raport yrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie społeczne w Polsce

Henkel Polska aktywnie wspiera ideę wolontariatu pracowniczego. Światowy Program Wolontariatu Pracowniczego MIT (Make an Impact on Tomorrow), który ma na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności, prowadzony jest w Polsce od 1999.

Siłą napędową programu są pracownicy, którzy są dla firmy źródłem informacji o lokalnych potrzebach i źródłem inspiracji, jak firma może wesprzeć lokalne społeczności. Na nich więc, jako naturalnych ambasadorach firmy, spoczywa odpowiedzialność za koordynację działań w ramach pomocy udzielanej przez firmę.

Nasze cztery filary


The team teaches lessons on the basics of general hygiene – including how to brush your teeth properly.
girl holding sustainability teaching materials
active-activity-adult-1430116
abstract-1867395