28.11.2023

„Lekcja Nieśmiecenia” – niezwykła popularność projektu edukacji ekologicznej dla szkół

Henkel wraz z Fundacją Nasza Ziemia podsumowuje uroczyście III edycję „Lekcji Nieśmiecenia”

Fundacja Nasza Ziemia i Henkel Polska zakończyły trzecią edycję zainicjowanej w 2021 roku kampanii edukacji ekologicznej „Lekcja Nieśmiecenia” skierowanej do uczniów szkół podstawowych. Uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję projektu odbyła się 23 listopada w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu – jednej z 20 zwycięskich placówek, do których trafiły stacje do praktycznej segregacji odpadów. Szkoła ta została także uhonorowana tytułem „Ambasadora Nieśmiecenia”. To pierwszy rok kiedy przyznano ten tytuł. Łącznie w trzech edycjach kampanii wzięło udział blisko 1 200 szkół z całej Polski.

Spośród dwudziestu laureatów w bieżącym roku komisja wybrała szkołę, która zdobyła najwięcej dodatkowych punktów i została uhonorowana tytułem Ambasadora Nieśmiecenia. Została nim Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu i tam właśnie miała miejsce uroczystość oficjalnego przekazania stacji do praktycznej segregacji odpadów oraz informacji o zdobytym tytule Ambasadora. Jury doceniło długofalowe zaangażowanie placówki w różnorodne akcje proekologiczne, a także jej udział w licznych ogólnopolskich konkursach wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, ekologii i zmian klimatycznych. Dodatkowo szkoła przez cały rok aktywnie organizuje zbiórki surowców wtórnych, takich jak zużyte baterie, stare telefony komórkowe oraz plastikowe nakrętki. W ramach jednego z projektów udało się zebrać imponującą ilość 12 ton elektroodpadów. To wyjątkowe osiągnięcie potwierdziło zaangażowanie placówki nie tylko w edukację ekologiczną, ale także w praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska, co zdobyło szczególne uznanie jury.

Niezwykła popularność projektu

Inicjatywa „Lekcja Nieśmiecenia” to kampania edukacyjna, wspólny projekt firmy Henkel Polska i Fundacji Nasza Ziemia, mający na celu wspieranie szkół w kształtowaniu świadomości ekologicznej uczniów, związanej z prawidłową segregacją odpadów. Jej głównym celem jest przekazywanie dzieciom praktycznej wiedzy oraz kształtowanie w nich właściwych nawyków związanych z ochroną środowiska. W ramach projektu odbywa się konkurs, w którym szkoły mają szansę zdobyć praktyczne nagrody, tj. stacje edukacyjne do segregacji odpadów. W tym celu muszą zaprezentować kreatywne propozycje rozwiązań problemów związanych z gospodarką odpadami. Co roku ustalane jest zadanie konkursowe o odmiennym charakterze. Istotną rolę w projekcie odgrywają również materiały edukacyjne, które można pobrać ze strony programu, wspomagające nauczycieli w prowadzeniu zajęć z edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach nauczania (klasy I-VIII). Wychodząc naprzeciw dużemu zaangażowaniu szkół w tym roku organizatorzy postanowili uhonorować również najbardziej aktywną placówkę tytułem Ambasadora Nieśmiecenia.

Projekt z roku na rok rośnie w siłę, o czym świadczy zaangażowanie szkół. Od 2021 r. udział w programie wzięło blisko 1200 placówek z całej Polski, natomiast bezpłatne materiały zostały pobrane ze strony projektu lekcjaniesmiecenia.pl blisko 3 000 razy. Stacjami edukacyjnymi nagrodzonych zostało 80 placówek.

- Nasza planeta stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami ekologicznymi, które wymagają podjęcia działań przez nas wszystkich. Jako biznes mamy do odegrania istotną rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości np. dzięki stosowaniu chociażby innowacyjnych rozwiązań i technologii przyjaznych dla środowiska. Wierzymy też, że w dużym stopniu dla osiągnięcia rzeczywistej zmiany kluczowa jest edukacja społeczeństwa i współdziałanie nas wszystkich, a szczególnie naszego młodego pokolenia. Cieszymy się, że projekt Lekcja Nieśmiecenia jest tak popularny wśród dzieci, to one są naszą przyszłością i od nich będzie zależeć jak będzie wyglądała nasza planeta i jakie zasoby będziemy mieć. Jestem dumna, że możemy być częścią tego ważnego projektu – podkreśla Aleksandra Gawlas-Wilińska, dyrektor marketingu, Consumer Brands, Henkel Polska.

- Niezmiernie cieszy nas zaufanie jakie okazuje nam kadra pedagogiczna szkół podstawowych licznie angażując się w organizowane przez Fundację Nasza Ziemia konkursy lub ekologiczne projekty. Lekcja Nieśmiecenia, którą organizujemy we współpracy z firmą Henkel, to cenny projekt skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, w którym łączymy wiedzę teoretyczną z praktyczną nauką selektywnej zbiórki naszych codziennych odpadów. Wspaniale było więc zamknąć trzecią edycję nie tylko kolejnymi nagrodami w postaci stacji do nauki selektywnej zbiórki i odpadów, ale również tytułem „Ambasador Nieśmiecenia” dla najaktywniejszej ekologicznie szkoły – podsumowuje Beata Butwicka, prezes zarządu, Fundacja Nasza Ziemia.

Zadania konkursowe we wszystkich trzech edycjach

Pierwsza edycja programu wymagała od uczestników uzasadnienia, dlaczego stacja do praktycznej nauki segregacji odpadów powinna trafić do ich szkoły. W zgłoszeniach przedstawiali, jak zamierzają wykorzystać stację do propagowania wiedzy w obszarze właściwej segregacji i recyklingu odpadów.

W drugiej edycji uczestnicy musieli najpierw zidentyfikować problem związany z odpadami w swojej szkole w jednej z wybranych kategorii: np. najwięcej generowanych odpadów, odpady najtrudniejsze do segregacji lub te, które można łatwo zredukować. Następnie mieli zaproponować i wdrożyć rozwiązanie tego problemu w swojej placówce.

W trzeciej, tegorocznej edycji, każda szkoła biorąca udział w konkursie przedstawiała raport dotyczący swojego dotychczasowego zaangażowania w różnorodne inicjatywy prośrodowiskowe. Obejmowały one zarówno projekty realizowane wg własnego pomysłu, jak i te organizowane przez zewnętrzne podmioty. Za działania wykonane w ramach konkursu, udział w poprzednich edycjach projektu „Lekcja Nieśmiecenia” oraz udział w akcji Sprzątanie Świata jedna ze szkół w tegorocznej trzeciej edycji mogła otrzymać wyjątkowy tytuł Ambasadora Nieśmiecenia 2023.

Strategia zrównoważonego rozwoju Henkel

Projekt „Lekcja Nieśmiecenia", który rozwija edukację ekologiczną i właściwe nawyki segregacji odpadów uczniów w obszarze prawidłowej segregacji odpadów, narodził się jako odpowiedź na jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata, jakim jest zbyt duża ilość odpadów. Skuteczne przeciwdziałanie ich nadmiarowi możliwe jest poprzez wykorzystywanie materiałów w obiegu zamkniętym. Obejmuje to ich zbieranie, segregację, przetwarzanie i ponowne wykorzystanie. Celem projektu jest więc przekazanie uczniom praktycznej wiedzy oraz wyrabianie w nich właściwych zachowań i nawyków w tych obszarach. Projekt ten prezentuje też harmonijne podejście do gospodarki zgodne z zasadami cyrkularnej ekonomii. Ta jest zaś niezwykle ważna dla Henkla, który przykłada szczególną wagę do odpowiedzialnego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Firma w swojej strategii zrównoważonego rozwoju dąży do tworzenia odpowiedzialnych opakowań, w pełni nadających się do recyklingu lub wielokrotnego użytku, które będą zawierać mniej pierwotnych tworzyw sztucznych i więcej tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Akcję „Lekcja Nieśmiecenia” wspierają zarówno marki kosmetyczne jak i z kategorii pranie i czyszczenie, takie jak: Syoss, Taft, Schauma, Gliss, Nature Box, Perwoll czy Clin. To marki zaangażowane społecznie, które zrównoważony rozwój mają wpisany w swoje DNA. Już teraz wybrane kosmetyki tych marek dostępne są w opakowaniach wykonanych w 97-98% z plastiku pochodzącego z odzysku. Co więcej, w niektórych z nich zawarty jest także tzw. social plastic, który – w ramach współpracy z organizacją społeczną Plastic Bank – został zebrany z morskich plaż, przetworzony i powtórnie włączony do gospodarczego obiegu. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy Haiti, jednego z najbardziej zanieczyszczonych regionów na świecie i zarazem najbiedniejszych, mogą wymieniać zebrane przez siebie plastikowe odpady na pieniądze, produkty lub usługi.


Informacje prasowe (193,54 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych