20.04.2023  Düsseldorf

Henkel zbywa swoją działalność w Rosji 

Henkel podpisał umowę sprzedaży swojej działalności w Rosji na rzecz konsorcjum lokalnych inwestorów finansowych. W kwietniu 2022 roku spółka ogłosiła decyzję o wyjściu z Rosji. 

W skład konsorcjum, nabywającego od Henkla jego biznes w Rosji, wchodzą Augment Investments, Kismet Capital Group oraz Elbrus Services Wszystkie te podmioty mają ugruntowane i wieloletnie relacje biznesowe w krajach zachodnich i nie są objęte sankcjami Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych.

Uzgodniona cena zakupu wynosi 54 miliardy rubli, co odpowiada około 600 mln euro. Właściwe rosyjskie władze już zatwierdziły transakcję; jej ostateczna finalizacja jest jeszcze w toku.


O firmie Henkel

Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym, jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies jest światowym liderem rynku klejów, uszczelniaczy i powłok funkcjonalnych. Dział Consumer Brands zajmuje wiodącą pozycję na wielu rynkach świata, zwłaszcza w obszarze produktów do pielęgnacji włosów oraz środków piorących i czystości. Trzy najsilniejsze marki to Loctite, Persil i Schwarzkopf. W 2022 roku Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie około 22 mld euro i skorygowany zysk operacyjny w wysokości około 2,3 mld euro. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Firma posiada jasną strategię zrównoważonego rozwoju z konkretnymi celami, a idea ta ma w Henklu długą tradycję. Firma założona w 1876 zatrudnia dziś ponad 50 tysięcy pracowników na całym świecie, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości i motcie: „Pioneers at heart for the good of generations”.  Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl.