01.12.2022

Henkel Polska wraz z Fundacją Nasza Ziemia na rzecz poszerzania świadomości ekologicznej wśród uczniów

Oficjalne podsumowanie II edycji kampanii „Lekcja Nieśmiecenia”

Fundacja Nasza Ziemia i Henkel Polska zakończyły drugą edycję zainicjowanej w 2021 roku kampanii edukacji ekologicznej „Lekcja Nieśmiecenia”, skierowanej do uczniów szkół podstawowych. Uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję projektu odbyła się 29 listopada w Krakowie, w jednej z 20 zwycięskich placówek, do których trafiły systemy do praktycznej segregacji odpadów. Łącznie w dwóch edycjach kampanii „Lekcji Nieśmiecenia” zgłosiło się ponad 870 szkół z całej Polski.

Oficjalne przekazanie stacji do samodzielnej nauki segregacji śmieci odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie. Wśród laureatów znalazła się klasa 6a z tej szkoły, która przedstawiła projekt „Piję kawę i co dalej”. U podstaw tej inicjatywy leży recykling wykorzystanych kapsułek po kawie, które uczniowie zbierają od nauczycieli i rodziców. Fusy służą do nawożenia roślin w szkolnym ogrodzie, a oczyszczone opakowania znajdują swoje zastosowanie jako pomoce dydaktyczne, m.in. na zajęciach sensorycznych, ogrodniczych czy też warsztatach kodowania.   

„Lekcja Nieśmiecenia” to kampania edukacyjna, która wspiera szkoły w procesie edukacji ekologicznej, związanej z segregacją odpadów. Ma na celu przekazanie dzieciom praktycznej wiedzy z zakresu ekologii oraz wyrabianie w nich właściwych zachowań i nawyków.

Projekt i konkurs

Każda szkoła, która zgłosiła się do projektu otrzymała bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia lekcji o recyklingu. Akcji edukacyjnej towarzyszył konkurs. W pierwszym etapie uczestnicy konkursu badali istniejące w szkole problemy w wybranej kategorii segregacji odpadów – np.  których śmieci jest najwięcej w szkole, które są najbardziej kłopotliwe do segregacji i których ilość byłaby prosta do zredukowania. Następnie uczniowie mieli opracować pomysły dotyczące tego, jak wyeliminować problem i wdrożyć rozwiązanie w swojej szkole.

Nauka segregacji odpadów

20 projektów  zostało nagrodzonych stacją do praktycznej segregacji odpadów. Zestawy te uczą, jak segregować odpady na 5 obowiązujących frakcji (szkło, papier, tworzywa sztuczne, bioodpady, zmieszane). Ponadto stacje mają również zgniatarkę do puszek oraz dwie dodatkowe frakcje – baterie i nakrętki plastikowe, czyli to, co najczęściej zbiera się w szkole podczas zbiórek selektywnych. Do każdej frakcji zostały przygotowane atrakcyjne graficznie tablice z instrukcją, co i gdzie należy wrzucać.

W uroczystości w Krakowie udział wzięli uczniowie, zespół kadry pedagogicznej, zespół, który wymyślił zwycięski projekt, zgłosił go i cały czas prowadzi, a także przedstawiciele Fundacji oraz firmy Henkel – twórcy „Lekcji Nieśmiecenia”. Spotkanie miało kameralny charakter, w trakcie którego organizatorzy kampanii mieli okazję porozmawiać z młodzieżą, zapoznać się dokładnie z nagrodzonym projektem oraz obejrzeć przedstawienie przygotowane specjalnie na tę okazję przez szkołę.

- Przede wszystkim  dziękujemy uczestnikom II edycji Lekcji Nieśmiecenia za zaangażowanie i pełne pasji ekologiczne projekty. Cieszy nas bardzo, że dzięki temu projektowi w wielu szkołach podjęto długofalowe działania o charakterze systemowym. To dla nas prawdziwa  satysfakcja.  Gorąco zachęcam  również do udziału w kolejnych edycjach „Lekcji Nieśmiecenia” gdzie  oprócz nagrody głównej, nauczyciele klas 4-6 mogą bezpłatnie skorzystać z autorskich materiałów  edukacyjnych wspomagających naukę  poprawnej segregacji odpadów – podkreśla Beata Butwicka, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

– Zainteresowanie tą inicjatywą wśród szkół jak i wysoki poziom zaangażowania i kreatywności uczniów tylko potwierdzają potrzebę organizowania takich akcji, które przekładają się na wyrabianie właściwych nawyków nie tylko wśród dzieci, ale również dorosłych. W efekcie udaje się istotnie redukować ilość niezagospodarowanych odpadów. Tym bardziej cieszy mnie, że mogę spotkać się osobiście z uczniami, którzy wdrażają ekologiczne myślenie w codziennym życiu - powiedziała Eliza Bogucka, Brand Manager Henkel Beauty Care Henkel Polska

Henkel – walka z zanieczyszczeniem środowiska

Akcję „Lekcja Nieśmiecenia” wspiera kilka marek kosmetycznych z portfolio firmy, takich jak: Syoss, Taft, Schauma, Gliss, Fa i Nature Box. To marki zaangażowane społecznie, które zrównoważony rozwój mają wpisany w swoje DNA. Już teraz wybrane kosmetyki tych marek dostępne są w opakowaniach wykonanych w 97-98% z plastiku pochodzącego z odzysku. Co więcej, w niektórych opakowaniach zawarty jest także tzw. social plastic, który – w ramach współpracy z organizacją społeczną Plastic Bank – został zebrany z morskich plaż, przetworzony i powtórnie włączony do gospodarczego obiegu. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy Haiti, jednego z najbardziej zanieczyszczonych regionów na świecie i zarazem najbiedniejszych, mogą wymieniać zebrane przez siebie plastikowe odpady na pieniądze, produkty lub usługi.

Inicjatywa wpisuje się w realizację pro-środowiskowych zobowiązań firmy Henkel. Do 2025 r. wszystkie opakowania produktów konsumenckich firmy mają nadawać się do dalszego przetwarzania lub powtórnego użycia.

Informacje prasowe (199,51 KB)

Lekcja Nieśmiecenia - stacja edukacyjna do segregacji odpadów

Lekcja Nieśmiecenia - przedstawiciele Henkla spotykają się z dziećmi

Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych