01.12.2022

Henkel Polska wraz z Fundacją Nasza Ziemia na rzecz poszerzania świadomości ekologicznej wśród uczniów

Oficjalne podsumowanie II edycji kampanii „Lekcja Nieśmiecenia”

Fundacja Nasza Ziemia i Henkel Polska zakończyły drugą edycję zainicjowanej w 2021 roku kampanii edukacji ekologicznej „Lekcja Nieśmiecenia”, skierowanej do uczniów szkół podstawowych. Uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję projektu odbyła się 29 listopada w Krakowie, w jednej z 20 zwycięskich placówek, do których trafiły systemy do praktycznej segregacji odpadów. Łącznie w dwóch edycjach kampanii „Lekcji Nieśmiecenia” zgłosiło się ponad 870 szkół z całej Polski.

Oficjalne przekazanie stacji do samodzielnej nauki segregacji śmieci odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie. Wśród laureatów znalazła się klasa 6a z tej szkoły, która przedstawiła projekt „Piję kawę i co dalej”. U podstaw tej inicjatywy leży recykling wykorzystanych kapsułek po kawie, które uczniowie zbierają od nauczycieli i rodziców. Fusy służą do nawożenia roślin w szkolnym ogrodzie, a oczyszczone opakowania znajdują swoje zastosowanie jako pomoce dydaktyczne, m.in. na zajęciach sensorycznych, ogrodniczych czy też warsztatach kodowania.   

„Lekcja Nieśmiecenia” to kampania edukacyjna, która wspiera szkoły w procesie edukacji ekologicznej, związanej z segregacją odpadów. Ma na celu przekazanie dzieciom praktycznej wiedzy z zakresu ekologii oraz wyrabianie w nich właściwych zachowań i nawyków.

Projekt i konkurs

Każda szkoła, która zgłosiła się do projektu otrzymała bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia lekcji o recyklingu. Akcji edukacyjnej towarzyszył konkurs. W pierwszym etapie uczestnicy konkursu badali istniejące w szkole problemy w wybranej kategorii segregacji odpadów – np.  których śmieci jest najwięcej w szkole, które są najbardziej kłopotliwe do segregacji i których ilość byłaby prosta do zredukowania. Następnie uczniowie mieli opracować pomysły dotyczące tego, jak wyeliminować problem i wdrożyć rozwiązanie w swojej szkole.

Nauka segregacji odpadów

20 projektów  zostało nagrodzonych stacją do praktycznej segregacji odpadów. Zestawy te uczą, jak segregować odpady na 5 obowiązujących frakcji (szkło, papier, tworzywa sztuczne, bioodpady, zmieszane). Ponadto stacje mają również zgniatarkę do puszek oraz dwie dodatkowe frakcje – baterie i nakrętki plastikowe, czyli to, co najczęściej zbiera się w szkole podczas zbiórek selektywnych. Do każdej frakcji zostały przygotowane atrakcyjne graficznie tablice z instrukcją, co i gdzie należy wrzucać.

W uroczystości w Krakowie udział wzięli uczniowie, zespół kadry pedagogicznej, zespół, który wymyślił zwycięski projekt, zgłosił go i cały czas prowadzi, a także przedstawiciele Fundacji oraz firmy Henkel – twórcy „Lekcji Nieśmiecenia”. Spotkanie miało kameralny charakter, w trakcie którego organizatorzy kampanii mieli okazję porozmawiać z młodzieżą, zapoznać się dokładnie z nagrodzonym projektem oraz obejrzeć przedstawienie przygotowane specjalnie na tę okazję przez szkołę.

- Przede wszystkim  dziękujemy uczestnikom II edycji Lekcji Nieśmiecenia za zaangażowanie i pełne pasji ekologiczne projekty. Cieszy nas bardzo, że dzięki temu projektowi w wielu szkołach podjęto długofalowe działania o charakterze systemowym. To dla nas prawdziwa  satysfakcja.  Gorąco zachęcam  również do udziału w kolejnych edycjach „Lekcji Nieśmiecenia” gdzie  oprócz nagrody głównej, nauczyciele klas 4-6 mogą bezpłatnie skorzystać z autorskich materiałów  edukacyjnych wspomagających naukę  poprawnej segregacji odpadów – podkreśla Beata Butwicka, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

– Zainteresowanie tą inicjatywą wśród szkół jak i wysoki poziom zaangażowania i kreatywności uczniów tylko potwierdzają potrzebę organizowania takich akcji, które przekładają się na wyrabianie właściwych nawyków nie tylko wśród dzieci, ale również dorosłych. W efekcie udaje się istotnie redukować ilość niezagospodarowanych odpadów. Tym bardziej cieszy mnie, że mogę spotkać się osobiście z uczniami, którzy wdrażają ekologiczne myślenie w codziennym życiu - powiedziała Eliza Bogucka, Brand Manager Henkel Beauty Care Henkel Polska

Henkel – walka z zanieczyszczeniem środowiska

Akcję „Lekcja Nieśmiecenia” wspiera kilka marek kosmetycznych z portfolio firmy, takich jak: Syoss, Taft, Schauma, Gliss, Fa i Nature Box. To marki zaangażowane społecznie, które zrównoważony rozwój mają wpisany w swoje DNA. Już teraz wybrane kosmetyki tych marek dostępne są w opakowaniach wykonanych w 97-98% z plastiku pochodzącego z odzysku. Co więcej, w niektórych opakowaniach zawarty jest także tzw. social plastic, który – w ramach współpracy z organizacją społeczną Plastic Bank – został zebrany z morskich plaż, przetworzony i powtórnie włączony do gospodarczego obiegu. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy Haiti, jednego z najbardziej zanieczyszczonych regionów na świecie i zarazem najbiedniejszych, mogą wymieniać zebrane przez siebie plastikowe odpady na pieniądze, produkty lub usługi.

Inicjatywa wpisuje się w realizację pro-środowiskowych zobowiązań firmy Henkel. Do 2025 r. wszystkie opakowania produktów konsumenckich firmy mają nadawać się do dalszego przetwarzania lub powtórnego użycia.

Informacje prasowe (199,51 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych