20.09.2022  Düsseldorf / Niemcy

Dzień Rynków Kapitałowych w Henklu

Henkel ogłasza sukces w realizacji programu ukierunkowanego wzrostu i podwyższa prognozę sprzedaży na 2022 rok

  • Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w sektorze Consumer Brands (marki konsumenckie) wcześniej niż zakładano
  • Utrzymanie dobrych wyników sprzedaży w ujęciu organicznym w sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu)
  • Podwyższenie prognozy wzrostu sprzedaży Henkla w ujęciu organicznym w roku obrotowym 2022: 5,5%–7,5% (poprzednio 4,5%–6,5%)
  • Sektory biznesowe Adhesive Technologies i Consumer Brands dobrze przygotowane, by wykorzystać możliwości rozwoju i zwiększania zysków w przyszłości
  • Podtrzymanie celów finansowych w perspektywie średnio- i długoterminowej

Podczas Dnia Rynków Kapitałowych Zarząd Henkla przedstawił osiągnięcia firmy w zakresie realizacji programu ukierunkowanego wzrostu, podkreślając potencjał dalszego, zyskownego rozwoju przez działy biznesowe Adhesive Technologies i powstający właśnie nowy dział Consumer Brands. Proces wdrażania nowej struktury organizacyjnej Consumer Brands wyprzedził pierwotny harmonogram. Firma podwyższyła również prognozę sprzedaży na cały rok 2022 zarówno dla działu Adhesive Technologies, który wypracował duży wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym również w trzecim kwartale, jak i dla całej Grupy Henkel.

Podczas Dnia Rynków Kapitałowych koncentrowano się przede wszystkim na sektorach Adhesive Technologies i Consumer Brands oraz na ich strategicznych kierunkach rozwoju, kompetencjach technologicznych i atrakcyjnych obszarach działalności obejmujących wiodące na świecie marki. Po raz kolejny podkreślono, że zrównoważony rozwój jest kluczem do sukcesu przy realizacji programu ukierunkowanego wzrostu, zarówno na poziomie poszczególnych działów biznesowych jak i całej firmy.

Podwyższenie prognozy wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na rok obrotowy 2022

Na spotkaniu Henkel przedstawił postępy w realizacji strategii ukierunkowanego wzrostu i procesu reorganizacji firmy, a także ogłosił podwyższenie prognozy na rok obrotowy 2022.

– W związku z utrzymującym się wysokim wzrostem sprzedaży w dziale Adhesive Technologies, w dniu dzisiejszym dokonaliśmy aktualizacji prognozy na rok obrotowy 2022 zarówno dla Adhesive Technologies, jak i dla całej Grupy Henkel. Ponadto nadal intensywnie pracujemy nad kompleksowymi działaniami, które mają w jak największym stopniu zrekompensować wpływ drastycznego wzrostu kosztów surowców, logistyki i energii na nasze wyniki finansowe – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

Henkel prognozuje obecnie, że w roku obrotowym 2022 wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie całej Grupy wyniesie między 5,5% a 7,5% (wobec wcześniejszych prognoz wskazujących na wzrost między 4,5% a 6,5%). W sektorze Adhesive Technologies spodziewany jest organiczny wzrost sprzedaży na poziomie między 10,0% a 12,0% (wcześniej był to przedział między 8,0% a 10%). Dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym w sektorze Beauty Care (kosmetyki) prognozowana jest niezmiennie w przedziale między -3,0% a -1,0%, głównie ze względu na wdrożenie zapowiedzianych na rok 2022 działań związanych z weryfikacją portfela marek. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) prognozowany wzrost wyników sprzedaży w ujęciu organicznym nadal kształtuje się w przedziale 4,0%–6,0%. 

Prognoza skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) dla całej Grupy pozostała na niezmienionym poziomie i wynosi 9,0%–11,0%. W przypadku skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) przy założeniu stałych kursów wymiany Henkel niezmiennie prognozuje spadek rzędu -35% do -15%.

Konsekwentna realizacja programu ukierunkowanego wzrostu

Henkel konsekwentnie wdraża program ukierunkowanego wzrostu w oparciu o uzgodnioną strategię. Kluczowe założenia tej strategii to: efektywny portfel produktów, przewaga konkurencyjna w obszarach innowacji, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, a także nowoczesne modele operacyjne, bazujące na silnej kulturze korporacyjnej firmy.

W 2022 roku firma poczyniła znaczne postępy w realizacji programu ukierunkowanego wzrostu. Planowane połączenie działów Laundry & Home Care i Beauty Care w jeden wspólny dział Henkel Consumer Brands to kolejny kamień milowy.

W większości regionów operacyjnych Henkla na świecie wdrażanie nowej struktury organizacyjnej Consumer Brands wyprzedza pierwotny harmonogram. Wolfgang König, który obecnie odpowiada w globalnym zarządzie firmy Henkel za dział Beauty Care, od października 2022 roku będzie odpowiadać równocześnie za Laundry & Home Care, a w przyszłości weźmie odpowiedzialność za cały połączony dział Consumer Brands. Bruno Piacenza, od 2011 roku odpowiedzialny za sektor biznesowy Laundry & Home Care, przestanie pełnić funkcję członka Zarządu z końcem września. Prezes Zarządu Carsten Knobel podziękował mu za wybitne osiągnięcia w czasie ponad 30 lat pracy dla firmy Henkel.

– Od 2020 roku konsekwentnie i z powodzeniem realizujemy nasz strategiczny program ukierunkowanego wzrostu, i to pomimo niezwykle trudnego otoczenia biznesowego, naznaczonego pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie. To pozwala nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. Dzięki Adhesive Technologies jesteśmy globalnym liderem, który  oferuje innowacyjne rozwiązania dla wielu branż i koncentruje się na megatrendach, takich jak zrównoważony rozwój, elektromobilność i łączność. Połączenie Laundry & Home Care i Beauty Care w jeden dział Consumer Brands to dla nas ważny strategicznie krok. Budujemy globalną wieloproduktową platformę oferującą silne marki o wiodących pozycjach na rynkach i w swoich kategoriach, by zapewnić większy przyszły wzrost i profitowość naszemu działowi marek konsumenckich. Jestem przekonany, że dzięki dwóm silnym filarom, jakimi są działy Adhesive Technologies i Consumer Brands, osiągniemy nasze cele i będziemy z sukcesem kontynuować wdrażanie  programu ukierunkowanego wzrostu – dodał prezes firmy, Carsten Knobel.