30.06.2022  Düsseldorf, Hamburg / Niemcy

Henkel docenia osiągnięcia kobiet w nauce

Henkel przyznał nagrodę “Martha Schwarzkopf Award for Women in Science”

Henkel ufundował nową nagrodę naukową "Martha Schwarzkopf Award for Women in Science", która wyróżnia wybitne naukowczynie w dziedzinie trychologii, nauki zajmującej się badaniami nad włosami. Przyznano ją trzem laureatkom, które zostały uhonorowane nagrodami pieniężnymi. Mogą one także skorzystać z różnych możliwości rozwoju swojej kariery naukowej, takich jak mentoring we współpracy z naukowcami lub profesjonalne wsparcie ze strony firmy Henkel.

"Równość płci ma w firmie Henkel ogromne znaczenie i jest kluczowym elementem naszej holistycznej strategii różnorodności. Niedawno ogłosiliśmy nasz ambitny cel, jakim jest parytet płci na wszystkich szczeblach zarządzania w firmie Henkel. Niestety, kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych. Nagroda im. Marthy Schwarzkopf jest wyrazem naszego zaangażowania w promowanie utalentowanych kobiet w nauce i wspierania ich w projektach badawczych" – mówi Sylvie Nicol, dyrektor działu HR w firmie Henkel.

Nagroda im. Marthy Schwarzkopf jest wyróżnieniem naukowym, o które mogą ubiegać się europejskie badaczki realizujące projekty w dziedzinie trychologii lub w dziedzinach pokrewnych. Jako wyraz uznania za ich osiągnięcia naukowe i specjalistyczną wiedzę mogą one otrzymać nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 euro a także wsparcie mentorskie. Zgłoszenia były oceniane przez jury złożone z pracujących w Henkel Beauty Care naukowczyń, które uzyskały stopień doktora w dziedzinie trychologii. Nazwiska zwyciężczyń ogłoszono podczas ceremonii wręczenia nagród w siedzibie Henkla w Hamburgu, w Niemczech. "Cieszymy się, że otrzymaliśmy tak wiele naprawdę bardzo interesujących zgłoszeń. Z tego powodu jury podjęło decyzję o nagrodzeniu nie tylko jednej, ale trzech badaczek i przyznaniu im wszystkim nagród pieniężnych" – mówi dr Andrea Sättler, dyrektor ds. R&D w Henkel Beauty Care i przewodnicząca jury nagrody im. Marthy Schwarzkopf.

„W Henklu wspieramy kariery kobiet nie od dziś. I to zarówno wewnątrz organizacji – służą temu programy networkingu i mentoringu dla menagerek – jak i na zewnątrz firmy. Tutaj w Polsce doskonałym przykładem jest program aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”, który pomaga im wrócić do pracy po dłuższej  przerwie. A teraz mamy doskonałą możliwość docenienia i wsparcia rozwoju karier naukowczyń z całego świata! Cieszę się tym bardziej, że w tym premierowym roku nagrody najważniejsze wyróżnienie przypadło pani prof. Lidii Rudnickiej z Polski” – powiedział Kiril Marinov, dyrektor zarządzający działu Beauty Care, Henkel Polska.

O laureatkach

Zwyciężczynie ujęły jury swoimi pionierskimi rozwiązaniami i potencjałem innowacji, jak również trafnością projektów badawczych. "Zróżnicowane pochodzenie, a także doświadczenie i obszary badań laureatek pokazują, jak różnorodne są same zgłoszenia i jak różnorodne jest pole badań naukowych nad włosami. Laureatki łączy jednak pasja i wybitny talent badawczy" – dodaje Sättler.

Pierwsze miejsce przyznano prof. dr hab. med. Lidii Rudnickiej. Jest ona kierownikiem Katedry Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i od ponad 30 lat zajmuje się chorobami włosów i skóry głowy. „Jestem zaszczycona i bardzo szczęśliwa, że otrzymałam nagrodę im. Marthy Schwarzkopf przeznaczoną dla kobiet w nauce. To dla mnie wyjątkowe uczucie, że doceniono moją wieloletnią pracę. Chciałabym spożytkować nagrodę pieniężną na dalszy rozwój mojego kanału na YouTube #NotJustHairDiseases, aby edukować ludzi na temat chorób włosów" – mówi profesor Rudnicka, która została uhonorowana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie trichoskopii (innowacyjnej, nieinwazyjnej metody badania włosów).

Nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 euro za drugie miejsce otrzymała dr n. przyr. Marta Bertolini, dyrektorka ds. naukowych i zastępczyni dyrektora zarządzającego Skin & Hair Research Solutions GmbH w Münster. Jest ona badaczką szczególnie zainteresowaną metabolizmem mieszków włosowych i związanymi z tym zmianami, zwłaszcza u osób borykających się z problemem wypadania włosów.

Trzecie miejsce zajęła dermatolog Andria Constantinou, która obecnie robi doktorat na Charité-Universitätsmedizin Berlin. Praktykująca lekarz dermatolog zaproponowała projekt badawczy, którego celem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy zmian w mikrobiomie, czyli naturalnych mikroorganizmach znajdujących się w mieszku włosowym i wokół niego, w kontekście zapalenia włosów. Otrzymała ona nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 euro oraz profesjonalne wsparcie od firmy Henkel w dalszym rozwoju swojego projektu.

Więcej informacji o nagrodzie Marthy Schwarzkopf: Henkel presents Martha Schwarzkopf Award for Women in Science

Informacje prasowe (197,62 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych