27.05.2022

Henkel Polska po raz kolejny wyróżniony za działania w obszarze CSR w Polsce

9 dobrych praktyk Henkel Polska w Raporcie FOB

W jubileuszowej, 20. edycji prestiżowego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” zostało wyróżnionych 9 dobrych praktyk firmy Henkel Polska. Obok 6 praktyk realizowanych z sukcesami od wielu już lat, znalazły się w nim także 3 nowe inicjatywy, których głównym założeniem jest ochrona środowiska i eliminacja odpadów plastikowych.  W tym roku raport został ogłoszony 25 maja podczas Targów CSR.

Najwięcej, bo aż trzy praktyki uzyskały wyróżnienie w kategorii Środowisko.  Pierwsza to akcja edukacyjna „Lekcja Nieśmiecenia” realizowana z Fundacją Nasza Ziemia. To kampania, która ma na celu przekazanie uczniom szkół podstawowych praktycznej wiedzy z zakresu ekologii. W trwającym od marca 2021 roku projekcie zarejestrowało się ok. 500 placówek z całej Polski. Każda z nich otrzymała bezpłatne materiały edukacyjne. Akcji towarzyszył konkurs, w którym 20 zwycięskich szkół otrzymało ufundowane przez firmę Henkel edukacyjne systemy do praktycznej segregacji odpadów.

Kolejną wyróżnioną praktyką z tego obszaru jest projekt „Przekażmy dzieciom czystą Ziemię” realizowany z Fundacją Mare od 2021 roku, który zachęca konsumentów do odpowiedzialnych zakupów z myślą o środowisku. Akcja ma na celu wsparcie oczyszczania wód Bałtyku z plastikowych odpadów. Część dochodów ze sprzedaży wybranych produktów Henkla została przekazana na zakup specjalnego kosza PortBin do usuwania śmieci z wody, który zamontowano w porcie w Pucku. Zainstalowanie jednego kosza to każdego roku w Bałtyku niemal 1,5 tony odpadów mniej.

W raporcie, w kategorii  Środowisko, znalazła się również strategia opakowań przyjaznych środowisku. W ramach tej strategii firma zadeklarowała, że do 2025 r. 100% opakowań jej produktów konsumenckich ma być zdatnych do recyklingu lub ponownego użycia, a plastik wykorzystywany do produkcji opakowań będzie pochodził w co najmniej 30% z recyklingu. W samym tylko okresie między 2020 a 2021 rokiem Henkel ograniczył pierwotny plastik w opakowaniach swoich produktów kosmetycznych w Polsce aż o 17%.

- Henkel od dawna jest wśród liderów zrównoważonego rozwoju, a działania, które podjęliśmy w Polsce w 2021 roku na rzecz środowiska i społeczeństwa stanowią kolejny dowód realizacji tego zobowiązaniapowiedziała Dorota Strosznajder, dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w firmie Henkel Polska. –  Nie poprzestajemy jednak na tym. W 2021 r. ogłosiliśmy nowe strategiczne kierunki i cele zrównoważonego rozwoju 2030+. Będziemy promować cyrkularną transformację gospodarki, chronić i regenerować środowisko naturalne, wspierać społeczności, szczególnie w obszarze edukacji i wyrównywania szans. I chętnie dzielimy się dobrymi praktykami w tym zakresie, więc miło nam gościć po raz kolejny w raporcie FOB dodała Strosznajder.

W kategorii Praktyki z zakresu pracy zostały docenione dwie inicjatywy. Program wolontariatu pracowniczego MIT, który wspiera lokalne społeczności w rozwiązywaniu ich problemów, realizowany jest w Henklu na świecie i w Polsce od ponad 20 lat. W Polsce tylko w latach 2019-2021 w ramach tej inicjatywy zrealizowanych zostało 497 projektów, które uzyskały od firmy wsparcie z wysokości ponad 5,8 mln złotych. Wśród wiodących obszarów były te dotyczące edukacji, ochrony zdrowia, kultury, ekologii i sportu. Kolejną naszą praktyką w tej kategorii jest Program Rezyliencji, który wspiera budowę odporności psychicznej na stres wśród pracowników i menedżerów, a którego wdrożenie zbiegło się z wybuchem globalnej pandemii COVID-19. W 2021 roku realizowana była już druga edycja tego projektu. Trwała ona pół roku i objęła 20 pracowników, którzy wysoko ocenili przydatność i efektywność programu.

Kongres Różnorodności, organizowany od 2013 r. przez Henkel Polska i BETTER, otrzymał wyróżnienie w kategorii Uczciwych praktyk operacyjnych. Konferencja zrzesza grono specjalistów i praktyków wokół tematu zarządzania różnorodnością, a jego siódma edycja (która w 2021 r. po raz pierwszy odbyła się online), poświęcona była wzmacnianiu ludzi i organizacji w trudnym czasie pandemii. Uczestniczyło w niej ponad 240 osób, najwięcej w dotychczasowej historii wydarzenia. Dzięki formule online wydarzenia oraz dostępności w języku angielskim i migowym organizatorom udało się dotrzeć do bardzo szerokiej grupy osób.

Henkel Polska został również wyróżniony w kategorii Prawa człowieka za program W drodze do pracy, czyli projekt skierowany do nieaktywnych zawodowo kobiet z województwa mazowieckiego, wspierający je w powrocie na rynek pracy. Jest on realizowany od 2013 roku. Każda edycja trwa 3 miesiące, w czasie których uczestniczki biorą udział w wielu różnorodnych szkoleniach, warsztatach i indywidualnych sesjach coachingowych wzmacniających ich pewność siebie i chęć zmiany. W 2021 roku odbyła się 11 edycja tego projektu. W sumie we wszystkich edycjach udział wzięło 220 uczestniczek, z których 75% z sukcesem odnalazło się na rynku pracy. Inicjatywa ta jest również ważna dla wolontariuszek Henkla, które angażując się w program, zyskują osobistą satysfakcję i poczucie sprawczości.

W kategorii Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej twórcy raportu docenili projekt Pralni społecznie odpowiedzialnej, w której swoje ubrania, koce, czy okrycia mogą uprać osoby w kryzysie bezdomności i tym samym poprawić swoje funkcjonowanie społeczne. Pralnia, uruchomiona po raz pierwszy w Gdańsku w grudniu 2020 roku, w ciągu roku działalności pomogła 7800 osobom.  

Kolejne wyróżnienie zdobyła kampania #ReThinkFashion, zakwalifikowana do kategorii Zagadnień konsumenckich. Ma ona na celu edukację społeczeństwa w obszarze odpowiedzialnej konsumpcji mody. Inicjatywa zachęca Polki i Polaków, by kupowali mniej ubrań, ale lepszej jakości i przykładali większą wagę  do dbania o nie. W 2021 roku firma Henkel i program TVNu Top Model połączyli siły, by zwrócić uwagę na problem konsumpcjonizmu. Uczestnicy programu mieli za zadanie znaleźć w second-handach ubrania i uszyć z nich stylizację dla partnera, a wspierali ich w tym polscy projektanci. Kampania została nagrodzona brązową statuetką Effie Awards w kategorii Dobra Konsumpcyjne.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy polski przegląd działań firm w zakresie CSR. Najnowsza, 20. edycja, opisuje rekordową liczbę blisko 1 677 dobrych praktyk, zgłoszonych przez 300 organizacji. To wzrost o ok. 25 proc. w stosunku do poprzedniego roku i rekord w historii wydawnictwa. Dobre praktyki zostały standardowo pogrupowane w 7 obszarów opisanych przez normę ISO 26000: zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, prawa człowieka, zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne, a także ład organizacyjny.