26.05.2022

Wyróżnienie w badaniu FOB za różnorodność i inkluzję w praktyce organizacyjnej

Henkel Polska po raz drugi w zestawieniu Diversity IN Check

Firma Henkel Polska po raz drugi znalazła się w zestawieniu tych pracodawców w Polsce, którzy najbardziej promują różnorodność i dbają o inkluzję w swojej organizacji.  Lista 38 wyróżnionych firm powstała na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce. W tym roku w badaniu wzięło udział 47 organizacji.

Badanie Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających organizacji. Forum odpowiedzialnego Biznesu już po raz drugi wykorzystało je, by wskazać tych  pracodawców w Polsce, u których w codziennym życiu firmy ważny jest szacunek dla różnorodności i tworzenie inkluzywnego środowiska pracy. Także po raz drugi znalazł się w tym ważnym zestawieniu Henkel Polska.

W Henklu różnorodność naszych pracowników – ich pochodzenia, doświadczeń, talentów, posiadanej wiedzy, kreatywności – oraz szacunek dla różnic indywidualnych są fundamentem, na którym budujemy sukces naszej firmy – mówi Dorota Strosznajder, dyrektor komunikacji korporacyjnej i pełnomocnik zarządu ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska. – Różnorodność i inkluzja to nasz biznesowy wybór i konieczność, zakorzenione w wartościach i najnowszej strategii naszej firmy. Aktywnie promujemy je wśród pracowników, tworząc środowisko pracy otwarte na różne punkty widzenia, wielokulturowość i różnorodność sposobów myślenia. I staramy się nie tylko dostrzegać, ale i umiejętnie korzystać z potencjału różnorodności i inkluzji, bo to wzmacnia każdą firmę i przyczynia się do osiągania przez nią lepszych wyników.  – dodaje.

Celem badania Diversity IN Check jest diagnoza stopnia zaawansowania danej organizacji w zarządzaniu różnorodnością i tworzeniu inkluzywnego środowiska pracy. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu jest oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.: Sustainable Development Goals, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards i wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania, które zadawano pracodawcom, zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, a także dodatkowe pytania związane z COVID-19, a punktowane były pierwsze trzy obszary.