06.04.2022

Zrównoważany rozwój w praktyce

Przedstawiciele Henkla na Poland & CEE Retail Summit 2022

W dniach 6-7 kwietnia br. odbędzie się kolejna edycja, jednego z najbardziej reprezentatywnych spotkań polskiego sektora handlu i FMCG – Poland & CEE Retail Summit 2022. Na wydarzeniu firmę Henkel reprezentować będą Kiril Marinov, dyrektor zarządzający działu Beauty Care, Monika Banaś-Jankowska, dyrektor marketingu działu Beauty Care oraz Aleksandra Gawlas-Wilińska, dyrektor działu digital & e-commerce Laundry & Home Care. Będą uczestniczyć w dyskusji na temat roli biznesu w budowaniu lepszego świata a także zastanawiać się, jak wzbogacić customer experience i jak je maksymalnie spersonalizować.

Eksperci Henkla aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu już od pierwszego dnia kongresu – Kiril Marinov, dyrektor zarządzający działu Beauty Care, wygłosił prelekcję na temat „Rola biznesu w podnoszeniu świadomości i podejmowaniu działań na rzecz budowania lepszego świata”. W swoim przemówieniu podkreślił, że Henkel kładzie nacisk na trzy obszary – promocję różnorodności i inkluzji, wspieranie kobiet i zrównoważony rozwój. Firma realizuje te założenia zarówno angażując się w regularne inicjatywy wspierające kobiety oraz związane z walką z hejtem i wspierające młodych ludzi – kampania „Uncensored”, jak i prowadząc akcje CSRowe we współpracy z partnerami społecznymi, infuencerami i celebrytami. Przykładem jest kampania „Twój włos ma moc” we współpracy z Fundacją Rak’n’Roll i Małgorzatą Rozenek, w wyniku której Henkel ufundował 100 peruk dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową.

W naszych działaniach prowadzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju np. koncentrujemy się na trzech kluczowych obszarach. Są to zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie odpadami plastikowymi oraz ograniczone zasoby wody. Dążymy do ograniczania emisji CO2, angażujemy się w rozwój gospodarki obiegu zamkniętego zastępując tworzywa pierwotne tymi pochodzącymi z recyklingu oraz wdrażamy innowacyjne procesy produkcyjne, co umożliwia oszczędność wody – powiedział Kiril Marinov – W podejmowanych przedsięwzięciach staramy się nie tylko cały czas podnosić świadomość społeczeństwa i edukować, ale również wspierać w podejmowaniu konkretnych działań. Jednym z ważniejszych jest akcja Lekcja Nieśmiecenia organizowana już po raz drugi we współpracy z Fundacją „Nasza Ziemia”. W pierwszej edycji wzięło udział prawie 500 szkół podstawowych, a 20 placówek edukacyjnych otrzymało pojemniki do selektywnej segregacji odpadów – dodał.

Kolejnego dnia kongresu, na main commercial stage, dyrektor marketingu działu Beauty Care, Monika Banaś-Jankowska, weźmie udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Poprawa Customer Experience poprzez synergię działań”. Na digital innovation stage natomiast dyrektor działu digital & e-commerce Laundry & Home Care, Aleksandra Gawlas-Wilińska, będzie uczestnikiem panelu zatytułowanego „Personalizacja doświadczenia klienta, hiperpersonalizacja i spójna komunikacja na każdym etapie kontaktu”.

Poland & CEE Retail Summit 2022 jest cyklicznym już wydarzeniem, podczas którego liderzy czołowych firm produkujących dobra konsumenckie wymieniają  się doświadczeniami, czerpią od siebie nawzajem inspiracje i podejmują dyskusję w obszarze zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktu – począwszy od pozyskiwania surowców przez produkcję, transport, dystrybucję – w synergii podejmowanych działań i przy ich właściwej komunikacji.


Informacje prasowe (196,14 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych