26.05.2021

Henkel: zrównoważany rozwój – punkt wyjścia w zmieniającym się świecie

Kiril Marinov na European Circular Retail Congress – Day 0

W dniu 19 maja br. odbyło się webinarium European Circular Retail Congress – Day 0, wydarzenie zapowiadające właściwy kongres, który będzie miał miejsce we wrześniu. Jednym z panelistów był Kiril Marinov, dyrektor zarządzający działu Beauty Care (kosmetyki) w Henkel Polska. Uczestnicy wydarzenia dzielili się praktykami w zakresie zrównoważonego prowadzenia biznesu oraz wymieniali spostrzeżenia na temat tego, co firmy i środowisko zyskują dzięki wdrażaniu idei sustainability.

W swoim wystąpieniu Kiril Marinov powrócił do początków zaangażowania Henkla w kwestie środowiskowe. Przytoczył pierwsze badania jakości wody, przeprowadzane przez firmę Henkel w 1959 r., czy wprowadzenie pierwszego na rynku proszku bez fosforanów pod marką Persil w 1986. Przypomniał także publikację pierwszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju z 1992 roku oraz ogłoszenie w 2010 r. Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030, która stała się częścią globalnej strategii biznesowej firmy. Dziś postrzegamy zrównoważony rozwój jako nasz główny wyróżnik i naszą kluczową przewagę konkurencyjną – powiedział.

W dalszej części wystąpienia Kiril Marinov zaprezentował realizowane przez firmę Henkel inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Mówił zarówno o globalnych działaniach firmy, dzięki którym konsumenci z całego świata, w tym z Polski, mogą korzystać ze zrównoważonych produktów, jak i działaniach lokalnych, skierowanych do mniejszych społeczności i konkretnych grup odbiorców.

– W naszych działaniach prowadzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrujemy się na trzech kluczowych obszarach. Są to zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie odpadami plastikowymi oraz ograniczone zasoby wody. Dążymy do ograniczania emisji CO2, angażujemy się w rozwój gospodarki obiegu zamkniętego zastępując tworzywa pierwotne tymi pochodzącymi z recyklingu oraz wdrażamy innowacyjne procesy produkcyjne, co umożliwia oszczędność wody – powiedział Kiril Marinov. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które rozumie, że szkodzi planecie, ale jesteśmy jednocześnie ostatnim, które może coś z tym zrobić i dokonać zmiany na lepsze. Działanie w duchu zrównoważonego rozwoju nie jest łatwe. Zdarzało się, że wdrażając innowacyjne rozwiązania musieliśmy przekonywać do nich naszych partnerów i konsumentów, którzy nie zawsze byli na nie gotowi.  Jednakże, jeśli chce się być pionierem jakichś działań i dążyć do zmiany, należy być gotowym na wyzwania – konkludował Kiril Marinov.

W trakcie Day 0 liderzy czołowych firm, którym bliska jest dbałość o zrównoważony rozwój, wymieniali się inspiracjami i doświadczeniem z zakresu dobrych praktyk i wdrażanych rozwiązań, które pomagają zadbać o środowisko naturalne i wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów w tym zakresie. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej dayzero-ecrc.eu.

Informacje prasowe (303,62 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych