02.04.2021

Firma Henkel Polska na 9. miejscu w sektorze dóbr konsumpcyjnych nietrwałych

Henkel z nagrodą Poland's Best Employers 2021

Firma Henkel Polska otrzymała nagrodę Poland's Best Employers 2021 dla jednego z 300 najlepszych pracodawców w Polsce. To pierwszy taki ranking w Polsce – dzięki ocenie pracodawców przez ich pracowników zbadano rzeczywistą jakość miejsc pracy. Respondenci w swoich ocenach uwzględniali m.in. takie kwestie, jak gotowość polecenia pracodawcy znajomym lub członkom rodziny, wynagrodzenie czy możliwości awansu i rozwoju.  

Ranking Poland’s Best Employers 2021, sporządzony przez Forbes Polska i firmę Statista, jest zestawieniem 300 działających w Polsce firm, które uhonorowane zostały tytułem najlepszego pracodawcy. Ranking ten został przygotowany na podstawie opinii pracowników. W specjalnie opracowanym badaniu ankietowym wzięło łącznie udział ponad 10 tysięcy pracowników z ok. 1 800 firm.

Sukces pracodawcy warunkowały tu dobre oceny pracowników w zakresie takich obszarów jak gotowość polecenia pracodawcy znajomym lub członkom rodziny, oferowane wynagrodzenie, czas pracy, możliwości rozwoju i awansu, warunki pracy w biurze oraz w pracy zdalnej jak również relacje między pracownikami i zrównoważony rozwój.

Ogromnie cieszy nas otrzymanie tej nagrody. To kolejny raz w tym roku, kiedy okazuje się, że jesteśmy w gronie najlepszych pracodawców. Rzeczywiście staramy się o to usilnie na co dzień, a w pandemii troska o bezpieczeństwo i well-being pracownika w tych psychologicznie wymagających warunkach znalazła się wśród dwóch kluczowych priorytetów. Satysfakcja jest tym większa, że zarówno nas, jak i pozostałych laureatów, oceniali sami pracownicy – powiedziała Karolina Szmidt, prezes zarządu Henkel Polska i dyrektor ds. HR na Polskę i kraje bałtyckie.

Lista 300 Najlepszych Polskich Pracodawców sporządzona została na podstawie kwestionariusza dostępnego za pośrednictwem internetowych paneli badawczych oraz na stronie forbes.pl. Badanie trwało od września do października 2020 roku, a jego podstawą była sporządzona przez zespół Statisty lista ok. 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników.

Informacje prasowe (298,42 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych