31.03.2021  Düsseldorf / Niemcy

Henkel ogłasza wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w pierwszym kwartale 2021 r.

Henkel przewiduje dobry początek roku fiskalnego 2021

Pomimo utrzymującego się trudnego otoczenia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, Henkel spodziewa się bardzo silnego wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w pierwszym kwartale 2021 roku. Według wstępnych danych, firma przewiduje w pierwszym kwartale wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym (z wyłączeniem wpływu zmian kursów walut oraz przejęć/sprzedaży) na poziomie około 7 procent, znacznie powyżej przewidywanej dynamiki rynku szacowanej na + 3,5 procent.

"Pomimo trwającej pandemii COVID-19 oczekujemy, że Henkel odnotuje bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale roku, w szczególności dzięki wynikom działu Adhesive Technologies" - powiedział prezes firmy Henkel, Carsten Knobel.

W związku z ożywieniem popytu w przemyśle w pierwszym kwartale a także na podstawie wstępnych danych, oczekuje się, że dział Adhesive Technologies osiągnie wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie około 12,5%.

Henkel spodziewa się, że dział Beauty Care (kosmetyków pielęgnacyjnych), w szczególności dotknięty negatywnymi czynnikami rynkowymi związanymi z pandemią, zanotuje wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie około 1,0%.  

Wstępne dane wskazują, że dział Laundry and Home Care (środków piorących i czystości), pomimo spowolnienia obserwowanego na dojrzałych rynkach, odnotuje w pierwszym kwartale silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie około 3,5%.

Henkel przedstawi bardziej szczegółowe informacje dotyczące pierwszego kwartału 2021 w swoim raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany 6 maja 2021.

Informacje prasowe (294,96 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych