04.03.2021  Düsseldorf / Niemcy

Henkel podsumowuje udane 30 lat zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój – znaczące osiągnięcia i ambitne cele na 2025 r.

  • Henkel publikuje jubileuszowy 30. raport zrównoważonego rozwoju
  • Znaczące postępy we wszystkich obszarach zrównoważonego rozwoju w stosunku do 2010 r.
  • Ambitne cele firmy na 2025 r.

Firma Henkel opublikowała właśnie 30. raport zrównoważonego rozwoju, w którym podsumowuje swoje osiągnięcia i postępy w tej dziedzinie.

"Dla nas, w firmie Henkel, zrównoważony rozwój jest nie tylko częścią naszej wieloletniej tradycji, ale także integralnym elementem strategii Purposeful Growth (Ukierunkowanego Rozwoju). W 2010 roku zdefiniowaliśmy naszą długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju oraz cele do 2030 roku. Jesteśmy dumni z postępów, jakie poczyniliśmy od tego czasu. Osiągnęliśmy większość naszych celów, a niektóre z nich nawet przekroczyliśmy" – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu firmy Henkel. "Dzięki zrównoważonym innowacjom, powstającym w naszych działach produktów konsumenckich i przemysłowych, chcemy rosnąć szybciej niż rynek i  wzmacniać naszą pozycję lidera zrównoważonego rozwoju."

„Globalna pandemia w 2020 roku przyniosła wiele nowych wyzwań. Jednak dzięki zaangażowaniu naszych pracowników na całych świecie udało nam się osiągnąć postępy
w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, szczególnie w trzech kluczowych dla nas obszarach: stawania się firmą pozytywną klimatycznie, wspierania gospodarki obiegu zamkniętego oraz wywierania pozytywnego wpływu społecznego. Nasze wysiłki przyniosły znaczące efekty, zarówno na poziomie firmy, jak i poszczególnych produktów i technologii" – dodała Sylvie Nicol, członkini zarządu firmy Henkel odpowiedzialna za zarządzanie personelem i zrównoważony rozwój.

Przywództwo w obszarze zrównoważonego rozwoju

W 2010 roku Henkel określił długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju do roku 2030, opartą na konkretnych celach i zadaniach. Podstawowym założeniem strategii jest dążenie do tworzenia większej wartości przy zmniejszaniu zużycia zasobów, a przez to utrzymanie wysokiej jakości życia rosnącej populacji Ziemi przy jednoczesnym zmniejszaniu globalnego śladu środowiskowego.

Rok 2020 stanowi półmetek na drodze do roku 2030. W ciągu ostatniej dekady Henkel osiągnął znaczący postęp w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. W sumie firma zmniejszyła swój ślad środowiskowy o 39 procent w trzech wymiarach – emisji CO2, produkcji odpadów i zużycia wody, znacznie przekraczając w ten sposób cel, jakim była 30 procent redukcja śladu do 2020 roku. Ponadto, dzięki obniżeniu globalnego wskaźnika wypadków o 50 procent, Henkel zdołał osiągnąć swój cel w zakresie bezpieczeństwa na rok 2020.

30 lat zrównoważonego raportowania

Henkel opublikował swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju w 1992 roku. Tym samym jest jedną z niewielu firm w swojej branży, a także wśród firm notowanych na niemieckiej giełdzie (DAX), która może pochwalić się 30-letnią historią konsekwentnego raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Pierwszy raport nosił nazwę "Raport Środowiskowy" i dotyczył między innymi zasad ochrony środowiska naturalnego, którymi kieruje się Henkel. "Od tego czasu strategia zrównoważonego rozwoju Henkla i sposób raportowanie znacznie się zmieniły. Dziś dotykamy szerokiego zakresu tematów, które są ważne dla naszych interesariuszy oraz dla przyszłego sukcesu naszej firmy: od zapewnienia przestrzegania standardów społecznych i środowiskowych wzdłuż naszego łańcucha dostaw po dążenie do stania się firmą pozytywną klimatycznie" – wyjaśnia Uwe Bergmann, dyrektor działu zarządzania zrównoważonym rozwojem w Henklu.

Jasne cele dotyczące ochrony klimatu

Do 2040 roku firma Henkel chce stać się firmą pozytywną klimatycznie, co będzie wspierać światowe dążenia do stopniowego ograniczania emisji CO2 i przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.  

Firma postawiła sobie ambitny cel zmniejszenia śladu węglowego swoich procesów  produkcyjnych o 65 procent już do 2025 roku. Firma będzie podnosiła swoją efektywność energetyczną od 2030 roku chce korzystać wyłącznie z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W marcu 2020 r. organizacja Science Based Targets Initiative (SBTi) potwierdziła, że cele Henkla w zakresie redukcji emisji spełniają wymogi niezbędne do osiągnięcia celów wyznaczonych przez paryskie porozumienie klimatyczne.

Kolejnym kamieniem milowym w 2020 roku było zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej VPPA (Virtual Power Purchase Agreement) z nową farmą wiatrową w Bee County w Teksasie.
W perspektywie długoterminowej pokryje ona 100 procent zapotrzebowania Henkla na energię elektryczną w USA.

Ponadto Henkel za pośrednictwem swoich produktów i technologii chce wspierać konsumentów, klientów i dostawców w działaniach zmierzających do ograniczania ich własnego śladu środowiskowego. Przez ostatnie 5 lat, do 2020 roku, Henkel umożliwił im ograniczenie ich emisji CO2 o 55 milionów ton, a do 2025 roku chce osiągnąć pułap 100 milionów ton.

Widoczny postęp w osiąganiu celów dotyczących opakowań

Henkel aktywnie promuje rozwój gospodarki obiegu zamkniętego i realizuje ambitne cele
w zakresie opakowań. Celem do 2025 roku jest, aby 100 procent opakowań Henkla nadawało się do recyklingu lub ponownego wykorzystania.* Na koniec 2020 roku firma osiągnęła ten cel dla około 89 procent swoich opakowań.

Firma stale pracuje nad zwiększeniem udziału materiałów pochodzących z recyklingu w swoich opakowaniach. Podczas gdy wiele marek Henkla już oferuje produkty w opakowaniach wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, firma chce, by do 2025 roku udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu we wszystkich opakowaniach produktów konsumenckich Henkla na całym świecie osiągnął poziom 30 procent. Na koniec 2020 roku udział ten wynosił około 15 procent.

Pozytywny wpływ społeczny działań

Walka z nierównościami społecznymi jest jednym z największych globalnych wyzwań naszych czasów. Pandemia koronawirusa jeszcze je pogłębiła, często uderzając szczególnie mocno
w osoby najbardziej bezbronne. Dlatego walka z pandemią była w 2020 roku szczególnie ważnym zadaniem, na co Henkel odpowiedział uruchomieniem globalnego programu solidarnościowego.

Do 2025 roku Henkel będzie kontynuował działania na rzecz poprawy jakości życia społeczności na całym świecie, zapewniając, że 100 procent wykorzystywanych surowców pozyska w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, angażując 50 tysięcy swoich pracowników  jako ambasadorów zrównoważonego rozwoju oraz wywierając pozytywny wpływ na życie 20 milionów ludzi na całym świecie.

Jednym z przykładów takich działań jest wieloletnia współpraca Henkla z organizacją Solidaridad, której celem jest wspieranie drobnych producentów oleju palmowego w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. Do tej pory działania te objęły już około 34 000 drobnych farmerów, którzy uprawiają około 305 000 hektarów ziemi.
 

* Z wyłączeniem środków klejących, w przypadku których osad może uniemożliwić recycling lub zanieczyścić proces recyklingu.

Informacje prasowe (308,92 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych