27.11.2020

Co to jest resilience? Czwarte spotkanie w gronie Praktyków Różnorodności

Pandemia testuje odporność organizacji i jej ludzi – jak sobie radzić?

26 listopada odbyło się kolejne, tym razem w formule online, spotkanie Praktyków Różnorodności zatytułowane „Antykruchość, czyli jak budować odporność organizacji i jej ludzi w czasach pandemii”. Zaproszeni goście dyskutowali o tym, co składa się na odporność organizacji, jak w czasach pandemii wzmacniać resilience kadry zarządzającej, jak zwiększać odporność pracowników i jak dbać o to, by nie zagubili motywacji i poczucia przynależności.

Pandemia koronawirusa postawiła przed firmami wiele wyzwań – z dnia na dzień wymusiła redefinicję dotychczas wypracowanego sposobu pracy, założonych celów i wykorzystywanych dotychczas narzędzi, a także sposobu zarządzania zespołem. Spowodowała, że resilience stała się ważna jak nigdy wcześniej i, jak nigdy wcześniej, została wystawiona na próbę.

Eksperci i goście czwartego już spotkania Praktyków Różnorodności zgodzili się co do tego, że odporność organizacji na nagłe, często niosące ładunek kryzysowy, zmiany w ogromnej mierze zależy od odporności jej ludzi – od liderów na najwyższych szczeblach, po szeregowych pracowników. Wysoka odporność menadżerów pomaga podejmować lepsze i bardziej przemyślane decyzje biznesowe i zarządcze oraz utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników. Tym, o co szczególnie należy dbać, jest odporność tych ostatnich.

Paweł Niziński, CEO BETTER., ambasador ruchu B Corp w Polsce, swój wykład wprowadzający poświęcił m.in. różnicowaniu organizacji kruchych, które do funkcjonowaniu potrzebują spokoju i antykruchych, które działają dobrze także w warunkach niepewności. A zapytany o metody budowy odporności organizacji, powiedział: Nie ma jednej, uniwersalnej metody, jak budować resilience w organizacji. Przede wszystkim musimy zacząć od siebie. Wzmocniwszy się, możemy być oparciem dla innych. Nie jest to łatwe, gdyż pandemia wiele zmieniła. Wraz z pracą z domu życie zawodowe weszło nam w życie prywatne. Odzyskaliśmy czas, który traciliśmy na dojazdy, i zbliżyliśmy się z domownikami, ale oddaliliśmy od zespołu. Całymi dniami rozmawiamy z płaskimi ekranami, które nie dają nam możliwości pełnej ekspresji. Co więcej, widząc tylko twarz rozmówcy, tracimy możliwość odbioru języka ciała i wiele ważnych kwestii może nam umknąć.

Wątki te były kontynuowane podczas debaty z udziałem Anny Maciągowskiej, Head of HR w Havas Media Group, Kamila Czajkowskiego, dyrektora generalnego Hotelu Sopot oraz Katarzyny Bazyluk, Talent Acquisition & Development Manager w Henkel Polska. Paneliści podzielili się dobrymi praktykami z zakresu budowania odporności pracowników na skutki nagłej zmiany w swoich firmach.

- W Henklu Program Rezyliencji zainicjowaliśmy – trochę jakby proroczo – zaraz na początku 2020 roku. Zaprosiliśmy 40 osobową grupę pracowników – ochotników, by korzystając z platformy on line i pomocy wirtualnego coacha, przyjrzeli się swoim zawodowym i życiowym wyzwaniom i zaczęli budować w sobie wewnętrzną rezyliencję rozumianą jako odporność na towarzyszący tym wyzwaniom stres.  Każdy uczestnik naszego 6-miesięcznego programu szedł w tym procesie własną indywidualną ścieżką, wytyczoną w oparciu o wyniki tzw. „ankiety otwarcia”. Po drodze uczył się dostrzegać i dokonywać wyborów, lepiej rozumieć własne emocje, budować i wykorzystywać wspierające relacje, świadomie dbać o własne ciało i zdrowie fizyczne. Gdy wybuchała pandemia, a wraz z nią pojawiły się niepewność, odosobnienie i strach, te umiejętności – pozwalające świadomie zarządzać poziomem stresu - bardzo się uczestnikom przydały – powiedziała Katarzyna Bazyluk.

W drugiej części spotkania, która miała charakter warsztatowy, uczestnicy spotkali się w kilku tematycznych grupach dyskusyjnych, by rozwinąć zasygnalizowane w panelu wątki i na końcu podzielić się na forum wnioskami z tych rozmów. Okazało się, że wątek budowania odporności w obliczu pandemii, która wywróciła znany nam świat do góry nogami, jest równie ważny z perspektywy indywidualnego i osobistego doświadczenia jak i wyzwań, przed którymi stanęły firmy i organizacje.

Pomysłodawcami oraz organizatorami Kongresu Różnorodności a także cyklu spotkań Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie są firmy Henkel Polska oraz BETTER.

Informacje prasowe (274,04 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych