20.11.2020

Zrównoważony rozwój w praktyce – tematem wystąpień Wiktorii Brauksiepe i Kirila Marinova

Eksperci Henkla na ważnych jesiennych konferencjach

W listopadzie członkowie zarządu Henkel Polska wzięli udział w istotnych wydarzeniach branżowych i ekonomicznych. Wiktoria Brauksiepe, członkini zarządu i dyrektor finansowa, uczestniczyła w panelu międzynarodowego kongresu ekonomii wartości Open Eye Economy Summit, a Kiril Marinov, członek zarządu i dyrektor zarządzający działu Beauty Care (kosmetyki), był prelegentem VIII Forum Branży Kosmetycznej, jednej z najważniejszych konferencji branżowych. W swoich wystąpieniach opowiadali o tym, jak firma Henkel realizuje w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju.

Podczas debaty „Biznes, który nie umie się zmienić” na Open Eye Economy Summit 2020 Wiktoria Brauksiepe podkreśliła, że w dzisiejszych czasach interesariusze oczekują od firm pełnej transparentności działania, i to nie tylko w kontekście wyników finansowych firmy – co oczywiste – ale także jej wpływu środowiskowego i społecznego oraz ładu korporacyjnego (tzw. dane ESG: Environment, Social, Governance). Obowiązek raportowania informacji niefinansowych nakładają zresztą na firmy w coraz większym stopniu przepisy prawa unijnego.

Zwłaszcza teraz, w dobie niepewności gospodarczej i społecznej wywołanej przez pandemię COVID-19, partnerzy biznesowi i konsumenci przykładają coraz większą wagę do tego, w jaki sposób firma działa oraz jaki wpływ wywiera na swoje otoczenie – powiedziała Wiktoria Brauksiepe. Następuje zmiana paradygmatu zarządzania oraz przewartościowanie biznesu. W dotychczasowym modelu – kapitalizmie akcjonariuszy – wyniki przedsiębiorstw były oceniane głównie przez pryzmat wskaźników finansowych. Dzisiejsza rzeczywistość to kapitalizm interesariuszy, gdzie wskaźniki finansowe stają się̨ tylko jedną z metod oceny spółek – dodała.

Raportowanie niefinansowe nie jest niczym nowym dla Henkla. Pierwszy raport o pozafinansowym wpływie na otoczenie firma upubliczniła już w 1992 roku. Od tego czasu w swoich publikowanych co roku Raportach Zrównoważonego Rozwoju firma kładzie nacisk na raportowanie wpływu środowiskowego, społecznego, ryzyka biznesowego, bezpieczeństwa pracy, przestrzegania praw człowieka i tematów z obszaru ładu korporacyjnego (np. walka z korupcją i nadużyciami).

Z kolei na VIII Forum Branży Kosmetycznej firmę Henkel Polska reprezentował Kiril Marinov, członek zarządu i dyrektor zarządzający działu Beauty Care (kosmetyki). W swojej prezentacji „Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, odpowiedzialny biznes – nadrzędne wyzwania dla branży kosmetycznej” nawiązał do strategii zrównoważonego rozwoju firmy Henkel, podkreślając główne jej założenia i cele dotyczące opakowań oraz opowiedział o tym, jak ta strategia realizowana jest w Polsce.

– Już dzisiaj oferujemy w Polsce wybrane kosmetyki marek Gliss Kur, Syoss, Nature Box i N.A.E w opakowaniach wykonanych w 97-98% z przetworzonego plastiku. W efekcie takich działań między 2019 a 2021 chcemy ograniczyć wykorzystanie pierwotnego plastiku w naszych opakowaniach kosmetyków sprzedawanych w Polsce aż o 20% – powiedział Kiril Marinov. Ważną rolę do odegrania mają także konsumenci, poprzez swoje wybory i sposób korzystania z kosmetyków, gdyż duża część emisji środowiskowych powstaje na etapie ich użycia w domu. Na przykład w wypadku szamponów i odżywek do spłukiwania może to być aż około 90%. – Wspólnie możemy wiele zmienić na lepsze – konkludował Kiril Marinov.