09.11.2020  Düsseldorf / Niemcy

Zobowiązanie do walki z plastikiem

Henkel dołącza do apelu o przyjęcie traktatu ONZ przeciwko plastikowym odpadom

Firma Henkel, wraz z 28 innymi światowymi korporacjami, wystosowała apel wzywający rządy do negocjacji i porozumienia w sprawie traktatu ONZ przeciwko plastikowym odpadom. Wystosowane przez biznes wezwanie do działania, ogłoszone przed 5 sesją Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych, jest pokłosiem nowego raportu autorstwa WWF, Fundacji Ellen MacArthur i Boston Consulting Group, z którego wyraźnie wynika, że jest konieczność zawiązania takiego międzynarodowego porozumienia do walki z plastikowymi odpadami.

Co roku do środowiska trafia 11 milionów ton odpadów plastikowych, zanieczyszczając oceany i inne ważne ekosystemy. Obecnie podejmowane działania wydają się nieskuteczne w rozwiązywaniu tego problemu w skali globalnej. Dlatego też Henkel zdecydował się połączyć siły z innymi dużymi firmami na rzecz walki z zanieczyszczaniem środowiska odpadami plastikowymi. Firmy apelują o przyjęcie traktatu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który ujednolici standardy regulacyjne, ustanowi wspólne wskaźniki i metodologie działania, upoważni kraje do opracowania własnych celów i planów działania, a także wesprze innowacyjne rozwiązania i rozwój infrastruktury.

Nasza wspólna odpowiedzialność za plastik

„Zanieczyszczenie środowiska plastikiem to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. W Henklu niestrudzenie poszukujemy rozwiązań tego problemu poprzez angażowanie się w inicjatywy promujące gospodarkę obiegu zamkniętego oraz zrównoważone rozwiązania, a także przyczyniające się do ograniczenia ilości odpadów plastikowych” – powiedziała Sylvie Nicol, członkini zarządu firmy Henkel odpowiedzialna za obszar zarządzania personelem i zrównoważonym rozwojem. „Jednak działania podejmowane przez firmy mogą okazać się niewystarczające. Potrzeba konkretnych rozwiązań na poziomie ONZ, by skoordynować działania interesariuszy i wesprzeć ich w walce z plastikowymi odpadami na dużą skalę” – dodała.

Zobowiązanie w walce z plastikiem

Henkel intensyfikuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego, wyznaczając sobie ambitne cele dotyczące opakowań na 2025 r. Do tego czasu nie tylko 100% opakowań Henkla będzie nadawać się do recyklingu lub ponownego użycia*, ale także w swoich opakowaniach produktów konsumenckich firma zredukuje o połowę wykorzystanie pierwotnych tworzyw sztucznych, wytwarzanych na bazie surowców kopalnych. Ponadto Henkel będzie podejmował działania społeczne na rzecz ograniczania ilości plastikowych odpadów trafiających do środowiska poprzez wsparcie inicjatyw recyclingu i zbiórki odpadów oraz poprzez inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne, dzięki którym w pełni możliwa stanie się gospodarka obiegu zamkniętego. Przykładem może być długoterminowa współpraca Henkla z przedsiębiorstwem społecznym Plastic Bank, które zbiera i poddaje recyclingowi wyrzucone do środowiska plastikowe opakowania, pomagając jednocześnie ludziom będącym w potrzebie.   

Firma wspiera także działania Fundacji Ellen MacArthur – jest sygnatariuszem porozumienia New Plastics Economy Global Commitment i współzałożycielem globalnej inicjatywy Alliance to End Plastic Waste (AEPW).

Więcej informacji na temat apelu o przyjęcie traktatu ONZ przeciwko plastikowym odpadom plasticpollutiontreaty.org.

Więcej informacji na temat zaangażowania Henkla w zakresie opakowań: henkel.com/plastic.


*z wyjątkiem środków klejących, w przypadku których osad może uniemożliwić recycling