19.05.2020

Wysoka skuteczność programu potwierdzona w badaniu

Program „W drodze do pracy” – zmiana społeczna przez aktywizację zawodową

Trwa jubileuszowa, X edycja programu reaktywacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”, którego organizatorami są firma Henkel Polska i Fundacja Miejsce Kobiet.
W jaki sposób program wpływa na życie zawodowe i prywatne uczestniczek? Próbą odpowiedzi na to pytanie było badanie wpływu programu przeprowadzone pod koniec 2019 przez firmę Better.

Program „W drodze do pracy”, rozpoczęty w 2013 roku, jest odpowiedzią na trudną sytuację kobiet na rynku pracy, które po dłuższej przerwie starają się wrócić do zawodowej aktywności. Do tej pory w 9 edycjach programu wzięło udział 180 kobiet, z których – jak wynika z danych Fundacji – blisko 70% wróciło do aktywności zawodowej, wiele zdecydowało się na założenie własnego biznesu lub przebranżowienie się. Trwająca obecnie jubileuszowa, X edycja programu okazuje się być – z uwagi na pandemię COVID-19 – dość wyjątkowa. Obecnie wszystkie zajęcia prowadzone są zdalnie, a zajęcia, które będą wymagały bezpośredniego kontaktu, np. ćwiczenia z autoprezentacji czy emisji głosu, odbędą się w późniejszym, bezpieczniejszym terminie. Pomimo przejścia na tryb zdalny uczestniczki nadal mogą zdobywać nowe umiejętności oraz brać udział w zajęciach, które wzmacniają ich pewność siebie.

Pierwsze spotkania w ramach X edycji „W drodze do pracy” odbyły się jeszcze przed wprowadzeniem obostrzeń dotyczących zgromadzeń. Nie mogłyśmy zawieść uczestniczek, stąd nasza decyzja o kontynuacji programu w trybie zdalnym – powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska. Umiejętność pracy z domu jest niezwykle cenna teraz, w dobie pandemii, ale będzie także zyskiwała na znaczeniu w przyszłości. To więc dla uczestniczek niezwykle ważna lekcja, która pozwoli im jeszcze lepiej przygotować się do realiów rynku pracy.  

Miałyśmy wielkie obawy co do tego, jak zmiana trybu programu wpłynie na jego przebieg, a co najważniejsze na uczestniczki. Szybko się jednak okazało, że kobiety są elastyczne i umieją dopasować się do każdej sytuacji, co jest ważną cechą na rynku pracy – powiedziała Agnieszka Kramm z Fundacji Miejsce Kobiet. Zmiana formy spotkań nie osłabiła ich motywacji i chęci powrotu do życia zawodowego, a zajęcia zyskały nową wartość: są dodatkowym wsparciem dla uczestniczek w tym trudnym okresie. Pomimo dzielącej je odległości, zbudowały one prawdziwą więź, która w dzisiejszych czasach jest bezcenna.  

W 2019 r., po IX edycji programu „W drodze do pracy”, organizatorzy postanowili zbadać jego wpływ na życie zawodowe i prywatne uczestniczek. W badaniu realizowanym przez firmę Better udział wzięła ponad połowa wszystkich kobiet, które od 2013 r. uczestniczyły w kolejnych edycjach programu. Wyniki badania wpływu mówią same za siebie. Ponad 75% respondentek zadeklarowało, że jest obecnie zatrudnionych, co potwierdza jego wyjątkowo wysoką skuteczność. Program pomógł także wielu z nich odnaleźć swoje miejsce w życiu zawodowym – prawie 56% uczestniczek po udziale w nim zmieniło branżę zatrudnienia. Niektóre ze zmian były rewolucyjne: od pracy w bankowości do nauczania yogi, od pracy w sprzedaży do home stagingu. Poza wpływem na życie zawodowe badane uczestniczki wskazały na następujące efekty miękkie programu: wzmocnienie psychiczne (83,9%), świadomość posiadania wartościowych kompetencji oraz wiedzy (74,2%), poczucie, że mają oparcie w grupie oraz w osobach prowadzących zajęcia i warsztaty (55,9%). Zdecydowana większość respondentek – 90,3% – uważa, że program raczej lub zdecydowanie wzmacnia pozycję kobiet na rynku pracy.

Program „W drodze do pracy” wpłynął także na lepszy wizerunek Henkla, co podkreśliło 82% badanych uczestniczek. Firma, oprócz finansowania projektu, organizuje w każdej edycji spotkania networkingowe w swojej siedzibie z udziałem pracownic Henkla. Dla uczestniczek programu jest to szansa na zapoznanie się z pracą w dużej korporacji, dla wolontariuszek Henkla – możliwość podzielenia się wiedzą i własnym doświadczeniem. Wyniki badania pokazały, że dzięki uczestnictwu w programie wolontariuszki poczuły się dumne ze swoich osiągnięć (100%), nabrały pewności co do swoich dotychczasowych umiejętności (80%) i doceniły to, że firma, w której pracują, angażuje się w pomoc innym (60%).  

O badaniu

Badanie wpływu programu „W drodze do pracy” zostało przeprowadzone we wrześniu 2019 r. przez firmę Better na zlecenie firmy Henkel Polska. Celem badania było poznanie wpływu programu na jego uczestniczki oraz na samą firmę. Badanie miało charakter ilościowo-jakościowy. Wzięło w nim udział 97 uczestniczek programu „W drodze do pracy” oraz 7 wolontariuszek z firmy Henkel Polska.

O organizatorach programu „W drodze do pracy”

Fundacja Miejsce Kobiet to organizacja non-profit, która działa na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego kobiet oraz wyrównywania szans kobiet w społeczeństwie. Najwyższy poziom i profesjonalny przebieg kursów gwarantuje zespół ekspertek – pracowniczek i współpracowniczek Fundacji, w skład którego wchodzą psycholożki, terapeutki, socjolożki i menadżerki, posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi.

Henkel Polska aktywnie realizuje politykę różnorodności w odniesieniu do kultury, wieku i płci pracowników. Jednym z podstawowych celów polityki personalnej w firmie jest wspieranie karier kobiet i stopniowe zwiększanie udziału kobiet w kadrze menadżerskiej. Służą temu liczne programy HR wdrożone w firmie, m.in. projekt networkingowy Women in Leadership, program mentoringu czy rozwiązania organizacyjne, takie jak możliwość pracy w niepełnym wymiarze, praca z domu czy elastyczne godziny pracy.