17.04.2020

Henkel ponownie doceniony za działania w obszarze CSR

25 dobrych praktyk Henkel Polska w raporcie FOB

W 18. edycji prestiżowego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” zostało uwzględnionych aż 25 dobrych praktyk firmy Henkel Polska, z czego 5 praktyk było nowych a 20 długoletnich. W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, raport został ogłoszony online.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy polski przegląd działań firm w zakresie CSR. Najnowsza, 18. edycja, opisuje rekordową liczbę 1 696 dobrych praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Już tradycyjnie zostały one pogrupowane w 7 obszarów, opisanych przez normę ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Najnowsza odsłona raportu uwzględnia 5 nowych oraz 20 praktyk długoletnich realizowanych przez firmę Henkel Polska.

- Wyróżnienie tak wielu praktyk Henkel Polska w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu to dla nas ogromny zaszczyt. Cieszę się, że ponownie docenione zostały zarówno dobrze znane programy, które realizujemy od wielu lat, jak i zupełnie nowe inicjatywy – powiedziała Dorota Strosznajder, dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w firmie Henkel Polska. Tegoroczne zestawienie dobrych praktyk pokazuje, że z roku na rok coraz więcej firm podejmuje działania CSR. I mam nadzieję, że nawet pandemia COVID-19, z którą się obecnie mierzymy, nie zahamuje tego pozytywnego trendu – dodała Strosznajder.

W kategorii Prawa człowieka twórcy raportu docenili jedną nową praktykę Henkla – spotkania Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie – które są miejscem wymiany myśli i najlepszych praktyk z zakresu różnorodności dla przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych i 4 długoletnie tj. Women in Leadership, międzynarodowy program networkingu i rozwoju skierowany do kobiet zatrudnionych w Henklu, politykę wspierania różnorodności, której celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom – bez względu na narodowość, wiek i płeć – równych szans rozwoju i samorealizacji w życiu zawodowym, politykę antymobbingową, nakierowaną na przeciwdziałanie i eliminowanie wszelkich zachowań o charakterze mobbingowym w miejscu pracy oraz Tydzień Różnorodności, wydarzenie promujące ideę różnorodności wśród pracowników.

Praktyki z zakresu pracy to obszar, w którym zostały wyróżnione długoletnie praktyki firmy: konkurs dla pracowników Henkel Polska Awards, Tydzień Zrównoważonego Rozwoju i Tydzień Zdrowia, których celem jest edukacja pracowników, regulamin korzystania z elastycznych form pracy, Program Mentoringu, w ramach którego następuje transfer wiedzy i dobrych praktyk między różnymi pokoleniami pracowników Henkla, iLead, czyli platforma komunikacji i networkingu wszystkich liderów firmy, You Grow, projekt rozwojowy dla najzdolniejszych, młodych pracowników oraz Make an Impact on Tomorrow (MIT) – program wolontariatu pracowniczego.

W tym roku w kategorii Środowisko wyróżnienie zyskała strategia zrównoważonych opakowań Henkla a w obszarze Zagadnienia konsumenckie nowa praktyka firmy – akcja marki Perwoll #RethinkFashion, która ma na celu edukację społeczeństwa
w obszarze odpowiedzialnej konsumpcji ubrań.

Najwięcej praktyk Henkla zostało docenionych w kategorii Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Wśród nich były 3 nowe praktyki: program Rebelki, którego celem jest rozwijanie postaw liderskich wśród młodych, aktywnych społecznie dziewczyn, kampania promocyjna „Spraw dzieciom frajdę” zorganizowana wspólnie z firmą Carrefour, dzięki której część dochodu ze sprzedaży środków do prania i czystości oraz kosmetyków Henkel w sklepach sieci trafiło do Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu oraz wsparcie przez firmę globalnego programu odżywiania UNICEF. Pozostałe praktyki uwzględnione w Raporcie to zaangażowanie firmy w XV edycję Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, „Wiem, że warto się uczyć”, Shaping Futures, Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju, Świat Młodych Badaczy, „W drodze do pracy” i „Kupujesz – pomagasz”.