18.03.2020

Wyróżnienie za działania na rzecz różnorodności

Dorota Strosznajder z prestiżowym tytułem Bizneswoman Roku w kategorii Female Champion of Change

Dorota Strosznajder, dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej w Polsce i krajach bałtyckich, pełnomocniczka ds. odpowiedzialności społecznej w firmie Henkel Polska zwyciężyła w 11. edycji konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Female Champion of Change. Jury doceniło jej długofalowe działania na rzecz promocji różnorodności, a w szczególności wspierania kobiet w ich zawodowym rozwoju.

Bizneswoman Roku to ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorczych kobiet, organizowany przez Fundację Sukces Pisany Szminką od 2008 r. Jego celem jest nagradzanie kobiet realizujących ambitne projekty zawodowe. W tegorocznej edycji konkursu Dorota Strosznajder zwyciężyła w kategorii Female Champion of Change, w której wyróżniane są osoby działające na rzecz wzmacniania roli kobiet w biznesie, wdrażając realne zmiany do swoich organizacji.

Rola i pozycja kobiet w społecznościach, w rodzinie to wątek dla mnie bardzo ważny, co wynika z mojego systemu wartości, osobistych doświadczeń, a także historii rodzinnej. Od lat realizuję projekty na rzecz wzmacniania kobiet i szerzej promowania różnorodności, i czuję się uprzywilejowana, że mogę korzystać przy tym ze wsparcia mojej firmy, dla której szacunek i różnorodność to filary kultury organizacyjnej. A tytuł Businesswoman Roku w kategorii Female Champion of Change jest wielkim wyróżnieniem i ogromnie mnie cieszy. Bardzo dziękuję jury – powiedziała Dorota Strosznajder.

Dorota Strosznajder jest inicjatorką wielu programów wspierania kobiet we własnej firmie i poza nią. W 2013 zainicjowała program networkingu dla kobiet w polskim oddziale Henkla pod nazwą Women in Leadership, którego celem było wspieranie ich w rozwoju kompetencji przywódczych, poczucia sprawczości i pewności siebie.

W tym samym roku we współpracy z Fundacją Miejsce Kobiet i w ramach programu wolontariatu pracowniczego MIT w Henklu rozpoczęła realizację programu społecznego zawodowej reaktywacji kobiet „W drodze do pracy”. Celem programu jest pomoc kobietom pozostającym przez dłuższy czas poza rynkiem pracy, wyposażenie ich w pewność siebie, determinację i gotowość zmiany swojego życia, by mogły wrócić do aktywności zawodowej. Do tej pory w programie wzięło udział 180 kobiet, z których blisko 70% wróciło na rynek pracy.

Jest także inicjatorką Kongresu Różnorodności, który firma Henkel Polska wspólnie z firmą BETTER organizuje od 2014 roku. Kongres Różnorodności to wydarzenie, którego celem jest pobudzanie międzysektorowej dyskusji na temat idei różnorodności oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w tym obszarze. Dzisiaj Kongres Różnorodności jest wydarzeniem cyklicznym i na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych inicjatyw z zakresu CSR-u i różnorodności w Polsce. Jego szósta odsłona pod hasłem „Fixing Tomorrow with Diversity” odbyła się na początku 2020 r.