27.01.2020

VI Kongres Różnorodności za nami

Różnorodność a kapitał społeczny

23 stycznia 2020 roku odbył się w Warszawie VI Kongres Różnorodności. Temat przewodni „Fixing tomorrow with diversity — czyli jak różnorodność wpływa na budowanie kapitału społecznego” oraz doborowe grono prelegentów i panelistów zapewniło tegorocznemu wydarzeniu rekordową frekwencję. Inicjatywa — której organizatorami są firmy Henkel Polska i Better — gościła we wnętrzach Międzynarodowego Centrum Kultury, Nowy Teatr.

 W tym roku przyglądaliśmy się idei różnorodności i temu, jak oddziałuje na budowanie szeroko rozumianego kapitału społecznego, czyli czy i jaki ma wpływ na kształt naszej wspólnej przyszłości. Spojrzeliśmy na temat z punktu widzenia przedstawicieli trzeciego sektora, biznesu, nauki, samorządów. Zadbaliśmy przy tym o międzynarodowość tego grona. Program miał mocne wychylenie w kierunku przyszłości, bo nie mogło w nim zabraknąć próby odpowiedzi na pytanie, czy różnorodnościowym szacunkiem chcemy i powinniśmy obejmować też chatboty i sztuczną inteligencję? — powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska, inicjatorka i współtwórczyni Kongresu Różnorodności oraz cyklu spotkań Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie.

Wśród prelegentów tegorocznego Kongresu znaleźli się między innymi: B. Bix Alliu - zastępca szefa misji Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Jan Jakub Wygnański — prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Katie Hill — przedstawicielka B Corp Governance Council, Piotr Kowalczuk — zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk oraz Aleksandra Przegalińska — adiunkt w Katedrze Management in Digital and Networked Societies, w Akademii Leona Koźmińskiego.

B. Bix Alliu zaznaczył, że różnorodne i zaangażowane społeczeństwo obywatelskie stanowi fundament USA. Kluczową rolę odgrywa w nim wspieranie różnych środowisk i aktywna współpraca z organizacjami społecznymi, których w Stanach Zjednoczonych jest ponad 1,5 mln.

Jan Jakub Wygnański zwrócił uwagę, na szczególną rolę różnorodności w budowaniu kapitału społecznego. To ona bowiem jest w głównej mierze źródłem kreatywności i innowacji.

Katie Hill w wystąpieniu „Biznes ma moc” podkreślała potrzebę zdefiniowania na nowo tego, czym jest sukces w ekonomii. Mówiła także o ogromnej roli przedsiębiorstw, które posiadają kapitał finansowy niezbędny do budowania kapitału społecznego. Przytaczała badania opinii, z których jednoznacznie wynika, że zarówno pracownicy, jak i klienci oczekują dziś od firm większego zaangażowania się w życie społeczeństw i w rozwiązywanie społecznych problemów.

Piotr Kowalczuk zaprezentował gdańskie doświadczenia w budowaniu miasta otwartego i równych szans dla wszystkich, w którym mieszkańcy są największą wartością.

Aleksandra Przegalińska mówiła o potencjale i wyzwaniach związanych z nowymi technologiami, coraz szerszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz autonomizacją systemów AI względem człowieka.

W programie Kongresu znalazło się także miejsce na dwa panele dyskusyjne.

W panelu, zatytułowanym „2+2=100, o mocy kapitału społecznego w biznesie i nie tylko”, wzięli udział wspomniany już Jan Jakub Wygnański, Perry Zizzi, założyciel Diversity Chamber of Commerce w Rumunii oraz Paulina Gasińska, dyrektor zarządzająca ds. regulacyjnych, prawnych i relacji z klientami, rzeczniczka etyki w mBank. Rozmowę poprowadziła Anna Kalczyńska, dziennikarka TVN. Uczestnicy podkreślali istotę międzysektorowego współdziałania, które buduje wzajemne zaufanie a stąd kapitał społeczny. Silnie wybrzmiało także znaczenie empatii, rozumianej jako „umiejętność wzięcia siebie w nawias i słuchania” innych.

W kolejnym panelu, zatytułowanym „Sojusznik czy wróg”, z udziałem Aleksandry Przegalińskiej, Anieli Hejnowskiej, członka zarządu Microsoft Polska, Konrada Maja, kierownika Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech i Van Anh Dam, dyrektorki zarządzającej w Centralnym Domu Technologii jasno wybrzmiało, że nowe technologie mogą z powodzeniem służyć budowaniu kapitału społecznego, ale musimy się nauczyć, jak z nich mądrze korzystać. Rozmowę poprowadził Paweł Oksanowicz, dziennikarz Muzo FM.

W programie VI Kongresu Różnorodności znalazło się także miejsce na bardzo lubiany przez publiczność przegląd „Praktycy Różnorodności”, prezentujący najlepsze praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością i działań inkluzyjnych w polskich firmach i organizacjach. Podczas tegorocznej edycji zostały zaprezentowane następujące praktyki: Fundacja Człowiek w Potrzebie, Inicjatywa SPOT, Fundacja Samodzielność od Kuchni, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, Fundacja Kosmos dla Dziewczynek oraz Rebelki — inicjatywa firmy Henkel Polska we współpracy ze społecznym start-upem Zwolnieni z Teorii. Wszystkie prezentowane praktyki potwierdziły, że odważne otwarcie się na różnorodność skutecznie buduje społeczne zaufanie i społeczny kapitał.  

- W trakcie VI Kongresu Różnorodności zderzyliśmy ze sobą bardzo różne doświadczenia i dziedziny ekspertyzy, by wspólnie nazwać wyzwania związane z różnorodnością, jakie czekają nas w przyszłości, i spróbować nakreślić sposoby stawiania im czoła. Zmiany naszego stylu życia, rosnąca polaryzacja, a przede wszystkim rozwój nowych technologii niosą ze sobą często zupełnie nowe formy wykluczenia i, co za tym idzie, potrzeby inkluzji - podkreślił Paweł Niziński, założyciel Goodbrand/BETTER., wydawca projektów CR Navigator i BE Navigator, promujących idee zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu

Wydarzenie odbyło się pod patronatem merytorycznym Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronami medialnymi wydarzenia byli Personel i Zarządzanie, employerbranding.pl; proto.pl; ngo.pl; nienieodpowiedzialni.pl.

Informacje prasowe (125,26 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych