11.07.2019

12 edycja Programu Stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć”

Henkel Polska i Fundacja Polki Mogą Wszystko (do niedawna Fundacja Przyjaciółka) na rzecz równego dostępu do edukacji

Henkel Polska i Fundacja Polki Mogą Wszystko (do niedawna Fundacja Przyjaciółka) inicjują już 12-stą edycję programu „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego przyznawane są stypendia naukowe wychowankom domów dziecka oraz podopiecznym rodzin zastępczych. Łącznie, we wszystkich dotychczasowych edycjach, wsparcie finansowe otrzymało 325 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w innych dziedzinach. W tegorocznej edycji zostanie przyznanych 27 stypendiów.

Szanse edukacyjne wychowanków domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oceniane są jako niższe, niż ich rówieśników pozostających pod stałą opieką rodziny. Dlatego też nadrzędnym celem programu „Wiem, że warto się uczyć” jest zmniejszanie nierówności w zakresie dostępu do edukacji.

O 27 stypendiów w tegorocznej edycji programu „Wiem, że warto się uczyć” ubiegać się mogą wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni rodzin zastępczych, którzy ukończyli ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz zdali egzamin ośmioklasisty. Roczne wsparcie dla każdego dziecka to kwota 2400 zł. Otrzymane środki uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na dofinansowanie zakupu komputera, książek i słowników, udział w kursach językowych czy pokrycie wydatków związanych z rozwojem swoich zainteresowań.
Fundacja Polki Mogą Wszystko (do niedawna Fundacja Przyjaciółka) realizuje Program Stypendialny „Wiem, że warto się uczyć” we współpracy z Henkel Polska od 2005 roku. Na stypendia dla 325 wychowanków domów dziecka z całej Polski Henkel przekazał już łączną kwotę 437 tysięcy złotych.

Wielu z naszych podopiecznych zmaga się z decyzją, czy i gdzie podjąć dalszą naukę. Świadomość, że mogą liczyć na pomoc pozwala im w pełni rozwinąć talenty i umiejętności. Cieszymy się, że firma Henkel Polska jest świadoma tego problemu i pomaga nam go realnie rozwiązywać” – powiedziała Joanna Kuzebska z Fundacji Polki Mogą Wszystko (do niedawna Fundacja Przyjaciółka).

Wychowankowie domów dziecka czy rodzin zastępczych są równie utalentowani jak ich rówieśnicy, często jednak nie mają tych samych szans na rozwój. Realizując program „Wiem, że warto się uczyć” dokładamy naszą cegiełkę do poprawy sytuacji uczniów mniej uprzywilejowanych. Dajemy im możliwość realizowania swoich pasji, rozwoju nowych umiejętności i odkrywania drzemiącego w nich potencjału. Wierzymy, że dzięki temu wsparciu będą mogli kontynuować naukę i wybrać ścieżkę kariery dopasowaną do ich kompetencji i zainteresowań” – powiedziała Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Henkel Polska, realizując swoją strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat intensywnie wspiera proces edukacji dzieci i młodzieży. Oprócz programu stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć” firma realizuje inne dedykowane programy edukacyjne dla najmłodszych. Jednym z nich jest Świat Młodych Badaczy – program edukacyjny kierowany do uczniów szkół podstawowych, który poprzez interaktywne warsztaty w przejrzysty i ciekawy sposób przybliża dzieciom świat badań naukowych i przedmiotów ścisłych. Innym przykładem jest program Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju realizowany na zasadzie wolontariatu pracowniczego. W jego ramach przeszkoleni i certyfikowani pracownicy Henkla prowadzą spotkania i zajęcia z dziećmi na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji.

O Fundacji Polki Mogą Wszystko (do niedawna Fundacja Przyjaciółka)
Fundacja Polki Mogą Wszystko (do niedawna Fundacja Przyjaciółka) powstała w listopadzie 2000 r., a założona została przez wydawnictwo Edipresse z inicjatywy pracowników.
W działalności Fundacji najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny. Fundacja niesie także pomoc tym dzieciom, które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie.

Informacje prasowe (160,7 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych