24.06.2019

Kolejne wyróżnienie za działania z zakresu Employer Branding

Henkel Polska laureatem nagrody „Friendly Workplace 2019”

Firma Henkel Polska otrzymała wyróżnienie w tegorocznym plebiscycie „Friendly Workplace”. Kapituła programu doceniła politykę personalną firmy opartą na wzajemnym szacunku i poszanowaniu dla idei różnorodności, umożliwiającej stały rozwój zawodowy i osobisty pracowników.

„Friendly Workplace” to wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl, przyznawane tym firmom, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem do polityki personalnej i rozwoju pracowników. Doceniani są pracodawcy szanujący zasadę równowagi między życiem zawodowym a osobistym i którzy tworzą przyjazne środowisko pracy. Firmy biorące udział w programie oceniane są w pięciu kategoriach: relacje z pracownikami, rozwój pracowników, work-life balance, zdrowe miejsce pracy i benefity.

Henkel został wyróżniony za szereg działań, które realizuje w ramach swojej polityki personalnej oraz Globalnej Polityki Różnorodności i Inkluzji. Firma zapewnia swoim pracownikom optymalne warunki rozwoju, oferując liczne programy szkoleniowe i mentoringowe oraz stwarzając możliwości kształcenia za granicą. Henkel ze szczególną uwagą wspiera rozwój zawodowy kobiet, a także dba o partnerską relację między pracownikami, wspierając międzypokoleniowy transfer wiedzy. Firma promuje zasadę work-life balance poprzez oferowanie takich rozwiązań jak elastyczne godziny pracy, praca na niepełny etat, praca z domu. Na uznanie zasługuje również fakt realizowania przez firmę licznych inicjatyw edukacyjnych oraz programu aktywizacji kobiet „W drodze do pracy”. Henkel jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i aktywnym promotorem idei różnorodności. Od 2014 r. współorganizuje Kongres Różnorodności.

- Cieszymy się z tego wyróżnienia, które docenia nasze działania zmierzające do tworzenia przyjaznego środowiska pracy i dobrych warunków rozwoju dla naszych pracowników - powiedziała Karolina Szmidt, dyrektor HR na Polskę i kraje bałtyckie.

- Henkel to w naszej ocenie jeden z najbardziej wartościowych pracodawców w Polsce i na świecie. Odkąd pamiętam, firma odważnie stawia na innowacje oraz wytycza nowe trendy w biznesie, np. w odniesieniu do wartości, etyki czy propagowania koncepcji zrównoważonego rozwoju. W wymiarze HR Henkel szczególnie imponuje nam konsekwencją w tworzeniu nowoczesnych standardów pracy, kreowaniu otwartej i przyjaznej kultury pracy opartej na różnorodności i partnerskich relacjach pomiędzy ludźmi – powiedział Michał Biały Dyrektor Zarządzający portalu MarkaPracodawcy.pl, członek jury oceniającego program „Friendly Workplace". - Bardzo wysoko oceniamy podejście firmy w takich kwestiach jak wspieranie rozwoju zawodowego kobiet oraz szacunek dla idei work-life balance. Nie sposób pominąć zaangażowania firmy w obszarze tworzenia szerokiej gamy nowoczesnych narzędzi na rzecz rozwoju pracowników. Wszystkie wspomniane atuty przełożyły się na bardzo dobry wynik firmy w ocenie kolegium naszej redakcji. Jesteśmy przekonani, że nagroda „Friendly Workplace 2019” trafia naprawdę w godne ręce – dodał.