17.04.2019

Kolejne wyróżnienie Henkla za działania z zakresu CSR

Szósty Listek CSR Polityki dla Henkla

Henkel Polska otrzymał Biały Listek CSR POLITYKI w corocznym zestawieniu największych firm w Polsce, które prowadzą działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Tygodnik POLITYKA i firma doradcza Deloitte już po raz ósmy opublikowały zestawienie największych firm w Polsce, dla których zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu są kluczowe z punktu widzenia strategii biznesowej. Ranking tworzony jest w oparciu o międzynarodową normę społecznej odpowiedzialności ISO 26000, która obejmuje siedem kluczowych obszarów odpowiedzialności: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowanie wobec pracowników, ochronę środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesową i zaangażowanie społeczne.

W tegorocznym zestawieniu firma Henkel Polska została wyróżniona Białym Listkiem CSR. Firma w ramach swojej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030 zobowiązała się osiągać wyższą efektywność i zwiększać produkcję przy jednoczesnym ograniczaniu ilości zużywanych zasobów. Jest to możliwe między innymi dzięki działaniom wspierającym gospodarkę obiegu zamkniętego, np. polityce zrównoważonych opakowań. Do 2025 r. 100% opakowań produktów Henkla ma być zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania.

Kolejnym istotnym elementem Strategii Zrównoważonego Rozwoju firmy Henkel są działania na rzecz budowania kultury różnorodności – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Pracownicy mogą korzystać z bogatej oferty programów rozwojowych, a także mających na celu zapobieganie wykluczeniu, np. kobiet czy osób starszych w ramach organizacji. Firma aktywnie wspiera także ideę work-life balance proponując swoim pracownikom liczne rozwiązania, które pomagają im łączyć obowiązki zawodowe i osobiste.

We współpracy z zewnętrznymi partnerami firma podejmuje inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju skierowane do szerszej społeczności. Wśród nich są: program wolontariatu pracowniczego MIT, program aktywizacji zawodowej dla kobiet „W drodze do pracy”, projekt edukacyjny zachęcający do nauki przedmiotów przyrodniczych i ścisłych „Świat Młodych Badaczy” i wiele, wiele innych.

Do tegorocznego zestawienia Listków CSR magazynu Polityka zgłosiło się 111 przedsiębiorstw. Wyróżnienia – Złote, Srebrne i Białe Listki CSR - otrzymały łącznie 73 przedsiębiorstwa, o 7 więcej niż w roku ubiegłym.