16.04.2019

CSR w praktyce dla studentów

Henkel Polska opiekunem XV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

W ramach jubileuszowej XV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu firma Henkel Polska ponownie była opiekunem  ścieżki edukacyjnej „Komunikacja a CSR”. Podczas II zjazdu Ambasadorów CSR, studenci mieli okazję uczestniczyć w inspirujących warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Henkla oraz zaproszonych gości.

Uczestnicy tegorocznej, XV edycji LOB,  mogą rozwijać swoje kompetencje w czterech głównych ścieżkach edukacyjnych, poruszających różne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacjach: kultura organizacyjna a CSR, komunikacja CSR, zarządzanie a CSR oraz zrównoważony rozwój. Opiekunami merytorycznymi poszczególnych ścieżek edukacyjnych są firmy z różnych branż, dzięki czemu studenci mogą zaznajomić się z różnorodnymi praktykami i wyzwaniami, z którymi mierzą się organizacje w swojej codziennej działalności. Firma Henkel została opiekunem merytorycznym ścieżki komunikacja a CSR.

W ramach podjętej współpracy w kwietniu br. w siedzibie firmy Henkel Polska odbył się dwudniowy zjazd, podczas którego studenci – Ambasadorki i Ambasadorzy CSR – poszerzali swoją wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zapoznawali się z przykładami wdrażania strategii CSR w organizacji oraz włączania wątków CSR w działania firmy skierowane do różnych grup docelowych, a także pogłębiali wątek różnorodności. Warsztaty „Komunikacja a CSR” przeprowadzili przedstawiciele firmy Henkel oraz zaproszeni goście.

- Dzisiejszy świat pełen jest wyzwań: klimatycznych, demograficznych, społecznych, których przezwyciężenie możliwe jest tylko dzięki wytężonej współpracy wielu różnych środowisk. W Henklu od wielu lat jesteśmy przekonani o tym, że firmy powinny być aktywnym partnerem w dążeniu do poprawy sytuacji – właśnie dlatego nasza polityka zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności stanowią jeden z kluczowych filarów strategii biznesowej firmy. Na to właśnie zwracamy szczególną uwagę podczas spotkań ze studentami – CSR osiąga pożądaną skalę tylko wtedy, gdy jest wpisany w DNA i kulturę organizacji. W przeciwnym razie działania tego rodzaju są nieefektywne, a coraz częściej – po prostu niewiarygodne – powiedziała Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska.

Pierwszy dzień spotkania w siedzibie firmy Henkel zapoczątkowało zapoznawcze ćwiczenie pt. „Ty i CSR”, którego celem była wymiana poglądów i doświadczeń związanych z działalnością społeczną. Po części wstępnej, Dorota Strosznajder oraz Anna Kobierska z działu komunikacji korporacyjnej Henkel Polska przybliżyły studentom działania firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz opowiedziały, w jaki sposób można budować przewagę konkurencyjną oraz reputację wdrażając strategię CSR. Wątek biznesowy kontynuowała Ewa Wojciechowska z Schwarzkopf Professional, która opowiedziała o globalnym projekcie „Shaping Futures”. Jego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji wśród młodzieży z ekonomicznie i społecznie nieuprzywilejowanych środowisk w całej Polsce. W ramach programu organizowane są warsztaty, przygotowujące uczestników do wykonywania zawodu stylisty fryzur. Na zakończenie pierwszego dnia Dorota Strosznajder i Anna Kobierska przeprowadziły warsztat – symulację zarządzania i komunikacji w sytuacji kryzysowej.

Drugi dzień zjazdu rozpoczęła prezentacja Doroty Strosznajder na temat zarządzania różnorodnością w Henkel Polska. Towarzyszyła jej Kinga Sowik z think-thanku BETTER., która opowiedziała o wspólnej inicjatywie obu organizacji – Kongresie Różnorodności. Jest to konferencja tematyczna z dziedziny CSR, zrzeszająca szerokie grono specjalistów, praktyków i przedstawicieli biznesu dążących do pobudzenia dyskusji na temat wyzwań różnorodności w miejscu pracy i zarządzania poprzez wartości. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wygląda organizacja takiego wydarzenia „od kuchni”, a następnie sami wcielili się w rolę managerów i zaproponowali pomysły na realizację VI edycji Kongresu. Kolejną z zaproszonych gości była Agnieszka Kramm z Fundacji Miejsce Kobiet, z którą Henkel realizuje projekt „W drodze do pracy”. Inicjatywa ma na celu aktywizację zawodową kobiet pozostających bez pracy przez minimum rok, które chcąc wrócić do pracy muszą pokonać wiele ograniczeń, w tym przede wszystkim związanych z zaniżoną samooceną. Agnieszka Kramm i Dorota Strosznajder opowiadały o niezwykłej sile  women empowerment, a także o korzyściach płynących z programu dla każdej z zainteresowanych stron.

Dwudniowe warsztaty zwieńczyło wystąpienie koordynatora projektu Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, Miłosza Marchlewicza, który podsumował tegoroczną edycję raportu FOB – „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”. Uczestnicy – Ambasadorki i Ambasadorzy CSR – dowiedzieli się także jak przeprowadzić skuteczne warsztaty o podobnej tematyce dla licealistów i pozostałych studentów.

O Lidze Odpowiedzialnego Biznesu
Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR, którzy współpracując z ponad kilkudziesięcioma organizacjami studenckimi realizują projekty o charakterze edukacyjnym i społecznym na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Dzięki ich zaangażowaniu w trakcie każdej edycji docieramy do kilku tysięcy osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.

Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych