02.04.2019

Ważne wyróżnienie dla Henkel Polska w obszarze CSR

25 dobrych praktyk Henkel Polska w raporcie FOB

W tym roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz 17. opublikowało prestiżowy raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”. Zostało w nim uwzględnionych aż 25 dobrych praktyk firmy Henkel Polska, w tym 7 nowych i 18 długoletnich.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy polski przegląd działań firm w zakresie CSR. Najnowsza, 17. edycja, opisuje rekordową liczbę 1 549 dobrych praktyk zgłoszonych przez 229 firm. Już tradycyjnie zostały one pogrupowane w 7 obszarów, opisanych przez normę ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Raport Dobrych Praktyk CSR za 2018 rok uwzględnia 7 nowych oraz 18 praktyk długoletnich realizowanych przez firmę Henkel Polska.

W kategorii Prawa człowieka twórcy raportu docenili 4 długoletnie praktyki Henkla tj. Women in Leadership, program networkingu dla kobiet zatrudnionych w Henklu, polityka wspierania różnorodności, gwarantująca wszystkim pracownikom firmy równe szanse rozwoju i samorealizacji, polityka antymobbingowa, która służy przeciwdziałaniu i eliminacji wszelkich zachowań o charakterze mobbingowym w miejscu pracy oraz Tydzień Różnorodności, wydarzenie promujące ideę różnorodności wśród pracowników.

Praktyki z zakresu pracy to kolejny obszar, w którym doceniono aż cztery nowe praktyki firmy: konkurs dla pracowników Henkel Polska Awards, organizowany po to, by wyrazić uznanie dla ich pracy i nagrodzić projekty mające wpływ na rozwój firmy i jej sukces w Polsce, Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest edukacja prośrodowiskowa pracowników oraz zwrócenie ich uwagi na konkretne wyzwania w obszarze ochrony środowiska i CSR, Tydzień Zdrowia, podczas którego pracownicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych a także regulamin korzystania z elastycznych form pracy, czyli zbiór zasad korzystania z możliwości pracy zdalnej czy elastycznych godzin pracy. Długoletnie praktyki firmy wyróżnione w raporcie to Program Mentoringowy, którego celem jest transfer wiedzy między różnymi pokoleniami pracowników Henkla, iLead, czyli platforma komunikacyjna dla wszystkich liderów firmy, You Grow, projekt skierowany do najzdolniejszych pracowników oraz Make an Impact on Tomorrow (MIT), czyli rozbudowany program wolontariatu pracowniczego Henkla.

W kategorii Środowisko wyróżnienie zyskała nowa strategia zrównoważonych opakowań Henkla oraz długoletnia praktyka firmy – edukacyjny konkurs grantowy Eko Odkrywcy. Zaś Kongres Różnorodności, organizowany przez Henkel Polska i BETTER od 2013 r., po raz kolejny został uwzględniony w raporcie w kategorii Uczciwe praktyki organizacyjne. W tej części znalazła się też druga długoletnia praktyka firmy – wspieranie zrównoważonych praktyk biznesowych wzdłuż łańcucha dostaw. W ramach inicjatywy Together for Sustainability, Henkel przeprowadza audyty dostawców w wielu obszarach, takich jak m.in. zarządzanie, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo.

Aż 9 praktyk Henkla zostało docenionych w kategorii Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Nowymi praktykami w tym obszarze były zaangażowanie firmy w XIV edycję Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – Henkel Polska był opiekunem ścieżki edukacyjnej „Komunikacja a CSR” oraz 4. edycja akcji Pomóż dzieciom spełniać marzenia, w ramach której dochód ze sprzedaży produktów marek Henkla został przekazany na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Pozostałe 7 praktyk to działania wieloletnie, które wynikają ze strategii zrównoważonego rozwoju realizowanej w Henklu od wielu lat.
W Raporcie uwzględniono następujące programy: Wiem, że warto się uczyć, CSR Masters, Shaping Futures, Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju, Świat Młodych Badaczy, W drodze do pracy i Kupujesz – pomagasz.

- Cieszymy się, że z roku na rok coraz więcej praktyk Henkla znajduje swoje miejsce w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” – powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska.  - W tym roku zgłosiliśmy do Raportu między innymi naszą nową strategię zrównoważonych opakowań, która zakłada, że do 2025 r. 100% opakowań naszych produktów ma być zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. W ten sposób Henkel wpisuje się w ważny globalny trend gospodarki obiegu zamkniętego.