18.12.2018

Kolejna edycja Programu Stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć”

Henkel Polska i Fundacja Przyjaciółka wspierają równy dostęp do edukacji

Henkel Polska i Fundacja Przyjaciółka już po raz kolejny przyznały stypendia naukowe uczniom będącym wychowankami domów dziecka w ramach programu „Wiem, że warto się uczyć”. Łącznie, we wszystkich dotychczasowych edycjach, wsparcie finansowe otrzymało 321 uczniów, osiągających najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniających się innymi osiągnięciami. W tegorocznej edycji przyznano 20 stypendiów.

Szanse edukacyjne wychowanków domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oceniane są jako niższe, niż ich rówieśników pozostających pod stałą opieką rodziny. Dlatego też nadrzędnym celem programu „Wiem, że warto się uczyć” jest wyrównywanie szans dzieci z placówek opiekuńczych poprzez niwelowanie różnic w zakresie dostępu do edukacji.

O stypendia w ramach tegorocznej edycji programu „Wiem, że warto się uczyć” ubiegać się mogli uczniowie wszystkich typów szkół w wieku 15-18 lat. Roczne wsparcie dla każdego dziecka to kwota 2 000 zł. W ramach otrzymywanego wsparcia finansowego uczniowie mogą m.in. dofinansowywać zakup komputera, książek i słowników, kursy językowe czy pokrywać wydatki związane z rozwojem swoich zainteresowań.

Fundacja Przyjaciółka realizuje Program Stypendialny „Wiem, że warto się uczyć” we współpracy z Henkel Polska od 2005 roku. Na stypendia dla 321 wychowanków domów dziecka z całej Polski Henkel przekazał już łączną kwotę 437 tysięcy złotych.

Sytuacja życiowa i materialna wielu z naszych wychowanków nie pozwala im w pełni rozwinąć talentów i umiejętności. Programy stypendialne są więc dla nich szansą na lepszy start i rozwój w dziedzinach, które nie tylko ich pasjonują, ale także z którymi wiążą swoją przyszłość zawodową. Cieszymy się, że firma Henkel Polska jest świadoma tego problemu i pomaga nam go realnie rozwiązywać – powiedziała Joanna Kuzebska z Fundacji Przyjaciółka.

- Zapewnienie równych szans w dostępie do edukacji jest celem nadrzędnym zainicjowanego w 2005 roku programu „Wiem, że warto się uczyć”. Wychowankowie domów dziecka czy rodzin zastępczych są równie zdolni, jak ich bardziej uprzywilejowani rówieśnicy. Potrzebują jedynie impulsu, dodatkowej motywacji, by odkryć drzemiący w nich potencjał. Dzięki stypendiom przyznawanym przez firmę Henkel i Fundację Przyjaciółka mogą oni dalej kształcić się i podejmować decyzje życiowe w zgodzie ze swoimi umiejętnościami i zdolnościami – powiedziała Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Henkel Polska, realizując swoją strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat intensywnie wspiera proces edukacji dzieci i młodzieży. Oprócz programu stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć”, firma realizuje inne dedykowane programy edukacyjne dla najmłodszych. Jednym z nich jest Świat Młodych Badaczy – program kierowany do uczniów szkół podstawowych, który poprzez interaktywne warsztaty w przejrzysty i ciekawy sposób przybliża dzieciom świat nauki i badań. Innym przykładem jest program realizowany na zasadzie wolontariatu pracowniczego - Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju. W jego ramach, przeszkoleni i certyfikowani pracownicy Henkla, prowadzą spotkania i zajęcia z dziećmi na temat szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju.

Informacje prasowe (326,29 KB)
Dorota Strosznajder Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska +48-22-56-56-665 dorota.strosznajder@henkel.com Pobierz wizytówkę Dodaj do ulubionych