05.12.2018  Düsseldorf / Niemcy

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Henkel docenia i wspiera społeczne zaangażowanie swoich pracowników

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – dzień, w którym cały świat szczególnie docenia bezinteresowne zaangażowanie jednostek w projekty społeczne. Firma Henkel od ponad 20 lat wspiera swoich pracowników, zarówno tych czynnych zawodowo jak i emerytowanych, w ich działaniach prospołecznych w ramach programu wolontariatu pracowniczego MIT ("Make an Impact on Tomorrow"). Program wolontariacki działa aktywnie także w Polsce. W 2018 roku polscy pracownicy zrealizowali 144 projekty na rzecz lokalnych społeczności. Firma wsparła te projekty darowiznami finansowymi na łączną kwotę 1,76 mln złotych.  

Na całym świecie - od Azji i Ameryki Północnej poprzez Środkowy Wschód i Afrykę, aż po Europę i Amerykę Południową - Henkel obchodzi Międzynarodowy Dzień Wolontariusza angażując się w przedsięwzięcia wolontariackie we wszystkich zakątkach świata, w tym m.in w zbiórkę ubrań zimowych dla domów dziecka na Tajwanie, akcję przekazania żywności dla najbardziej potrzebujących w miastach Rocky Hill i Stamford w Stanach Zjednoczonych oraz pomoc przy budowie domów dla rodzin, które straciły dach nad głową po wybuchu wulkanu w Gwatemali.

To tylko kilka przykładów, które ilustrują niesamowitą różnorodność projektów realizowanych przez wolontariuszy Henkla na całym świecie. Inicjatywy otrzymują wsparcie Fundacji „Fritz Henkel Stiftung” – nie tylko w postaci grantów pieniężnych i rzeczowych, ale także czasu – zaangażowani w wolontariat pracownicy mają możliwość otrzymania dodatkowego płatnego urlopu po to, aby w pełni zaangażować się w tę działalność. „Nasi pracownicy – obecni i emerytowani – stanowią centralną wartość inicjatywy MIT. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem ich zaangażowania, siły ducha a także niezwykłych rezultatów ich pracy, która zmienia świat na lepsze” – powiedziała Nadine Frey, odpowiedzialna za działalność wolontariacką w firmie Henkel. Świętując 20-lecie programu MIT w tym roku, Henkel przekazał grant w wysokości 50 000 euro na centrum matki i dziecka w Nepalu.

Wspieranie zaangażowania pracowników to integralny element kultury korporacyjnej Henkla

Zaangażowanie pracowników Henkla w wolontariat pracowniczy stanowi integralny element kultury korporacyjnej firmy od momentu jej założenia w 1876 roku przez Fritza Henkla. Za pośrednictwem fundacji „Fritz Henkel Stiftung”, firma angażuje się w działania, które nie są związane z jej podstawową działalnością – ich powodzenie zależy jedynie od dobrowolnego zaangażowania pracowników. Inicjując program MIT w 1988 roku, Henkel stał się jedną z pierwszych firm w Niemczech, która wdrożyła inicjatywę wspierającą działalność charytatywną zarówno obecnych jak i emerytowanych pracowników.  

W Polsce pierwszy projekt społeczny w ramach programu MIT został zrealizowany w 2001 roku. Beneficjentem był Ośrodek Dziennego Pobytu Niepełnosprawnych w Raciborzu. Corocznie polscy pracownicy realizują dziesiątki projektów na rzecz swoich lokalnych społeczności, szkół, przedszkoli, fundacji czy stowarzyszeń. Wśród wszystkich krajowych oddziałów Henkla w Europie Polska jest na pierwszym miejscu pod względem liczby i wartości corocznie zgłaszanych i realizowanych projektów. W 2017 roku firma Henkel wsparła społeczne zaangażowanie swoich polskich pracowników darowiznami o łącznej kwocie ponad miliona złotych, a w 2018 roku było to 1,76 miliona złotych, dzięki którym udało się zrealizować 144 projekty.